(EU) 2020/1648Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úřední věstník Evropské unie L 370I ze dne 6. listopadu 2020)

Publikováno: Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 94-94 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 18. února 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. února 2021 Nabývá účinnosti: 18. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  

18.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/94


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

( Úřední věstník Evropské unie L 370I ze dne 6. listopadu 2020 )

Strany 4 a 5, příloha (měnící přílohu I nařízení (ES) č. 765/2006), tabulka týkající se seznamu osob, pátý sloupec („Důvody zařazení na seznam“), v každé z položek 50 až 53

Místo:

„...vyšetřování vedeným proti koordinační radě, kterou sestavila opozice s cílem zpochybnit výsledky voleb, a proti pokojným demonstrantům.“

má být:

„...vyšetřování vedeným proti koordinační radě a proti pokojným demonstrantům.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU