(EU) 2022/8Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/8 ze dne 6. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 4, 7.1.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 881/2002;

Provádí předpisy

(ES) č. 881/2002;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

7.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 4/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/8

ze dne 6. ledna 2022,

kterým se po třísté dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 3. ledna 2022 rozhodl, že ze seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, se odstraní pět položek.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. ledna 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ zrušují tyto záznamy:

1)

„Mevlüt Kar (také znám jako a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Datum narození: 25. 12. 1978. Místo narození: Ludwigshafen, Německo. Státní příslušnost: Turecko. Číslo pasu: TR-M842033, turecký pas vydaný dne 2. května 2002 v Mohuči (Německo) tureckým generálním konzulátem, platný do 24. července 2007). Další informace: a) předchozí adresa (v srpnu 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turecko; b) ve spolčení s Islamic Jihad Group. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2012.“

2)

„Denis Mamadou Gerhard Cuspert (také znám jako Abu Talha al-Almani). Datum narození: 18. 10. 1975. Místo narození: Berlín, Německo. Státní příslušnost: Německo. Národní identifikační číslo: 2550439611 (německé národní identifikační číslo, vydané v obvodě Friedrichshain-Kreuzberg v Berlíně, Německo, vydané 22. 4. 2010, platné do 21. 4. 2020). Adresa: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlín, Německo. Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá; výška: 178 cm. Tetování: Nápis BROKEN DREAMS (na zádech) a africká krajina (v horní části pravé paže); b) jméno otce: Richard Luc-Giffard; c) jméno matky: Sigrid Cuspert; d) zdržuje se v oblasti Sýrie/Turecko (k lednu 2015). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10. 2. 2015.“

3)

„Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (také znám jako a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi, b) Faruq al-Qahtani, c) Faruq al-Qatari, d) Farouq al-Qahtani al Qatari, e) Sheikh Farooq al-Qahtani, f) Shaykh Imran Farouk, g) Sheikh Faroq al-Qatari). Datum narození: a) 1981, b) přibližně v roce 1980. Místo narození: Saúdská Arábie. Státní příslušnost: a) Saúdská Arábie, b) Katar. Číslo pasu: 592667 (katarský cestovní pas vydaný 3. května 2007). Adresa: Afghánistán (od roku 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 28. 3. 2016.“

4)

„Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (také znám jako a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, b) Turki Mubarak al-Binali, c) Turki al-Benali, d) Turki al-Binali, e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, f) Abu Bakr al-Athari, g) Abu Hazm al-Salafi, h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni, i) Abu Khuzayma al-Mudari, j) Abu Sufyan al-Sulami, k) Abu Dergham, l) Abu Human al-Athari). Datum narození: 3. 9. 1984. Místo narození: Al Muharraq, Bahrajn. Státní příslušnost: Bahrajn (občanství zrušeno v lednu 2015). Číslo pasu: a) 2231616 bahrajnský pas vydaný dne 2. 1. 2013 platný do 2. 1. 2023, b) 1272611 předchozí bahrajnský pas vydaný dne 1. 4. 2003, c) 840901356 Národní identifikační číslo. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20. 4. 2016.“

5)

„Tuah Febriwansyah (také znám jako a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, b) Tuwah Febriwansah, c) Muhammad Fachri, d) Muhammad Fachria, e) Muhammad Fachry). Datum narození: 18. 2. 1968. Místo narození: Jakarta, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie. Adresa: Jalan Baru LUK, No 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, podokres Setu, oblast Pamulang, Tangerang Selatan, provincie Banten, Indonésie. Číslo indonéského průkazu totožnosti: 09.5004.180268.0074. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20. 4. 2016.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU