(EU) 2022/278Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách (Úřední věstník Evropské unie L 43 ze dne 24. února 2022)

Publikováno: Úř. věst. L 135, 12.5.2022, s. 38-38 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 12. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. května 2022 Nabývá účinnosti: 12. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu

12.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/38


Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278 ze dne 13. prosince 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách

( Úřední věstník Evropské unie L 43 ze dne 24. února 2022 )

Strana 40, tabulka, sloupec „Rozsah a doba platnosti“:

místo:

„Platí do ze dne 24 února 2027“,

má být:

„Platí do 24. února 2027.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU