(EU) 2020/1649Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1649 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 370I, 6.11.2020, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 370/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1649

ze dne 6. listopadu 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii a s ohledem na nedávná jmenování ministrů by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012, mělo být doplněno osm osob.

(3)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v oddílu A („Osoby“) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto položky:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„303.

Bassam TOU’MA (také znám jako TU’MA)

(بسامطعمة)

datum narození: 1969

místo narození: Safita, Sýrie

pohlaví: muž

Ministr pro ropu a nerostné suroviny. Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

304.

Hassan GHABACHE (také znám jako Ghobash, AL-GHABBASH)

(حسنغباشة)

datum narození: 1971

místo narození: Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Ministr zdravotnictví.

Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

305.

Ziyad SABBAGH

(زيادصباغ)

datum narození: 1960

místo narození: Aleppo, Sýrie

pohlaví: muž

Ministr průmyslu.

Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

306.

Mohammad Hassan QATANA

(حسنقطانة)

místo narození: Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

307.

Ghassan Zamel (také znám jako Al-Zamil, Al-Zamel)

(غسانزامل)

datum narození: 1963

místo narození: Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Ministr elektrárenství.

Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

308.

Mohamad (také znám jako Mohammad) Fayez BARCHA (také znám jako AL-Barsha, al-Barasha)

(محمدفايزبرشة)

datum narození: 1955

místo narození: Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Státní tajemník. Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

309.

Malloul (také znám jako Maloul) HUSSEIN (také znám jako al-Hussein)

(ملولحسين)

datum narození: 1950;

místo narození: provincie Hasaka, Sýrie;

pohlaví: muž

Státní tajemník. Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020

310.

Mohammad Samir HADDAD

(محمدسميرحداد)

datum narození: 1956

místo narození: Tartous, Sýrie

pohlaví: muž

Státní tajemník.

Jmenován v srpnu 2020.

Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

6.11.2020“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU