(EU) 2022/1Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1 ze dne 20. října 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití

Publikováno: Úř. věst. L 3, 6.1.2022, s. 1-260 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Zavřít
MENU