(EU) 2021/1971Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1971 ze dne 13. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 412, 19.11.2021, s. 1-2763 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 9. prosince 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2016/2070;

Provádí předpisy

2013/36/EU;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

63;

Předpisy EU

(EU) č. 1093/2010;
Původní znění předpisu

Zavřít
MENU