(EU) 2021/1983Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1983 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 402I, 15.11.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. listopadu 2021 Autor předpisu:
Platnost od: 15. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 36/2012;

Provádí předpisy

(EU) č. 36/2012;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

15.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 402/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1983

ze dne 15. listopadu 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii a k nedávným změnám v syrské vládě by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012, doplněny čtyři osoby. Rovněž je třeba aktualizovat informace týkající se pěti osob uvedených na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

(3)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2021.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Na seznam uvedený v oddíle A (Osoby) se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„312.

Amr SALEM

(عمرو سالم)

datum narození: leden 1958;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Jmenován v srpnu 2021.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

15.11.2021

313.

Boutros AL-HALLAQ

(بطرس الحلاق)

místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku, Sýrie;

pohlaví: muž

Ministr informací. Jmenován v srpnu 2021.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

15.11.2021

314.

Mohammad SEIFEDDINE

(také znám jako Seif Eddin, Seif El Din)

(محمد سيف الدين)

pohlaví: muž

Ministr práce a sociálních věcí. Jmenován v srpnu 2021.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

15.11.2021

315.

Diala BARAKAT

(ديالا بركات)

datum narození: 1980;

pohlaví: žena

Státní ministryně. Jmenována v srpnu 2021.

Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

15.11.2021“

2)

V části A (Osoby) se následující položky nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„167.

Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA

(také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)

datum narození: 1968;

pohlaví: muž

Bývalý ministr práce a sociálních věcí.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

229.

Abdullah ABDULLAH

(عبدالله عبدالله)

datum narození: 1956;

pohlaví: muž

Státní ministr. Jmenován v srpnu 2021.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

14.11.2016

259.

Imad Abdullah SARA

(عماد عبدالله صارة)

datum narození: 1968;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr informací. Jmenován v lednu 2018.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

26.2.2018

296.

Talal AL-BARAZI (také znám jako Barazi)

(طلال البرازي)

datum narození: 1963;

místo narození: město Hamá, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2020

309.

Malloul (také znám jako Maloul) HUSSEIN (také znám jako AL-HUSSEIN)

(ملول حسين)

datum narození: 1950;

místo narození: provincie Hasaka, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý státní ministr.

Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU