(EU) 2021/453Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/453 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko (Úřední věstník Evropské unie L 89 ze dne 16. března 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 106, 26.3.2021, s. 73-73 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 26. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2021 Nabývá účinnosti: 26. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/73


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/453 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na podávání zpráv pro tržní riziko

( Úřední věstník Evropské unie L 89 ze dne 16. března 2021 )

Za přílohu II nařízení se doplňuje příloha III:

„PŘÍLOHA III

Část I: Jednotný model datových bodů

Veškeré datové položky uvedené v přílohách I a II se transformují do jednotného modelu datových bodů, jenž je základem jednotných IT systémů institucí a příslušných orgánů.

Jednotný model datových bodů:

a)

poskytuje strukturovanou reprezentaci všech datových položek uvedených v příloze I;

b)

identifikuje všechny obchodní koncepty uvedené v přílohách I a II;

c)

poskytuje slovník dat identifikující tato označení:

i)

označení tabulky;

ii)

označení svislé osy;

iii)

označení osy;

iv)

označení oblasti;

v)

označení dimenze a

vi)

označení člena;

d)

poskytuje parametry definující vlastnosti nebo kvantitu datových bodů;

e)

poskytuje definice datových bodů, jež jsou vyjádřeny jako soubor vlastností, které jednoznačně identifikují daný koncept;

f)

obsahuje veškeré relevantní technické specifikace nezbytné pro vývoj IT řešení pro podávání zpráv generujících jednotné údaje pro účely dohledu.

Část II: Pravidla pro ověřování

Na datové položky uvedené v přílohách I a II se vztahují pravidla pro ověřování, zajišťující kvalitu a konzistenci údajů.

Pravidla pro ověřování:

a)

definují logické vztahy mezi příslušnými datovými body;

b)

zahrnují filtry a předpoklady definující soubor dat, na nějž se vztahuje určité pravidlo pro ověřování;

c)

kontrolují konzistenci vykazovaných údajů;

d)

kontrolují přesnost vykazovaných údajů;

e)

stanoví standardní hodnoty, které se použijí, pokud příslušné informace nejsou vykázány.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU