(EU) 2021/1110Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (Úřední věstník Evropské unie L 239 ze dne 7. července 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.9.2021, s. 39-39 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 30. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. září 2021 Nabývá účinnosti: 30. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/39


Oprava nařízení Komise (EU) 2021/1110 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, bixafen, fenazachin, spinetoram, tefluthrin a thienkarbazon-methyl v některých produktech a na jejich povrchu

( Úřední věstník Evropské unie L 239 ze dne 7. července 2021 )

Strana 6, článek 2:

místo:

„Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 27. července 2021 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.“,

má být:

„Na produkty vyprodukované v Unii nebo dovezené do Unie před dnem 27. ledna 2022 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU