(EU) 2021/955Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací (Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 15. června 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 398, 11.11.2021, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 11. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 398/49


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/955 ze dne 27. května 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156, pokud jde o formuláře, šablony, postupy a technické podmínky pro zveřejňování a oznamování pravidel pro nabízení, poplatků a nákladů, a kterým se upřesňují informace sdělované za účelem vytvoření a vedení centrální databáze o přeshraničním nabízení alternativních investičních fondů a SKIPCP, jakož i formuláře, šablony a postupy pro sdělování těchto informací

( Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 15. června 2021 )

Strana 31, článek 1:

místo:

 

„Zveřejňování vnitrostátních ustanovení týkajících se požadavků na nabízení

1.   Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách informace uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1156, k čemuž použijí šablonu uvedenou v příloze I tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v prvním pododstavci zveřejňují příslušné orgány buď v plném rozsahu na jedné vyhrazené internetové stránce, nebo na dvou samostatných internetových stránkách, z nichž jedna obsahuje informace uvedené v tomto odstavci týkající se alternativních investičních fondů a druhá informace týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

3.   Příslušné orgány zveřejní shrnutí informací uvedených v odstavci 1 jasným, stručným a srozumitelným způsobem, k čemuž použijí šablony uvedené v příloze II tohoto nařízení. Tato shrnutí zveřejní na téže internetové stránce, na které jsou zveřejněny informace uvedené v odstavci 1, a to buď na začátku, nebo na konci dané internetové stránky.“,

má být:

 

„Zveřejňování vnitrostátních ustanovení týkajících se požadavků na nabízení

1.   Příslušné orgány zveřejní na svých internetových stránkách informace uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1156, k čemuž použijí šablonu uvedenou v příloze I tohoto nařízení.

Informace uvedené v prvním pododstavci zveřejňují příslušné orgány buď v plném rozsahu na jedné vyhrazené internetové stránce, nebo na dvou samostatných internetových stránkách, z nichž jedna obsahuje informace uvedené v tomto odstavci týkající se alternativních investičních fondů a druhá informace týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

2.   Příslušné orgány zveřejní shrnutí informací uvedených v odstavci 1 jasným, stručným a srozumitelným způsobem, k čemuž použijí šablony uvedené v příloze II tohoto nařízení. Tato shrnutí zveřejní na téže internetové stránce, na které jsou zveřejněny informace uvedené v odstavci 1, a to buď na začátku, nebo na konci dané internetové stránky.“

Strana 35, příloha I, třetí prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

místo:

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Níže je uveden nikoli vyčerpávající seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, a [název příslušného orgánu] neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci [název příslušného orgánu]. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do [SKIPCP/alternativního investičního fondu/SKIPCP a alternativního investičního fondu] nebo jeho nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které SKIPCP nebo alternativní investiční fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.“,

má být:

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Seznam vnitrostátních právních předpisů, které by se mohly použít, uvedený v této šabloně není vyčerpávající, a [název příslušného orgánu] neodpovídá za jakékoli opomenutí v tomto seznamu. Dohled nad plněním požadavků vyplývajících z těchto právních předpisů není v kompetenci [název příslušného orgánu]. Použitelnost těchto požadavků a jakýchkoli jiných právních požadavků by měla být posouzena před investováním do [SKIPCP/alternativního investičního fondu/SKIPCP a alternativního investičního fondu] nebo jeho nabízením. V případě nejistoty by subjekty, které SKIPCP nebo alternativní investiční fondy nabízejí nebo do nich investují, měly využít nezávislého poradenství ohledně požadavků vztahujících se na jejich individuální situaci.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU