(EU) 2021/1472Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1472 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Publikováno: Úř. věst. L 324, 14.9.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. září 2021 Nabývá účinnosti: 15. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1210/2003;

Provádí předpisy

(ES) č. 1210/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

14.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1472

ze dne 13. září 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se ke dni 22. května 2003 nacházely mimo území Iráku, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 8. září 2021 rozhodl, že se ze seznamu osob a subjektů, jichž se má zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů týkat, odstraní 28 subjektů.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:

„16.

ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adresa: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.“

„17.

ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adresa: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.“

„20.

BABYLON PROJECT. Adresa: Hashmiya District, Babylon, Iraq.“

„23.

CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.“

„26.

DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adresa: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.“

„52.

GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adresa: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.“

„72.

IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adresa: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.“

„85.

MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adresa: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.“

„92.

NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.“

„95.

NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adresa: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.“

„99.

NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.“

„105.

RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adresa: a) P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.“

„117.

STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adresa: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.“

„122.

STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adresa: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.“

„123.

STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adresa: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.“

„143.

STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adresa: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.“

„150.

STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adresa: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.“

„157.

STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 16, Misan, Iraq.“

„158.

STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adresa: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.“

„161.

STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adresa: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.“

„162.

STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adresa: Dora, Baghdad, Iraq.“

„163.

STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adresa: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.“

„166.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adresa: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.“

„167.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adresa: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.“

„168.

STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adresa: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.“

„193.

STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adresy: (a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; (b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.“

„194.

STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adresy: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.“

„198.

STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adresa: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU