(EU) 2021/1323Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách (Úřední věstník Evropské unie L 288 ze dne 11. srpna 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 355, 7.10.2021, s. 142-142 Druh předpisu: Nařízení;Oprava
Přijato: 7. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. října 2021 Nabývá účinnosti: 7. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.10.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/142


Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1323 ze dne 10. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kadmia v některých potravinách

( Úřední věstník Evropské unie L 288 ze dne 11. srpna 2021 )

Strana 15, příloha, změna týkající se oddílu 3 „Kovy“ pododdílu 3.2 (Kadmium) přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006, název posledního sloupce tabulky:

místo:

„Maximální limity (μg/kg čerstvé hmotnosti)“,

má být:

„Maximální limity (mg/kg čerstvé hmotnosti)“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU