(EU) 2021/249Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/249 ze dne 17. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 86-92 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. března 2021 Nabývá účinnosti: 10. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/86


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/249

ze dne 17. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 354 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno, že dvojice měn uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2197 (2) nadále odrážejí skutečnou korelaci mezi příslušnými měnami, je nutné seznam silně korelovaných měn aktualizovat.

(2)

Pro účely výpočtu datových řad za období tří a pěti let, které jsou nezbytné pro posouzení dvojic měn v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013, je v seznamu jako konečné datum použito 31. března 2019.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(4)

Nezbytné změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2197 nezahrnují podstatné věcné změny, ale pouze použití metodiky, která je již v uvedeném nařízení stanovena, na aktualizované datové řady. Orgán EBA proto v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3) neuskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci, neboť se domnívá, že by to bylo značně nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a dopadu dotyčných návrhů prováděcích technických norem. Orgán EBA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1093/2010.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2197 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/2197 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2197 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 30).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam silně korelovaných měn

Část 1 – Seznam silně korelovaných měn vůči euru (EUR)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), hongkongský dolar (HKD), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), peruánský nový sol (PEN), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD).

Část 2 – Seznam silně korelovaných měn vůči emirátskému dirhamu (AED)

Marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 3 – Seznam silně korelovaných měn vůči albánskému leku (ALL)

Marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), macajská pataca (MOP), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), euro (EUR).

Část 4 – Seznam silně korelovaných měn vůči australskému dolaru (AUD)

Kanadský dolar (CAD), dánská koruna (DKK), singapurský dolar (SGD).

Část 5 – Seznam silně korelovaných měn vůči marce Bosny a Hercegoviny (BAM)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), peruánský nový sol (PEN), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 6 – Seznam silně korelovaných měn vůči bulharskému levu (BGN)

Albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), peruánský nový sol (PEN), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD).

Část 7 – Seznam silně korelovaných měn vůči kanadskému dolaru (CAD)

Australský dolar (AUD), izraelský nový šekel (ILS), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB).

Část 8 – Seznam silně korelovaných měn vůči švýcarskému franku (CHF)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 9 – Seznam silně korelovaných měn vůči čínskému juanu (CNY)

Emirátský dirham (AED), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), rumunský leu (RON), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 10 – Seznam silně korelovaných měn vůči české koruně (CZK)

Albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), euro (EUR).

Část 11 – Seznam silně korelovaných měn vůči dánské koruně (DKK)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), australský dolar (AUD), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), hongkongský dolar (HKD), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD).

Část 12 – Seznam silně korelovaných měn vůči hongkongskému dolaru (HKD)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 13 – Seznam silně korelovaných měn vůči chorvatské kuně (HRK)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), hongkongský dolar (HKD), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD).

Část 14 – Seznam silně korelovaných měn vůči maďarskému forintu (HUF)

Albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), euro (EUR).

Část 15 – Seznam silně korelovaných měn vůči indonéské rupii (IDR)

Izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), malajsijský ringgit (MYR), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB).

Část 16 – Seznam silně korelovaných měn vůči izraelskému novému šekelu (ILS)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), kanadský dolar (CAD), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), indonéská rupie (IDR), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 17 – Seznam silně korelovaných měn vůči indické rupii (INR)

Emirátský dirham (AED), čínský juan (CNY), hongkongský dolar (HKD), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), macajská pataca (MOP), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD).

Část 18 – Seznam silně korelovaných měn vůči jihokorejskému wonu (KRW)

Singapurský dolar (SGD).

Část 19 – Seznam silně korelovaných měn vůči libanonské libře (LBP)

Emirátský dirham (AED), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 20 – Seznam silně korelovaných měn vůči marockému dirhamu (MAD)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), indonéská rupie (IDR), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), malajsijský ringgit (MYR), norská koruna (NOK), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 21 – Seznam silně korelovaných měn vůči severomakedonskému denáru (MKD)

Emirátský dirham (AED), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 22 – Seznam silně korelovaných měn vůči macajské patace (MOP)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 23 – Seznam silně korelovaných měn vůči malajsijskému ringgitu (MYR)

Indonéská rupie (IDR), marocký dirham (MAD), singapurský dolar (SGD), tchajwanský dolar (TWD).

Část 24 – Seznam silně korelovaných měn vůči norské koruně (NOK)

Marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), marocký dirham (MAD), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), euro (EUR).

Část 25 – Seznam silně korelovaných měn vůči peruánskému novému solu (PEN)

Emirátský dirham (AED), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), čínský juan (CNY), hongkongský dolar (HKD), izraelský nový šekel (ILS), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 26 – Seznam silně korelovaných měn vůči filipínskému pesu (PHP)

Emirátský dirham (AED), kanadský dolar (CAD), čínský juan (CNY), hongkongský dolar (HKD), indonéská rupie (IDR), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD).

Část 27 – Seznam silně korelovaných měn vůči polskému zlotému (PLN)

Albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), norská koruna (NOK), rumunský leu (RON), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), euro (EUR).

Část 28 – Seznam silně korelovaných měn vůči rumunskému leu (RON)

Albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), srbský dinár (RSD), švédská koruna (SEK), singapurský dolar (SGD), euro (EUR).

Část 29 – Seznam silně korelovaných měn vůči srbskému dináru (RSD)

Marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), izraelský nový šekel (ILS), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), rumunský leu (RON), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), euro (EUR).

Část 30 – Seznam silně korelovaných měn vůči švédské koruně (SEK)

Marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), norská koruna (NOK), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), euro (EUR).

Část 31 – Seznam silně korelovaných měn vůči singapurskému dolaru (SGD)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), australský dolar (AUD), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), kanadský dolar (CAD), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), česká koruna (CZK), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), maďarský forint (HUF), indonéská rupie (IDR), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), jihokorejský won (KRW), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), malajsijský ringgit (MYR), norská koruna (NOK), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), polský zlotý (PLN), rumunský leu (RON), srbský dinár (RSD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 32 – Seznam silně korelovaných měn vůči thajskému bahtu (THB)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), kanadský dolar (CAD), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), indonéská rupie (IDR), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), srbský dinár (RSD), singapurský dolar (SGD), tchajwanský dolar (TWD), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 33 – Seznam silně korelovaných měn vůči tchajwanskému dolaru (TWD)

Emirátský dirham (AED), albánský lek (ALL), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), bulharský lev (BGN), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), malajsijský ringgit (MYR), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), srbský dinár (RSD), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), americký dolar (USD), euro (EUR).

Část 34 – Seznam silně korelovaných měn vůči americkému dolaru (USD)

Emirátský dirham (AED), marka Bosny a Hercegoviny (BAM), švýcarský frank (CHF), čínský juan (CNY), dánská koruna (DKK), hongkongský dolar (HKD), chorvatská kuna (HRK), izraelský nový šekel (ILS), indická rupie (INR), libanonská libra (LBP), marocký dirham (MAD), severomakedonský denár (MKD), macajská pataca (MOP), peruánský nový sol (PEN), filipínské peso (PHP), singapurský dolar (SGD), thajský baht (THB), tchajwanský dolar (TWD), euro (EUR).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU