(EU) 2021/48Oprava nařízení Rady (EU) 2021/48, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku (Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 25. ledna 2021)

Publikováno: Úř. věst. L 43, 8.2.2021, s. 61-61 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 8. února 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. února 2021 Nabývá účinnosti: 8. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/61


Oprava nařízení Rady (EU) 2021/48, ze dne 22. ledna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

( Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 25. ledna 2021 )

Strana 1, bod odůvodnění 3:

místo:

„Dne 22. ledna 2021 bylo přijato rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/48 ...“,

má být:

„Dne 22. ledna 2021 bylo přijato rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/54 …“;

a v poznámce pod čarou 4:

místo:

„(4) Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.“,

má být:

„(4) Viz strana 18 v tomto čísle Úředního věstníku.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU