(EU) 2021/1471Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1471 ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 326, 15.9.2021, s. 1-354 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. září 2021 Nabývá účinnosti: 18. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/2235; (EU) 2020/2236;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429; (EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2021/260; (EU) 2021/404; (EU) 2021/405;
Původní znění předpisu

Zavřít
MENU