(EU) 2021/1372Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Úřední věstník Evropské unie L 295 ze dne 18. srpna 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 398, 11.11.2021, s. 51-51 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 11. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/51


Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami

( Úřední věstník Evropské unie L 295 ze dne 18. srpna 2021 )

Strana 15, písmena m) a n):

místo:

„m)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat a určené pro drůbež;

n)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže a určené pro prasata;“,

má být:

„m)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. d) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat a určené pro drůbež;

n)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. d) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže a určené pro prasata;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU