(EU) 2021/241Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 410, 18.11.2021, s. 197-197 Druh předpisu: Nařízení;Oprava
Přijato: 18. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. listopadu 2021 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.11.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 410/197


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost

( Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021 )

Strana 62, Příloha V, bod 3 první odstavec, za písmenem c):

místo:

„Pro účely provádění tohoto pododstavce se použijí tyto vzorce:

v případě písmene a): je-li Ci ≥ MFCi, členský stát i obdrží MFCi

v případě písmene b): je-li Ci < MFCi, členský stát i obdrží Ci

kde:

i je dotčený členský stát

MFC je maximální finanční příspěvek pro dotčený členský stát

C je výše odhadovaných celkových nákladů na plán pro oživení a odolnost“,

má být:

„Pro účely provádění tohoto odstavce se použijí tyto vzorce:

v případě písmene a): je-li Ci ≥ MFCi, členský stát i obdrží MFCi,

v případě písmene b): je-li Ci < MFCi, členský stát i obdrží Ci,

kde:

i je dotčený členský stát,

MFC je maximální finanční příspěvek pro dotčený členský stát,

C je výše odhadovaných celkových nákladů na plán pro oživení a odolnost.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU