(EU) 2021/860Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Publikováno: Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 19-24 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. června 2021 Nabývá účinnosti: 3. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/19


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/860

ze dne 23. března 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (1), a zejména na čl. 50 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je smluvní stranou Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (dále jen „úmluva NAFO“) schválené nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 (2).

(2)

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) 2019/833 s cílem začlenit ochranná a donucovací opatření NAFO do právních předpisů Unie.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 (3) doplnilo nařízení (EU) 2019/833 o řadu ochranných a donucovacích opatření NAFO.

(4)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 (4) bylo změněno nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o revidované přílohy NAFO přijaté na jejím výročním zasedání v roce 2019.

(5)

NAFO na svém výročním zasedání v září 2020 pozměnila část VI přílohy I.E svých ochranných a donucovacích opatření, pokud jde o seznam druhů indikujících citlivé mořské ekosystémy. Tato příloha je pro Unii závazná od 1. prosince 2020.

(6)

Tyto změny by měly být rovněž začleněny do právních předpisů Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 34 I, 6.2.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 5).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 se mění takto:

1)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)

část VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 21, čl. 21 odst. 2 a čl. 27 odst. 11 písm. a) bodu i) nařízení (EU) 2019/833

VI. Seznam druhů indikujících citlivý mořský ekosystém

Obecný název a seznam druhů ASFIS třímístný písmenný kód

Řád

Čeleď

Seznam druhů ASFIS třímístný písmenný kód

Houbovci (SPO)

(PFR – Porifera)

Asconema foliatum

Rossellidae

ZBA

Aphrocallistes beatrix

Aphrocallistidae

 

Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri

Cladorhizidae

ZAB (Asbestopluma)

Axinella sp.

Axinellidae

 

Chondrocladia grandis

Cladorhizidae

ZHD (Chondrocladia)

Cladorhiza abyssicola

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Cladorhiza kenchingtonae

Cladorhizidae

ZCH (Cladorhiza)

Craniella spp.

Tetillidae

ZCS (Craniella spp.)

Dictyaulus romani

Euplectellidae

ZDY (Dictyaulus)

Esperiopsis villosa

Esperiopsidae

ZEW

Forcepia spp.

Coelosphaeridae

ZFR

Geodia barrette

Geodiidae

 

Geodia macandrewii

Geodiidae

 

Geodia parva

Geodiidae

 

Geodia phlegraei

Geodiidae

 

Haliclona sp.

Chalinidae

ZHL

Iophon piceum

Acarnidae

WJP

Isodictya palmata

Isodictyidae

 

Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata

Coelosphaeridae

ZDD

Mycale (Mycale) lingua

Mycalidae

 

Mycale (Mycale) loveni

Mycalidae

 

Phakellia sp.

Axinellidae

 

Polymastia spp.

Polymastiidae

ZPY

Stelletta normani

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stelletta tuberosa

Ancorinidae

WSX (Stelletta)

Stryphnus fortis

Ancorinidae

WPH

Thenea muricata

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Thenea valdiviae

Pachastrellidae

ZTH (Thenea)

Weberella bursa

Polymastiidae

 

 

 

 

 

Trnatci („černí koráli“) (AQZ – Antipatharia)

Stichopathes sp.

Antipathidae

QYX

Leiopathes cf. expansa

Leiopathidae

 

Leiopathes sp.

Leiopathidae

 

Plumapathes sp.

Myriopathidae

 

Bathypathes cf. patula

Schizopathidae

 

Parantipathes sp.

Schizopathidae

 

Stauropathes arctica

Schizopathidae

SQW

Stauropathes cf. punctata

Schizopathidae

 

Telopathes magnus

Schizopathidae

 

 

 

 

 

Větevníci (CSS – Scleractinia)

Enallopsammia rostrata*

Dendrophylliidae

FEY

Lophelia pertusa*

Caryophylliidae

LWS

Madrepora oculata*

Oculinidae

MVI

Solenosmilia variabilis*

Caryophylliidae

RZT

 

 

 

 

Malé rohovitky

(GGW)

Acanella arbuscula

Isididae

KQL (Acanella)

Anthothela grandiflora

Anthothelidae

WAG

Chrysogorgia sp.

Chrysogorgiidae

FHX

Metallogorgia melanotrichos*

Chrysogorgiidae

 

Narella laxa

Primnoidae

 

Radicipes gracilis

Chrysogorgiidae

CZN

Swiftia sp.

Plexauridae

 

 

 

 

 

Velké rohovitky

(GGW)

Acanthogorgia armata

Acanthogorgiidae

AZC

Calyptrophora sp.*

Primnoidae

 

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

COR (Corallium)

Corallium bayeri

Coralliidae

COR (Corallium)

Iridogorgia sp.*

Chrysogorgiidae

 

Keratoisis cf. siemensii

Isididae

 

Keratoisis grayi

Isididae

 

Lepidisis sp.*

Isididae

QFX (Lepidisis)

Paragorgia arborea

Paragorgiidae

BFU

Paragorgia johnsoni

Paragorgiidae

BFV

Paramuricea grandis

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea placomus

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Paramuricea spp.

Plexauridae

PZL (Paramuricea)

Parastenella atlantica

Primnoidae

 

Placogorgia sp.

Plexauridae

 

Placogorgia terceira

Plexauridae

 

Primnoa resedaeformis

Primnoidae

QOE

Thouarella (Euthouarella) grasshoffi*

Primnoidae

 

 

 

 

 

Pérovníky (NTW – Pennatulacea)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

AJG (Anthoptilum)

Distichoptilum gracile

Protoptilidae

WDG

Funiculina quadrangularis

Funiculinidae

FQJ

Halipteris cf. christii

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Halipteris finmarchica

Halipteridae

HFM

Halipteris sp.

Halipteridae

ZHX (Halipteris)

Kophobelemnon stelliferum

Kophobelemnidae

KVF

Pennatula aculeata

Pennatulidae

QAC

Pennatula grandis

Pennatulidae

 

Pennatula sp.

Pennatulidae

 

Protoptilum carpenteri

Protoptilidae

 

Umbellula lindahli

Umbellulidae

 

Virgularia mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

 

Korálnatci

Pachycerianthus borealis

Cerianthidae

WQB

 

 

 

 

Keřnatenky (BZN – Bryozoa)

Eucratea loricata

Eucrateidae

WEL

 

 

 

 

Lilijice (CWD – Crinoidea)

Conocrinus lofotensis

Bourgueticrinidae

WCF

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

Trichometra cubensis

Antedonidae

 

 

 

 

 

Sumky (SSX – Ascidiacea)

Boltenia ovifera

Pyuridae

WBO“

Halocynthia aurantium

Pyuridae

 

 

 

 

 

Je nepravděpodobné, že budou pozorovány ve vlečných sítích; pozorování pouze na místě:

Velké xenophyophory

Syringammina sp.

Syringamminidae

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU