(EU) 2021/451Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1-1955 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2021 Nabývá účinnosti: 19. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.  Tento dokument bohužel nelze zobrazit kvůli jeho velikosti (20,7 MB) Chcete-li vidět jeho náhled, klikněte zde.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU