(EU) 2021/559Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/559 ze dne 6. dubna 2021, kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

Publikováno: Úř. věst. L 115I, 6.4.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. dubna 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 356/2010;

Provádí předpisy

(EU) č. 356/2010;

Oblasti

Věcný rejstřík


6.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 115/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/559

ze dne 6. dubna 2021,

kterým se provádí článek 12 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 356/2010 ze dne 26. dubna 2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada nařízení (EU) č. 356/2010.

(2)

Dne 26. února 2021 schválil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) zařazení tří osob na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 356/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 356/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 356/2010 se doplňují tyto osoby:

I.   Osoby

„18.

Abukar Ali Adan (také znám jako: a) Abukar Ali Aden; b) Ibrahim Afghan; c) Sheikh Abukar)

Funkce: zástupce velitele aš-Šabáb.

Datum narození: a) 1972; b) 1971; c) 1973.

Datum označení ze strany OSN: 26. února 2021.

Další informace:

Zařazen na seznam na základě bodu 8 písm. a) rezoluce 1844 (2008) jako „osoba zapojená do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, či podporující tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo jako osoba, která hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou“. Abukar Ali Adan je rovněž spojen s odnožemi al-Káidy, al-Káidou na Arabském poloostrově (AQAP – QDe.129) a al-Káidou islámského Maghrebu (AQIM – Qde.014).

19.

Maalim Ayman (také znám jako: a) Ma’alim Ayman; b) Mo’alim Ayman; c) Nuh Ibrahim Abdi; d) Ayman Kabo; e) Abdiaziz Dubow Ali)

Funkce: zakladatel a vůdce Jaysh Ayman, jednotky aš-Šabáb provádějící útoky a operace v Keni a Somálsku.

Datum narození: a) 1973; b) 1983.

Místo narození: Keňa.

Adresa: a) hranice mezi Keňou a Somálskem; b) Badamadow, oblast Dolní Juba, Somálsko.

Datum označení ze strany OSN: 26. února 2021.

Další informace:

Zařazen na seznam na základě bodu 8 písm. a) rezoluce 1844 (2008) jako „osoba zapojená do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, či podporující tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo jako osoba, která hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou“. Maalim Ayman pomáhal s přípravou útoku na vojenskou základnu Simba v oblasti Lamu v Keni dne 5. ledna 2020.

20.

Mahad Karate (také znám jako: a) Mahad Mohamed Ali Karate; b) Mahad Warsame Qalley Karate; c) Abdirahim Mohamed Warsame)

Datum narození: v rozmezí let 1957 a 1962.

Místo narození: Xararadheere, Somálsko.

Adresa: Somálsko.

Datum označení ze strany OSN: 26. února 2021.

Další informace:

Zařazen na seznam na základě bodu 8 písm. a) rezoluce 1844 (2008) jako „osoba zapojená do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, či podporující tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo jako osoba, která hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou“. Mahad Karate sehrál klíčovou úlohu v Amniyatu, křídle aš-Šabáb, které je zodpovědné za nedávný útok na univerzitu v Garisse v Keni, při němž zahynulo téměř 150 osob. Amniyat je zpravodajské křídlo skupiny aš-Šabáb, které hraje klíčovou úlohu při provádění sebevražedných útoků a vražd v Somálsku, Keni a dalších zemích v regionu a zajišťuje logistiku a podporu teroristické činnosti skupiny aš-Šabáb.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU