(EU) 2021/771Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 11. května 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 410, 18.11.2021, s. 198-198 Druh předpisu: Oprava;Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 18. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 410/198


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů

( Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 11. května 2021 )

Strana 26, čl. 1 odst. 4) písm. d):

místo:

„d)

informace uvedené v bodě 2.1 prvním pododstavci přílohy III nařízení (EU) 2018/848;“,

má být:

„d)

informace uvedené v bodě 2.1.1 přílohy III nařízení (EU) 2018/848;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU