(EU) 2021/848Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/848 ze dne 27. května 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 18-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. května 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. května 2021 Nabývá účinnosti: 29. května 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/848

ze dne 27. května 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Na základě přezkumu opatření stanovených v nařízení (EU) č. 36/2012 by měly být aktualizovány položky na seznamu fyzických a právnických osob a subjektů obsaženém v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 týkající se 25 fyzických osob a tří subjektů.

(3)

Ze seznamu fyzických a právnických osob a subjektů obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by měly být vypuštěny položky týkající se pěti zemřelých osob.

(4)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2021.

Za Radu

předseda

P. SIZA VIEIRA


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

v části A („Osoby“) se zrušují tyto položky:

115.

Generál Ali Habib MAHMOUD;

153.

Waleed AL MO’ALLEM;

180.

Ahmad AL-QADRI;

274.

Nader QALEI;

281.

Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN;

2)

v části A („Osoby“) se položky týkající se následujících osob nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„14.

Brigádní generál Mohammed BILAL

(také znám jako podplukovník Muhammad Bilal)

pohlaví: muž

Jako vyšší důstojník zpravodajské služby vzdušných sil Sýrie podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je rovněž spojen s výzkumným střediskem Scientific Studies Research Centre (SSRC), zařazeným na seznam.

21.10.2014

22.

Ihab MAKHLOUF

(také znám jako Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

datum narození: 21.1.1973;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pas č. N002848852;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii. Má obchodní zájmy v několika syrských společnostech a subjektech, mimo jiné Ramak Construction Co a Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Je vlivným členem rodiny Maklúfů a je úzce propojený s rodinou Asadů; bratranec prezidenta Bašára Asada. V roce 2020 převzal Iháb Maklúf obchodní činnost Rámího Maklúfa a syrská vláda mu poskytla smlouvy o provozování a řízení bezcelních trhů v celé zemi.

23.5.2011

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holdings, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Předseda syrsko-ruské obchodní rady.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí syrského režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Isámem Anbubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

61.

George CHAOUI

(جورج شاوي)

pohlaví: muž

Člen syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

78.

Ali BARAKAT

(také znám jako Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

pohlaví: muž

Vojenský důstojník podílející se na násilí v Homsu. V současnosti slouží ve 30. mobilizované pěchotní divizi Republikánské stráže.

1.12.2011

96.

Brigádní generál Jamal YUNES

(také znám jako Younes)

(جمال يونس)

pozice: velitel 555. pluku;

pohlaví: muž

Nařídil vojákům střelbu do demonstrantů ve městě Muadamíja.

Vedoucí Vojenského bezpečnostního výboru v Hamá v roce 2018.

23.1.2012

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. V červenci 2016 jmenován ředitelem Agentury pro plánování a mezinárodní spolupráci (Planning and International Cooperation Agency – PICC). PICC je vládní agentura přidružená k úřadu předsedy vlády a předkládá zejména pětileté plány, které poskytují hlavní směry pro vládní hospodářskou a rozvojovou politiku.

27.2.2012

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

datum narození: 1966;

místo narození: Tartús, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý syrský velvyslanec v Íránu do roku 2020. Bývalý ministr informací ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

132.

Brigádní generál Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

(عبدالسلام فجر محمود)

datum narození: 1959

pohlaví: muž

Od prosince 2020 vedoucí Bezpečnostního výboru jižního regionu. Bývalý ředitel útvaru Báb Túmá (Damašek) zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil. Bývalý vedoucí útvaru vyšetřování v rámci zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil na letišti v Mezze. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě. Byl na něj vydán mezinárodní zatykač za „spolupachatelství mučení“, „spolupachatelství zločinů proti lidskosti“ a „spolupachatelství válečných zločinů“.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

datum narození: 1961;

místo narození: Derghamo, Jableh, Latákie, Sýrie;

pohlaví: muž

Vyšší důstojník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil. Bývalý ředitel útvaru zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil v Dará (vyslán z Damašku do Dará poté, co v tomto městě vypukly demonstrace). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě a za násilné potlačení pokojných protestů v jižní oblasti.

24.7.2012

137.

Brigádní generál Ibrahim MA'ALA

(také znám jako Maala, Maale, Ma'la)

( معلى;معلا (ابراهيم

pohlaví: muž

Ředitel útvaru 285 (Damašek) ředitelství pro všeobecné zpravodajství (na konci roku 2011 nahradil brigádního generála Husáma Fendiho). Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

139.

Generálmajor Hussam LUQA

(také znám jako Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí Bezpečnostního výboru jižního regionu v letech 2018 až 2020. Bývalý ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti. generálmajor Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Alího). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

140.

Brigádní generál Taha TAHA

(طه طه)

pohlaví: muž

Zástupce náměstka vedoucího oddělení pro politickou bezpečnost. Bývalý vedoucí útvaru ředitelství politické bezpečnosti v Latákii. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

144.

Generálmajor Ahmed AL-JARROUCHEH (také znám jako Ahmad; Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

datum narození: 1957;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí zahraničního odboru všeobecné zpravodajské služby (odbor 279). Z titulu své funkce odpovědný za opatření všeobecné zpravodajské služby na syrských velvyslanectvích.

24.7.2012

146.

Generál Ghassan Jaoudat ISMAIL

(také znám jako Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

datum narození: 1960;

místo narození: Junynat Ruslan, provincie Tartús, Sýrie;

pohlaví: muž

Ředitel ředitelství zpravodajské služby syrských leteckých ozbrojených sil od roku 2019. Bývalý náměstek ředitele ředitelství zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, který byl dříve odpovědný za útvar misí zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, jenž ve spolupráci s útvarem zvláštních operací velí elitním jednotkám zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil, jež hrají důležitou úlohu při represích ze strany syrského režimu. Z titulu této funkce je Gasán Džaudat Ismail jedním z vrchních vojenských činitelů, kteří přímo uskutečňují násilné represe vedené syrským režimem proti členům opozice a praktiky zmizení civilistů.

24.7.2012

147.

Generálmajor Amer AL-ACHI

(také znám jako Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

pohlaví: muž

Bývalý guvernér provincie Suvajda, kterého v červenci 2016 jmenoval Bašár Asad. Bývalý velitel zpravodajského útvaru zpravodajské služby syrského vojenského letectva (2012–2016). Vzhledem ke svým funkcím v rámci zpravodajské služby vojenského letectva je Ámer al-Ačí zapojen do represí proti syrské opozici.

24.7.2012

156.

Hala Mohammad

(také známa jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

datum narození: 1964;

místo narození: Rakká, Sýrie;

pohlaví: žena

Bývalá ministryně cestovního ruchu. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

172.

Ali HADAR (také znám jako HAIDAR)

datum narození: 1962;

pohlaví: muž

Vedoucí Agentury pro národní usmíření a bývalý státní ministr pro otázky národního usmíření. Předseda stranického křídla Intifada v rámci Syrské sociálně nacionální strany. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

204.

Emad HAMSHO

(také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který Rada určila jako subjekt podléhající sankcím, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen se subjektem Hamsho International, který Rada určila jako podléhající sankcím. Spolu s dalšími podnikateli, která Rada určila jako podléhající sankcím, jako je Ajman Džabar, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Je rovněž spojencem prezidenta Bašára Asada.

7.3.2015

241.

Salam Mohammad AL-SAFFAF

datum narození: 1979;

pohlaví: žena

Ministryně pro správní rozvoj. Jmenována v březnu 2017.

30.5.2017

265.

Mohamad Amer MARDINI

(také znám jako Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)

datum narození: 1959;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

268.

Ghassan Ahmed GHANNAM

(také znám jako generálmajor Ghassan Ghannan, brigádní generál Ghassan Ahmad Ghanem)

hodnost: generálmajor;

pozice: velitel 155. raketové brigády;

pohlaví: muž

příslušník syrských ozbrojených sil v hodnosti plukovníka a v rovnocenné či vyšší hodnosti, ve funkci po květnu 2011. Generálmajor a velitel 155. raketové brigády. Spolupracovník Máhira al-Asada na základě své úlohy ve 155. raketové brigádě. Jako velitel 155. raketové brigády podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je odpovědný za vypálení raket Scud na různé civilní cíle v období od ledna do března 2013.

21.10.2014

285.

Samer FOZ

(také znám jako Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

datum narození: 20. květen 1973;

místo narození: Homs, Sýrie / Latákie, Sýrie;

státní příslušnost: syrská, turecká;

číslo tureckého pasu: U 09471711 (místo vydání: Turecko; konec platnosti: 21.7.2024);

syrské národní číslo: 06010274705

adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

pozice: výkonný ředitel společnosti Aman Group;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně režimem podporovaného společného podniku podílejícího se na realizaci projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Sámer Foz poskytuje syrskému režimu finanční a jinou podporu, včetně financování provládních milicí v Sýrii s názvem Military Security Shield Forces a zprostředkovávání dohod o dodávkách obilovin. V důsledku svých vazeb na syrský režim má rovněž finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem prostřednictvím obchodu s pšenicí a projektů obnovy

21.1.2019

 

 

další informace:

výkonný ředitel společnosti Aman Group. Dceřiných společností: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Společnost Aman Group je partnerem ze soukromého sektoru ve společném podniku Aman Damascus JSC s podnikem Damascus Cham Holding, jehož je Sámer Foz individuálním akcionářem. Společnost Emma Industries je společným podnikem společností Aman Group a Hamisho Group, v němž má Sámer Foz většinový podíl a je jeho předsedou.

 

 

291.

Amer FOZ

(také znám jako Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

datum narození: 11.3.1976;

státní příslušnost: syrská; Svatý Kryštof a Nevis;

národní č.: 06010274747;

číslo pasu: 002-14-L169340

Průkaz rezidenta Spojených arabských emirátů: 784-1976-7135283-5

Přední podnikatel s osobními a rodinnými podnikatelskými zájmy a aktivitami v řadě odvětví syrského hospodářství. Má finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem a podporuje syrský režim. V letech 2012 až 2019 byl generálním ředitelem společnosti ASM International Trading LLC.

Je rovněž spojen se svým bratrem Sámerem Fozem, který je od ledna 2019 označen ze strany Rady jako přední syrský podnikatel působící v Sýrii a podporující syrský režim nebo mající z něj prospěch. Spolu se svým bratrem realizuje řadu komerčních projektů, zejména v oblasti Adra al-Ummalija (předměstí Damašku). Mezi tyto projekty patří továrna, která vyrábí kabely a příslušenství pro ně, jakož i projekt výroby elektřiny pomocí solární energie. Účastnili se rovněž různých činností s ISIL (Dá'iš) jménem Asadova režimu, včetně poskytování zbraní a střeliva výměnou za pšenici a ropu.

17.2.2020

 

 

pozice: zakladatel společnosti District 6; zakládající partner společnosti Easy life Company;

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Sámer Foz; místopředseda společnosti Asas Steel Company; Aman Holding;

pohlaví: muž

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(také znám jakoAdel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

(عادل أنور العلبي)

datum narození: 1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: předseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernér Damašku;

pohlaví: muž

Přední podnikatel, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Předseda společnosti Damascus Cham Holding Company (DCHC), investičního orgánu provincie Damašek, který spravuje majetek této provincie a realizuje projekt Marota City.

Ádil Anwar Al-Ulábí je rovněž guvernérem Damašku, přičemž do této funkce jej v listopadu 2018 jmenoval prezident Bašár Asad. Jako guvernér Damašku a předseda společnosti DCHC je odpovědný za úsilí o provádění režimních politik výstavby na vyvlastněné půdě v Damašku (včetně vyhlášky č. 66 a zákona č. 10) zejména prostřednictvím projektu Marota City.

17.2.2020“ ;

3)

v části B („Subjekty“) se položky týkající se následujících subjektů nahrazují tímto:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie, P.O. Box 9525

Společnost ovládaná Rámím Maklúfem. Největší realitní společnost v Sýrii a realitní a investiční pobočka společnosti Cham Holding; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

77.

Al Qatarji Company

(také známa jako Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ subjektu: soukromá společnost

Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit

Jméno ředitele / členů vedení: Hussam al-Qatirji (Husám al-Katardží), výkonný ředitel (osoba označená Radou);

Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Husám al-Katardží, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIL (Dá'iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti.

17.2.2020

 

 

Skutečný majitel: Hussam al-Qatirji, (Husám al-Katardží) (osoba označená Radou);

Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Mazza, Damašek), Sýrie

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(také známá jako. Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva;

Obor podnikání: developerská činnost;

Jméno ředitele / členů vedení: Adel Anwar Al-Olabi (Ádil Anwar Al-Ulábí), předseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: provincie Damašek

Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10.

Damascus Cham Holding (jejímž předsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

17.2.2020“.

 

 

příbuzní / obchodní společníci / subjekty nebo partneři / vazby: Rami Makhlouf (Rámí Maklúf) (osoba označená Radou); Samer Foz (Sámer Foz) (osoba označená Radou); Mazen Tarazi (Mazin al-Tarází) (osoba označená Radou); Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená Radou);

Khaled al-Zubaidi (Chalíd al-Zubajdí) (osoba označená Radou); Nader Qalei (Nádir Kalai) (osoba označená Radou)

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU