(SZBP) 2021/258Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/258 ze dne 18. února 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

Publikováno: Úř. věst. L 58, 19.2.2021, s. 51-54 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. února 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. února 2021 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2011/101/SZBP;

Prováděcí předpisy

(EU) 2021/251;
Podle paragrafů    

Oblasti

Věcný rejstřík


19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/51


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/258

ze dne 18. února 2021,

kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/101/SZBP (1) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Zimbabwe.

(2)

Rada provedla přezkum rozhodnutí 2011/101/SZBP s ohledem na politickou situaci v Zimbabwe.

(3)

Platnost omezujících opatření by měla být prodloužena do 20. února 2022. Rada by měla tato omezující opatření vzhledem k politickému a bezpečnostnímu vývoji v Zimbabwe průběžně přezkoumávat.

(4)

Ze seznamu označených osob a subjektů obsaženého v příloze I rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP by měla být odstraněna položka týkající se jedné zemřelé osoby. V případě tří osob a jednoho subjektu uvedených ve zmíněné příloze by měla být omezující opatření obnovena a v případě dvou osob uvedených ve zmíněné příloze by měly být aktualizovány identifikační údaje a odůvodnění. V příloze II uvedeného rozhodnutí by pak mělo být obnoveno pozastavení omezujících opatření týkajících se tří osob a měla být by odstraněna položka týkající se jedné zemřelé osoby.

(5)

Rozhodnutí 2011/101/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/101/SZBP se mění takto:

1)

článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí se použije do 20. února 2022.

3.   Opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 a v čl. 5 odst. 1 a 2, týkají-li se osob uvedených na seznamu v příloze II, se pozastavují do dne 20. února 2022.

4.   Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno a bude prodlouženo nebo patřičně změněno, pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo.“;

2)

příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí;

3)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. února 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).


PŘÍLOHA I

OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH 4 A 5

I.   Osoby

 

Jméno (a případná další jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

2.

MUGABE, Grace

narozena 23. 7. 1965

cestovní pas č. AD001159

osobní průkaz č. 63-646650Q70

Bývalá tajemnice ženské ligy ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front/Afrického národního svazu Zimbabwe – Vlastenecké fronty), podílející se na činnostech, jež závažně narušují demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. V roce 2002 převzala Iron Mask Estate; údajně nezákonně získala značné zisky z těžby diamantů.

5.

CHIWENGA, Constantine

viceprezident

bývalý velitel zimbabwských ozbrojených sil, generál ve výslužbě, narozen 25. 8. 1956

cestovní pas č. AD000263

osobní průkaz č. 63-327568M80

Viceprezident a bývalý velitel zimbabwských ozbrojených sil. Člen společného operačního velení podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Použil armádu pro zabírání zemědělských hospodářství. V průběhu roku 2008 byl hlavním strůjcem násilí spojeného s prezidentskými volbami.

7.

SIBANDA, Phillip Valerio (rovněž znám jako Valentine)

velitel zimbabwských obranných sil

bývalý velitel národní armády Zimbabwe, generál, narozen 25. 8. 1956 nebo 24. 12. 1954

osobní průkaz č. 63-357671H26

Velitel zimbabwských ozbrojených sil a bývalý velitel národní armády Zimbabwe. Vysoký armádní představitel s vazbami na vládu, který se podílí na vytváření nebo řízení represivní politiky státu.

II.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

1.

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Vazby na ministerstvo obrany a vládní frakci ZANU-PF.


PŘÍLOHA II

V příloze II rozhodnutí 2011/101/SZBP se zrušuje položka týkající se této osoby:

„4.

Shiri, Perence (rovněž znám jako Bigboy) Samson Chikerema“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU