(EU) 2021/1341Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1341 ze dne 23. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Úřední věstník Evropské unie L 292 ze dne 16. srpna 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.9.2021, s. 40-40 Druh předpisu: Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/40


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1341 ze dne 23. dubna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů upozorňování na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení

( Úřední věstník Evropské unie L 292 ze dne 16. srpna 2021 )

Strana 13, příloha I část 2 bod 5.2.2, vzorec:

místo:

Image 1
“,

má být:

Image 2
“.

Strana 15, příloha I část 2 bod 8.1, vzorec pro „Hodnota citlivosti účastníka“:

místo:

Image 3
“,

má být:

Image 4
“.

Strana 15, příloha I část 2 bod 8.1, vzorec pro „Průměrná citlivost pro všechny účastníky“:

místo:

Image 5
“,

má být:

Image 6
“.

Strana 15, příloha I část 2 bod 8.1, vzorec pro „Standardní odchylka (citlivost)“:

místo:

Image 7
“,

má být:

Image 8
“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU