(EU) 2020/1794Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce (Úřední věstník Evropské unie L 402 ze dne 1. prosince 2020)

Publikováno: Úř. věst. L 439, 29.12.2020, s. 32-32 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci;Oprava
Přijato: 29. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 439/32


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1794 ze dne 16. září 2020, kterým se mění část I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce

( Úřední věstník Evropské unie L 402 ze dne 1. prosince 2020 )

Strana 24, článek 2 druhý odstavec:

místo:

„1. ledna 2021“,

má být:

„1. ledna 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU