(EU) 2020/1647Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1647 ze dne 9. listopadu 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2020 do 30. prosince 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 375, 10.11.2020, s. 1-91 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 30. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 375/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1647

ze dne 9. listopadu 2020,

kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2020 do 30. prosince 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientu volatility.

(2)

Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 5. října 2020 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce září 2020. Uvedené informace byly dne 5. října 2020 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Protože je zapotřebí, aby byly uvedené technické informace okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.

(4)

Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.

(5)

Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, je ze závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr řádně odůvodněno, aby opatření stanovená tímto nařízením byla přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2020 do 30. prosince 2020 technické informace uvedené v odstavci 2.

2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:

a)

příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;

b)

základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;

c)

pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. září 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility

Splatnost (v letech)

Euro

Česká koruna

Dánská koruna

Forint

Švédská koruna

Kuna

1

–0,578  %

0,245  %

–0,588  %

0,722  %

–0,152  %

–0,089  %

2

–0,587  %

0,305  %

–0,597  %

1,022  %

–0,152  %

0,013  %

3

–0,575  %

0,366  %

–0,585  %

1,272  %

–0,123  %

0,119  %

4

–0,555  %

0,426  %

–0,565  %

1,490  %

–0,077  %

0,226  %

5

–0,528  %

0,486  %

–0,538  %

1,678  %

–0,035  %

0,334  %

6

–0,496  %

0,545  %

–0,506  %

1,842  %

0,010  %

0,444  %

7

–0,458  %

0,598  %

–0,468  %

1,987  %

0,058  %

0,554  %

8

–0,418  %

0,644  %

–0,428  %

2,107  %

0,076  %

0,665  %

9

–0,375  %

0,682  %

–0,385  %

2,215  %

0,110  %

0,777  %

10

–0,331  %

0,710  %

–0,341  %

2,309  %

0,202  %

0,889  %

11

–0,295  %

0,731  %

–0,305  %

2,393  %

0,368  %

0,998  %

12

–0,248  %

0,751  %

–0,258  %

2,470  %

0,565  %

1,105  %

13

–0,216  %

0,777  %

–0,227  %

2,542  %

0,763  %

1,206  %

14

–0,183  %

0,811  %

–0,193  %

2,610  %

0,950  %

1,303  %

15

–0,149  %

0,856  %

–0,159  %

2,674  %

1,121  %

1,396  %

16

–0,135  %

0,912  %

–0,145  %

2,737  %

1,276  %

1,483  %

17

–0,130  %

0,976  %

–0,141  %

2,796  %

1,416  %

1,566  %

18

–0,124  %

1,044  %

–0,135  %

2,853  %

1,542  %

1,645  %

19

–0,108  %

1,115  %

–0,118  %

2,907  %

1,656  %

1,719  %

20

–0,075  %

1,187  %

–0,085  %

2,959  %

1,759  %

1,789  %

21

–0,025  %

1,258  %

–0,035  %

3,009  %

1,853  %

1,855  %

22

0,040  %

1,329  %

0,030  %

3,056  %

1,938  %

1,918  %

23

0,113  %

1,398  %

0,104  %

3,101  %

2,016  %

1,978  %

24

0,192  %

1,465  %

0,183  %

3,144  %

2,088  %

2,035  %

25

0,275  %

1,530  %

0,266  %

3,185  %

2,154  %

2,088  %

26

0,359  %

1,593  %

0,350  %

3,223  %

2,215  %

2,139  %

27

0,443  %

1,654  %

0,434  %

3,260  %

2,271  %

2,187  %

28

0,526  %

1,712  %

0,518  %

3,296  %

2,323  %

2,233  %

29

0,608  %

1,768  %

0,600  %

3,329  %

2,372  %

2,277  %

30

0,688  %

1,822  %

0,680  %

3,361  %

2,418  %

2,318  %

31

0,766  %

1,874  %

0,758  %

3,392  %

2,461  %

2,358  %

32

0,842  %

1,923  %

0,834  %

3,421  %

2,501  %

2,396  %

33

0,915  %

1,971  %

0,908  %

3,449  %

2,538  %

2,431  %

34

0,986  %

2,016  %

0,978  %

3,476  %

2,574  %

2,466  %

35

1,054  %

2,060  %

1,047  %

3,502  %

2,607  %

2,498  %

36

1,119  %

2,102  %

1,113  %

3,526  %

2,639  %

2,530  %

37

1,183  %

2,142  %

1,176  %

3,550  %

2,669  %

2,560  %

38

1,243  %

2,180  %

1,237  %

3,572  %

2,697  %

2,588  %

39

1,302  %

2,217  %

1,296  %

3,594  %

2,724  %

2,616  %

40

1,358  %

2,252  %

1,352  %

3,614  %

2,749  %

2,642  %

41

1,412  %

2,286  %

1,406  %

3,634  %

2,774  %

2,667  %

42

1,464  %

2,319  %

1,458  %

3,653  %

2,797  %

2,691  %

43

1,514  %

2,350  %

1,508  %

3,672  %

2,819  %

2,714  %

44

1,562  %

2,380  %

1,557  %

3,689  %

2,840  %

2,736  %

45

1,608  %

2,409  %

1,603  %

3,706  %

2,860  %

2,758  %

46

1,653  %

2,437  %

1,648  %

3,722  %

2,879  %

2,778  %

47

1,696  %

2,463  %

1,690  %

3,738  %

2,898  %

2,798  %

48

1,737  %

2,489  %

1,732  %

3,753  %

2,915  %

2,817  %

49

1,777  %

2,514  %

1,772  %

3,768  %

2,932  %

2,835  %

50

1,815  %

2,538  %

1,810  %

3,782  %

2,949  %

2,853  %

51

1,852  %

2,561  %

1,847  %

3,795  %

2,964  %

2,870  %

52

1,887  %

2,583  %

1,882  %

3,808  %

2,979  %

2,886  %

53

1,921  %

2,604  %

1,917  %

3,821  %

2,994  %

2,902  %

54

1,955  %

2,625  %

1,950  %

3,833  %

3,008  %

2,917  %

55

1,987  %

2,645  %

1,982  %

3,845  %

3,021  %

2,932  %

56

2,017  %

2,664  %

2,013  %

3,856  %

3,034  %

2,946  %

57

2,047  %

2,683  %

2,043  %

3,867  %

3,047  %

2,960  %

58

2,076  %

2,701  %

2,072  %

3,878  %

3,059  %

2,974  %

59

2,104  %

2,719  %

2,100  %

3,888  %

3,071  %

2,986  %

60

2,131  %

2,736  %

2,127  %

3,898  %

3,082  %

2,999  %

61

2,157  %

2,752  %

2,153  %

3,908  %

3,093  %

3,011  %

62

2,183  %

2,768  %

2,179  %

3,917  %

3,103  %

3,023  %

63

2,207  %

2,783  %

2,203  %

3,926  %

3,114  %

3,034  %

64

2,231  %

2,798  %

2,227  %

3,935  %

3,123  %

3,045  %

65

2,254  %

2,813  %

2,250  %

3,944  %

3,133  %

3,056  %

66

2,277  %

2,827  %

2,273  %

3,952  %

3,142  %

3,066  %

67

2,298  %

2,840  %

2,295  %

3,960  %

3,151  %

3,076  %

68

2,320  %

2,854  %

2,316  %

3,968  %

3,160  %

3,086  %

69

2,340  %

2,867  %

2,336  %

3,976  %

3,169  %

3,096  %

70

2,360  %

2,879  %

2,357  %

3,983  %

3,177  %

3,105  %

71

2,379  %

2,891  %

2,376  %

3,990  %

3,185  %

3,114  %

72

2,398  %

2,903  %

2,395  %

3,997  %

3,193  %

3,123  %

73

2,417  %

2,915  %

2,413  %

4,004  %

3,200  %

3,131  %

74

2,435  %

2,926  %

2,431  %

4,011  %

3,208  %

3,140  %

75

2,452  %

2,937  %

2,449  %

4,017  %

3,215  %

3,148  %

76

2,469  %

2,947  %

2,466  %

4,023  %

3,222  %

3,156  %

77

2,485  %

2,958  %

2,482  %

4,030  %

3,229  %

3,163  %

78

2,502  %

2,968  %

2,498  %

4,036  %

3,236  %

3,171  %

79

2,517  %

2,978  %

2,514  %

4,041  %

3,242  %

3,178  %

80

2,533  %

2,987  %

2,529  %

4,047  %

3,248  %

3,185  %

81

2,548  %

2,997  %

2,544  %

4,053  %

3,255  %

3,192  %

82

2,562  %

3,006  %

2,559  %

4,058  %

3,261  %

3,199  %

83

2,576  %

3,015  %

2,573  %

4,063  %

3,267  %

3,205  %

84

2,590  %

3,023  %

2,587  %

4,069  %

3,272  %

3,212  %

85

2,604  %

3,032  %

2,601  %

4,074  %

3,278  %

3,218  %

86

2,617  %

3,040  %

2,614  %

4,079  %

3,283  %

3,224  %

87

2,630  %

3,048  %

2,627  %

4,083  %

3,289  %

3,230  %

88

2,643  %

3,056  %

2,640  %

4,088  %

3,294  %

3,236  %

89

2,655  %

3,064  %

2,652  %

4,093  %

3,299  %

3,242  %

90

2,667  %

3,072  %

2,664  %

4,097  %

3,304  %

3,248  %

91

2,679  %

3,079  %

2,676  %

4,102  %

3,309  %

3,253  %

92

2,691  %

3,086  %

2,688  %

4,106  %

3,314  %

3,258  %

93

2,702  %

3,093  %

2,699  %

4,110  %

3,318  %

3,264  %

94

2,713  %

3,100  %

2,710  %

4,114  %

3,323  %

3,269  %

95

2,724  %

3,107  %

2,721  %

4,118  %

3,327  %

3,274  %

96

2,734  %

3,114  %

2,732  %

4,122  %

3,332  %

3,279  %

97

2,745  %

3,120  %

2,742  %

4,126  %

3,336  %

3,284  %

98

2,755  %

3,127  %

2,753  %

4,130  %

3,340  %

3,288  %

99

2,765  %

3,133  %

2,763  %

4,134  %

3,345  %

3,293  %

100

2,775  %

3,139  %

2,772  %

4,137  %

3,349  %

3,298  %

101

2,784  %

3,145  %

2,782  %

4,141  %

3,353  %

3,302  %

102

2,794  %

3,151  %

2,791  %

4,145  %

3,356  %

3,307  %

103

2,803  %

3,157  %

2,801  %

4,148  %

3,360  %

3,311  %

104

2,812  %

3,163  %

2,810  %

4,151  %

3,364  %

3,315  %

105

2,821  %

3,168  %

2,819  %

4,155  %

3,368  %

3,319  %

106

2,830  %

3,174  %

2,827  %

4,158  %

3,371  %

3,323  %

107

2,838  %

3,179  %

2,836  %

4,161  %

3,375  %

3,327  %

108

2,847  %

3,184  %

2,844  %

4,164  %

3,378  %

3,331  %

109

2,855  %

3,190  %

2,853  %

4,167  %

3,382  %

3,335  %

110

2,863  %

3,195  %

2,861  %

4,170  %

3,385  %

3,339  %

111

2,871  %

3,200  %

2,869  %

4,173  %

3,388  %

3,342  %

112

2,879  %

3,205  %

2,877  %

4,176  %

3,392  %

3,346  %

113

2,887  %

3,209  %

2,884  %

4,179  %

3,395  %

3,350  %

114

2,894  %

3,214  %

2,892  %

4,182  %

3,398  %

3,353  %

115

2,902  %

3,219  %

2,899  %

4,185  %

3,401  %

3,357  %

116

2,909  %

3,223  %

2,907  %

4,187  %

3,404  %

3,360  %

117

2,916  %

3,228  %

2,914  %

4,190  %

3,407  %

3,363  %

118

2,923  %

3,232  %

2,921  %

4,193  %

3,410  %

3,367  %

119

2,930  %

3,237  %

2,928  %

4,195  %

3,413  %

3,370  %

120

2,937  %

3,241  %

2,935  %

4,198  %

3,415  %

3,373  %

121

2,943  %

3,245  %

2,941  %

4,200  %

3,418  %

3,376  %

122

2,950  %

3,249  %

2,948  %

4,203  %

3,421  %

3,379  %

123

2,957  %

3,253  %

2,954  %

4,205  %

3,424  %

3,382  %

124

2,963  %

3,257  %

2,961  %

4,207  %

3,426  %

3,385  %

125

2,969  %

3,261  %

2,967  %

4,210  %

3,429  %

3,388  %

126

2,975  %

3,265  %

2,973  %

4,212  %

3,431  %

3,391  %

127

2,981  %

3,269  %

2,979  %

4,214  %

3,434  %

3,394  %

128

2,987  %

3,273  %

2,985  %

4,217  %

3,436  %

3,396  %

129

2,993  %

3,276  %

2,991  %

4,219  %

3,439  %

3,399  %

130

2,999  %

3,280  %

2,997  %

4,221  %

3,441  %

3,402  %

131

3,005  %

3,283  %

3,003  %

4,223  %

3,443  %

3,405  %

132

3,010  %

3,287  %

3,009  %

4,225  %

3,446  %

3,407  %

133

3,016  %

3,290  %

3,014  %

4,227  %

3,448  %

3,410  %

134

3,021  %

3,294  %

3,020  %

4,229  %

3,450  %

3,412  %

135

3,027  %

3,297  %

3,025  %

4,231  %

3,452  %

3,415  %

136

3,032  %

3,301  %

3,030  %

4,233  %

3,455  %

3,417  %

137

3,037  %

3,304  %

3,036  %

4,235  %

3,457  %

3,420  %

138

3,042  %

3,307  %

3,041  %

4,237  %

3,459  %

3,422  %

139

3,048  %

3,310  %

3,046  %

4,239  %

3,461  %

3,424  %

140

3,053  %

3,313  %

3,051  %

4,241  %

3,463  %

3,427  %

141

3,057  %

3,316  %

3,056  %

4,243  %

3,465  %

3,429  %

142

3,062  %

3,320  %

3,061  %

4,245  %

3,467  %

3,431  %

143

3,067  %

3,323  %

3,065  %

4,246  %

3,469  %

3,433  %

144

3,072  %

3,326  %

3,070  %

4,248  %

3,471  %

3,436  %

145

3,077  %

3,328  %

3,075  %

4,250  %

3,473  %

3,438  %

146

3,081  %

3,331  %

3,079  %

4,252  %

3,475  %

3,440  %

147

3,086  %

3,334  %

3,084  %

4,253  %

3,477  %

3,442  %

148

3,090  %

3,337  %

3,088  %

4,255  %

3,479  %

3,444  %

149

3,095  %

3,340  %

3,093  %

4,257  %

3,480  %

3,446  %

150

3,099  %

3,342  %

3,097  %

4,258  %

3,482  %

3,448  %


Splatnost (v letech)

Lev

Libra šterlinků

Rumunský leu

Zlotý

Islandská koruna

Norská koruna

1

–0,628  %

–0,060  %

2,591  %

–0,122  %

1,043  %

0,216  %

2

–0,637  %

–0,054  %

2,805  %

–0,061  %

1,357  %

0,330  %

3

–0,625  %

–0,014  %

2,980  %

0,090  %

1,767  %

0,385  %

4

–0,605  %

0,027  %

3,117  %

0,303  %

2,068  %

0,448  %

5

–0,578  %

0,071  %

3,217  %

0,527  %

2,276  %

0,511  %

6

–0,546  %

0,112  %

3,287  %

0,734  %

2,420  %

0,562  %

7

–0,508  %

0,153  %

3,333  %

0,914  %

2,517  %

0,611  %

8

–0,468  %

0,195  %

3,359  %

1,059  %

2,588  %

0,664  %

9

–0,426  %

0,234  %

3,378  %

1,175  %

2,649  %

0,726  %

10

–0,382  %

0,271  %

3,397  %

1,265  %

2,702  %

0,798  %

11

–0,345  %

0,302  %

3,414  %

1,351  %

2,749  %

0,880  %

12

–0,299  %

0,329  %

3,428  %

1,436  %

2,792  %

0,967  %

13

–0,267  %

0,353  %

3,442  %

1,519  %

2,832  %

1,057  %

14

–0,234  %

0,374  %

3,453  %

1,599  %

2,868  %

1,147  %

15

–0,200  %

0,391  %

3,464  %

1,676  %

2,902  %

1,235  %

16

–0,186  %

0,406  %

3,474  %

1,749  %

2,933  %

1,320  %

17

–0,182  %

0,419  %

3,483  %

1,819  %

2,962  %

1,403  %

18

–0,176  %

0,429  %

3,492  %

1,886  %

2,989  %

1,482  %

19

–0,159  %

0,437  %

3,500  %

1,950  %

3,015  %

1,558  %

20

–0,126  %

0,444  %

3,507  %

2,010  %

3,039  %

1,631  %

21

–0,075  %

0,449  %

3,514  %

2,068  %

3,062  %

1,701  %

22

–0,009  %

0,452  %

3,521  %

2,122  %

3,083  %

1,767  %

23

0,065  %

0,454  %

3,527  %

2,174  %

3,104  %

1,830  %

24

0,146  %

0,455  %

3,533  %

2,223  %

3,123  %

1,890  %

25

0,229  %

0,454  %

3,539  %

2,270  %

3,141  %

1,947  %

26

0,314  %

0,453  %

3,544  %

2,314  %

3,159  %

2,001  %

27

0,399  %

0,452  %

3,549  %

2,357  %

3,175  %

2,053  %

28

0,484  %

0,450  %

3,554  %

2,397  %

3,191  %

2,102  %

29

0,567  %

0,449  %

3,559  %

2,435  %

3,206  %

2,149  %

30

0,648  %

0,449  %

3,563  %

2,472  %

3,220  %

2,194  %

31

0,727  %

0,449  %

3,567  %

2,507  %

3,234  %

2,237  %

32

0,804  %

0,450  %

3,571  %

2,540  %

3,247  %

2,278  %

33

0,878  %

0,450  %

3,575  %

2,572  %

3,260  %

2,316  %

34

0,950  %

0,449  %

3,579  %

2,602  %

3,271  %

2,354  %

35

1,019  %

0,448  %

3,583  %

2,631  %

3,283  %

2,389  %

36

1,086  %

0,444  %

3,586  %

2,659  %

3,294  %

2,423  %

37

1,150  %

0,439  %

3,590  %

2,685  %

3,304  %

2,455  %

38

1,211  %

0,432  %

3,593  %

2,711  %

3,315  %

2,487  %

39

1,271  %

0,423  %

3,596  %

2,735  %

3,324  %

2,516  %

40

1,328  %

0,411  %

3,599  %

2,758  %

3,334  %

2,545  %

41

1,382  %

0,396  %

3,602  %

2,781  %

3,343  %

2,572  %

42

1,435  %

0,380  %

3,605  %

2,802  %

3,351  %

2,598  %

43

1,486  %

0,366  %

3,608  %

2,823  %

3,360  %

2,624  %

44

1,534  %

0,355  %

3,610  %

2,843  %

3,368  %

2,648  %

45

1,581  %

0,347  %

3,613  %

2,862  %

3,375  %

2,671  %

46

1,626  %

0,343  %

3,615  %

2,880  %

3,383  %

2,693  %

47

1,669  %

0,344  %

3,618  %

2,898  %

3,390  %

2,715  %

48

1,711  %

0,350  %

3,620  %

2,915  %

3,397  %

2,735  %

49

1,751  %

0,362  %

3,622  %

2,931  %

3,403  %

2,755  %

50

1,790  %

0,380  %

3,624  %

2,947  %

3,410  %

2,775  %

51

1,827  %

0,403  %

3,626  %

2,962  %

3,416  %

2,793  %

52

1,863  %

0,432  %

3,629  %

2,976  %

3,422  %

2,811  %

53

1,898  %

0,464  %

3,630  %

2,991  %

3,428  %

2,828  %

54

1,932  %

0,499  %

3,632  %

3,004  %

3,434  %

2,845  %

55

1,964  %

0,535  %

3,634  %

3,017  %

3,439  %

2,861  %

56

1,995  %

0,574  %

3,636  %

3,030  %

3,444  %

2,876  %

57

2,026  %

0,613  %

3,638  %

3,042  %

3,449  %

2,891  %

58

2,055  %

0,653  %

3,640  %

3,054  %

3,454  %

2,906  %

59

2,083  %

0,693  %

3,641  %

3,066  %

3,459  %

2,920  %

60

2,111  %

0,734  %

3,643  %

3,077  %

3,464  %

2,933  %

61

2,137  %

0,774  %

3,645  %

3,088  %

3,468  %

2,947  %

62

2,163  %

0,814  %

3,646  %

3,098  %

3,473  %

2,959  %

63

2,188  %

0,854  %

3,648  %

3,109  %

3,477  %

2,972  %

64

2,212  %

0,894  %

3,649  %

3,119  %

3,481  %

2,984  %

65

2,235  %

0,932  %

3,650  %

3,128  %

3,485  %

2,995  %

66

2,258  %

0,971  %

3,652  %

3,137  %

3,489  %

3,007  %

67

2,280  %

1,008  %

3,653  %

3,146  %

3,493  %

3,018  %

68

2,301  %

1,045  %

3,655  %

3,155  %

3,497  %

3,028  %

69

2,322  %

1,081  %

3,656  %

3,164  %

3,500  %

3,039  %

70

2,342  %

1,117  %

3,657  %

3,172  %

3,504  %

3,049  %

71

2,362  %

1,151  %

3,658  %

3,180  %

3,507  %

3,059  %

72

2,381  %

1,185  %

3,660  %

3,188  %

3,510  %

3,068  %

73

2,400  %

1,219  %

3,661  %

3,196  %

3,514  %

3,077  %

74

2,418  %

1,251  %

3,662  %

3,203  %

3,517  %

3,086  %

75

2,435  %

1,283  %

3,663  %

3,210  %

3,520  %

3,095  %

76

2,453  %

1,314  %

3,664  %

3,217  %

3,523  %

3,104  %

77

2,469  %

1,345  %

3,665  %

3,224  %

3,526  %

3,112  %

78

2,486  %

1,375  %

3,666  %

3,231  %

3,529  %

3,120  %

79

2,502  %

1,404  %

3,667  %

3,237  %

3,531  %

3,128  %

80

2,517  %

1,432  %

3,668  %

3,244  %

3,534  %

3,136  %

81

2,532  %

1,460  %

3,669  %

3,250  %

3,537  %

3,143  %

82

2,547  %

1,487  %

3,670  %

3,256  %

3,539  %

3,151  %

83

2,561  %

1,514  %

3,671  %

3,262  %

3,542  %

3,158  %

84

2,575  %

1,540  %

3,672  %

3,268  %

3,544  %

3,165  %

85

2,589  %

1,565  %

3,673  %

3,273  %

3,547  %

3,172  %

86

2,603  %

1,590  %

3,674  %

3,279  %

3,549  %

3,179  %

87

2,616  %

1,615  %

3,675  %

3,284  %

3,551  %

3,185  %

88

2,629  %

1,639  %

3,675  %

3,290  %

3,554  %

3,192  %

89

2,641  %

1,662  %

3,676  %

3,295  %

3,556  %

3,198  %

90

2,653  %

1,685  %

3,677  %

3,300  %

3,558  %

3,204  %

91

2,665  %

1,707  %

3,678  %

3,305  %

3,560  %

3,210  %

92

2,677  %

1,729  %

3,678  %

3,310  %

3,562  %

3,216  %

93

2,688  %

1,751  %

3,679  %

3,314  %

3,564  %

3,221  %

94

2,700  %

1,772  %

3,680  %

3,319  %

3,566  %

3,227  %

95

2,711  %

1,792  %

3,681  %

3,323  %

3,568  %

3,233  %

96

2,721  %

1,812  %

3,681  %

3,328  %

3,570  %

3,238  %

97

2,732  %

1,832  %

3,682  %

3,332  %

3,572  %

3,243  %

98

2,742  %

1,851  %

3,683  %

3,336  %

3,573  %

3,248  %

99

2,752  %

1,870  %

3,683  %

3,341  %

3,575  %

3,253  %

100

2,762  %

1,889  %

3,684  %

3,345  %

3,577  %

3,258  %

101

2,772  %

1,907  %

3,685  %

3,349  %

3,579  %

3,263  %

102

2,782  %

1,925  %

3,685  %

3,353  %

3,580  %

3,268  %

103

2,791  %

1,943  %

3,686  %

3,356  %

3,582  %

3,273  %

104

2,800  %

1,960  %

3,687  %

3,360  %

3,584  %

3,277  %

105

2,809  %

1,977  %

3,687  %

3,364  %

3,585  %

3,282  %

106

2,818  %

1,993  %

3,688  %

3,368  %

3,587  %

3,286  %

107

2,827  %

2,010  %

3,688  %

3,371  %

3,588  %

3,290  %

108

2,835  %

2,026  %

3,689  %

3,375  %

3,590  %

3,295  %

109

2,844  %

2,041  %

3,689  %

3,378  %

3,591  %

3,299  %

110

2,852  %

2,057  %

3,690  %

3,381  %

3,593  %

3,303  %

111

2,860  %

2,072  %

3,691  %

3,385  %

3,594  %

3,307  %

112

2,868  %

2,087  %

3,691  %

3,388  %

3,595  %

3,311  %

113

2,876  %

2,101  %

3,692  %

3,391  %

3,597  %

3,315  %

114

2,883  %

2,116  %

3,692  %

3,394  %

3,598  %

3,319  %

115

2,891  %

2,130  %

3,693  %

3,397  %

3,599  %

3,322  %

116

2,898  %

2,143  %

3,693  %

3,401  %

3,601  %

3,326  %

117

2,905  %

2,157  %

3,694  %

3,403  %

3,602  %

3,330  %

118

2,912  %

2,170  %

3,694  %

3,406  %

3,603  %

3,333  %

119

2,919  %

2,184  %

3,695  %

3,409  %

3,605  %

3,337  %

120

2,926  %

2,197  %

3,695  %

3,412  %

3,606  %

3,340  %

121

2,933  %

2,209  %

3,695  %

3,415  %

3,607  %

3,343  %

122

2,940  %

2,222  %

3,696  %

3,418  %

3,608  %

3,347  %

123

2,946  %

2,234  %

3,696  %

3,420  %

3,609  %

3,350  %

124

2,953  %

2,246  %

3,697  %

3,423  %

3,610  %

3,353  %

125

2,959  %

2,258  %

3,697  %

3,426  %

3,612  %

3,356  %

126

2,965  %

2,270  %

3,698  %

3,428  %

3,613  %

3,360  %

127

2,972  %

2,282  %

3,698  %

3,431  %

3,614  %

3,363  %

128

2,978  %

2,293  %

3,698  %

3,433  %

3,615  %

3,366  %

129

2,984  %

2,304  %

3,699  %

3,436  %

3,616  %

3,369  %

130

2,989  %

2,315  %

3,699  %

3,438  %

3,617  %

3,372  %

131

2,995  %

2,326  %

3,700  %

3,440  %

3,618  %

3,374  %

132

3,001  %

2,337  %

3,700  %

3,443  %

3,619  %

3,377  %

133

3,007  %

2,347  %

3,700  %

3,445  %

3,620  %

3,380  %

134

3,012  %

2,358  %

3,701  %

3,447  %

3,621  %

3,383  %

135

3,018  %

2,368  %

3,701  %

3,450  %

3,622  %

3,386  %

136

3,023  %

2,378  %

3,701  %

3,452  %

3,623  %

3,388  %

137

3,028  %

2,388  %

3,702  %

3,454  %

3,624  %

3,391  %

138

3,033  %

2,398  %

3,702  %

3,456  %

3,625  %

3,393  %

139

3,039  %

2,408  %

3,702  %

3,458  %

3,625  %

3,396  %

140

3,044  %

2,417  %

3,703  %

3,460  %

3,626  %

3,399  %

141

3,049  %

2,426  %

3,703  %

3,462  %

3,627  %

3,401  %

142

3,054  %

2,436  %

3,703  %

3,464  %

3,628  %

3,404  %

143

3,058  %

2,445  %

3,704  %

3,466  %

3,629  %

3,406  %

144

3,063  %

2,454  %

3,704  %

3,468  %

3,630  %

3,408  %

145

3,068  %

2,463  %

3,704  %

3,470  %

3,631  %

3,411  %

146

3,073  %

2,472  %

3,705  %

3,472  %

3,631  %

3,413  %

147

3,077  %

2,480  %

3,705  %

3,474  %

3,632  %

3,415  %

148

3,082  %

2,489  %

3,705  %

3,476  %

3,633  %

3,418  %

149

3,086  %

2,497  %

3,706  %

3,478  %

3,634  %

3,420  %

150

3,091  %

2,505  %

3,706  %

3,480  %

3,635  %

3,422  %


Splatnost (v letech)

Švýcarský frank

Australský dolar

Baht

Kanadský dolar

Chilské peso

Kolumbijské peso

1

–0,830  %

0,007  %

0,166  %

0,305  %

–0,149  %

1,798  %

2

–0,820  %

0,025  %

0,260  %

0,360  %

0,115  %

2,342  %

3

–0,801  %

0,055  %

0,371  %

0,421  %

0,461  %

2,862  %

4

–0,764  %

0,104  %

0,488  %

0,501  %

0,831  %

3,368  %

5

–0,709  %

0,177  %

0,603  %

0,579  %

1,187  %

3,842  %

6

–0,640  %

0,272  %

0,713  %

0,643  %

1,512  %

4,285  %

7

–0,573  %

0,369  %

0,816  %

0,706  %

1,814  %

4,695  %

8

–0,519  %

0,460  %

0,906  %

0,774  %

2,098  %

5,069  %

9

–0,481  %

0,551  %

0,986  %

0,836  %

2,355  %

5,414  %

10

–0,461  %

0,645  %

1,055  %

0,885  %

2,576  %

5,743  %

11

–0,460  %

0,743  %

1,117  %

0,917  %

2,759  %

5,996  %

12

–0,468  %

0,828  %

1,179  %

0,938  %

2,912  %

6,179  %

13

–0,480  %

0,890  %

1,245  %

0,953  %

3,041  %

6,308  %

14

–0,491  %

0,936  %

1,313  %

0,964  %

3,151  %

6,396  %

15

–0,500  %

0,973  %

1,383  %

0,975  %

3,246  %

6,453  %

16

–0,505  %

1,006  %

1,454  %

0,987  %

3,329  %

6,487  %

17

–0,504  %

1,035  %

1,524  %

0,999  %

3,403  %

6,501  %

18

–0,499  %

1,059  %

1,593  %

1,013  %

3,468  %

6,502  %

19

–0,487  %

1,077  %

1,660  %

1,030  %

3,526  %

6,491  %

20

–0,470  %

1,090  %

1,725  %

1,048  %

3,578  %

6,472  %

21

–0,447  %

1,096  %

1,788  %

1,069  %

3,624  %

6,446  %

22

–0,418  %

1,099  %

1,848  %

1,091  %

3,667  %

6,416  %

23

–0,383  %

1,099  %

1,906  %

1,116  %

3,706  %

6,382  %

24

–0,343  %

1,098  %

1,962  %

1,143  %

3,741  %

6,345  %

25

–0,296  %

1,096  %

2,015  %

1,172  %

3,774  %

6,307  %

26

–0,244  %

1,093  %

2,066  %

1,203  %

3,803  %

6,268  %

27

–0,188  %

1,093  %

2,115  %

1,236  %

3,831  %

6,229  %

28

–0,129  %

1,097  %

2,161  %

1,271  %

3,856  %

6,189  %

29

–0,068  %

1,108  %

2,206  %

1,308  %

3,880  %

6,150  %

30

–0,007  %

1,125  %

2,248  %

1,348  %

3,902  %

6,111  %

31

0,054  %

1,150  %

2,289  %

1,389  %

3,923  %

6,073  %

32

0,115  %

1,181  %

2,328  %

1,432  %

3,942  %

6,035  %

33

0,174  %

1,217  %

2,365  %

1,476  %

3,960  %

5,999  %

34

0,233  %

1,256  %

2,400  %

1,520  %

3,977  %

5,963  %

35

0,290  %

1,296  %

2,434  %

1,564  %

3,993  %

5,929  %

36

0,346  %

1,339  %

2,467  %

1,608  %

4,008  %

5,895  %

37

0,400  %

1,382  %

2,498  %

1,651  %

4,022  %

5,863  %

38

0,452  %

1,426  %

2,528  %

1,694  %

4,035  %

5,832  %

39

0,503  %

1,469  %

2,557  %

1,735  %

4,048  %

5,802  %

40

0,552  %

1,512  %

2,584  %

1,776  %

4,060  %

5,772  %

41

0,600  %

1,555  %

2,610  %

1,816  %

4,071  %

5,744  %

42

0,646  %

1,597  %

2,636  %

1,855  %

4,082  %

5,717  %

43

0,690  %

1,639  %

2,660  %

1,893  %

4,092  %

5,691  %

44

0,733  %

1,679  %

2,683  %

1,929  %

4,102  %

5,666  %

45

0,774  %

1,719  %

2,706  %

1,965  %

4,111  %

5,641  %

46

0,814  %

1,757  %

2,727  %

2,000  %

4,120  %

5,618  %

47

0,853  %

1,795  %

2,748  %

2,033  %

4,128  %

5,595  %

48

0,890  %

1,831  %

2,768  %

2,066  %

4,136  %

5,573  %

49

0,926  %

1,867  %

2,787  %

2,097  %

4,144  %

5,552  %

50

0,961  %

1,901  %

2,806  %

2,128  %

4,151  %

5,532  %

51

0,994  %

1,935  %

2,824  %

2,157  %

4,159  %

5,512  %

52

1,027  %

1,967  %

2,841  %

2,186  %

4,165  %

5,493  %

53

1,058  %

1,999  %

2,857  %

2,214  %

4,172  %

5,475  %

54

1,088  %

2,029  %

2,874  %

2,241  %

4,178  %

5,457  %

55

1,118  %

2,059  %

2,889  %

2,267  %

4,184  %

5,440  %

56

1,146  %

2,088  %

2,904  %

2,292  %

4,190  %

5,424  %

57

1,173  %

2,116  %

2,919  %

2,317  %

4,196  %

5,408  %

58

1,200  %

2,143  %

2,933  %

2,341  %

4,201  %

5,392  %

59

1,226  %

2,169  %

2,946  %

2,364  %

4,206  %

5,377  %

60

1,250  %

2,195  %

2,959  %

2,386  %

4,212  %

5,363  %

61

1,275  %

2,219  %

2,972  %

2,408  %

4,216  %

5,349  %

62

1,298  %

2,243  %

2,985  %

2,429  %

4,221  %

5,335  %

63

1,321  %

2,267  %

2,997  %

2,449  %

4,226  %

5,322  %

64

1,343  %

2,289  %

3,008  %

2,469  %

4,230  %

5,309  %

65

1,364  %

2,311  %

3,019  %

2,488  %

4,234  %

5,297  %

66

1,385  %

2,333  %

3,030  %

2,507  %

4,238  %

5,285  %

67

1,405  %

2,353  %

3,041  %

2,525  %

4,242  %

5,273  %

68

1,424  %

2,374  %

3,051  %

2,543  %

4,246  %

5,262  %

69

1,443  %

2,393  %

3,061  %

2,560  %

4,250  %

5,251  %

70

1,462  %

2,412  %

3,071  %

2,577  %

4,254  %

5,240  %

71

1,480  %

2,431  %

3,081  %

2,593  %

4,257  %

5,229  %

72

1,497  %

2,449  %

3,090  %

2,609  %

4,261  %

5,219  %

73

1,514  %

2,467  %

3,099  %

2,625  %

4,264  %

5,209  %

74

1,531  %

2,484  %

3,108  %

2,640  %

4,267  %

5,200  %

75

1,547  %

2,500  %

3,116  %

2,654  %

4,270  %

5,191  %

76

1,563  %

2,517  %

3,124  %

2,669  %

4,274  %

5,181  %

77

1,578  %

2,533  %

3,132  %

2,682  %

4,277  %

5,173  %

78

1,593  %

2,548  %

3,140  %

2,696  %

4,279  %

5,164  %

79

1,607  %

2,563  %

3,148  %

2,709  %

4,282  %

5,156  %

80

1,622  %

2,578  %

3,155  %

2,722  %

4,285  %

5,147  %

81

1,635  %

2,592  %

3,163  %

2,735  %

4,288  %

5,139  %

82

1,649  %

2,606  %

3,170  %

2,747  %

4,290  %

5,132  %

83

1,662  %

2,620  %

3,177  %

2,759  %

4,293  %

5,124  %

84

1,675  %

2,633  %

3,184  %

2,771  %

4,295  %

5,116  %

85

1,688  %

2,646  %

3,190  %

2,782  %

4,298  %

5,109  %

86

1,700  %

2,659  %

3,197  %

2,793  %

4,300  %

5,102  %

87

1,712  %

2,672  %

3,203  %

2,804  %

4,303  %

5,095  %

88

1,724  %

2,684  %

3,209  %

2,815  %

4,305  %

5,088  %

89

1,735  %

2,696  %

3,215  %

2,825  %

4,307  %

5,082  %

90

1,746  %

2,707  %

3,221  %

2,836  %

4,309  %

5,075  %

91

1,757  %

2,719  %

3,227  %

2,846  %

4,311  %

5,069  %

92

1,768  %

2,730  %

3,233  %

2,855  %

4,313  %

5,063  %

93

1,778  %

2,741  %

3,238  %

2,865  %

4,315  %

5,057  %

94

1,789  %

2,751  %

3,244  %

2,874  %

4,317  %

5,051  %

95

1,799  %

2,762  %

3,249  %

2,884  %

4,319  %

5,045  %

96

1,809  %

2,772  %

3,254  %

2,892  %

4,321  %

5,039  %

97

1,818  %

2,782  %

3,259  %

2,901  %

4,323  %

5,034  %

98

1,828  %

2,792  %

3,264  %

2,910  %

4,325  %

5,028  %

99

1,837  %

2,802  %

3,269  %

2,918  %

4,327  %

5,023  %

100

1,846  %

2,811  %

3,274  %

2,927  %

4,328  %

5,018  %

101

1,855  %

2,820  %

3,279  %

2,935  %

4,330  %

5,012  %

102

1,864  %

2,829  %

3,283  %

2,943  %

4,332  %

5,007  %

103

1,872  %

2,838  %

3,288  %

2,951  %

4,333  %

5,003  %

104

1,881  %

2,847  %

3,292  %

2,958  %

4,335  %

4,998  %

105

1,889  %

2,856  %

3,297  %

2,966  %

4,337  %

4,993  %

106

1,897  %

2,864  %

3,301  %

2,973  %

4,338  %

4,988  %

107

1,905  %

2,872  %

3,305  %

2,980  %

4,340  %

4,984  %

108

1,913  %

2,880  %

3,309  %

2,987  %

4,341  %

4,979  %

109

1,920  %

2,888  %

3,313  %

2,994  %

4,343  %

4,975  %

110

1,928  %

2,896  %

3,317  %

3,001  %

4,344  %

4,970  %

111

1,935  %

2,904  %

3,321  %

3,008  %

4,346  %

4,966  %

112

1,943  %

2,911  %

3,325  %

3,015  %

4,347  %

4,962  %

113

1,950  %

2,919  %

3,329  %

3,021  %

4,348  %

4,958  %

114

1,957  %

2,926  %

3,332  %

3,027  %

4,350  %

4,954  %

115

1,964  %

2,933  %

3,336  %

3,034  %

4,351  %

4,950  %

116

1,970  %

2,940  %

3,339  %

3,040  %

4,352  %

4,946  %

117

1,977  %

2,947  %

3,343  %

3,046  %

4,353  %

4,942  %

118

1,983  %

2,954  %

3,346  %

3,052  %

4,355  %

4,938  %

119

1,990  %

2,960  %

3,350  %

3,058  %

4,356  %

4,935  %

120

1,996  %

2,967  %

3,353  %

3,063  %

4,357  %

4,931  %

121

2,002  %

2,973  %

3,356  %

3,069  %

4,358  %

4,928  %

122

2,009  %

2,980  %

3,360  %

3,075  %

4,359  %

4,924  %

123

2,015  %

2,986  %

3,363  %

3,080  %

4,361  %

4,921  %

124

2,020  %

2,992  %

3,366  %

3,085  %

4,362  %

4,917  %

125

2,026  %

2,998  %

3,369  %

3,091  %

4,363  %

4,914  %

126

2,032  %

3,004  %

3,372  %

3,096  %

4,364  %

4,911  %

127

2,038  %

3,010  %

3,375  %

3,101  %

4,365  %

4,907  %

128

2,043  %

3,016  %

3,378  %

3,106  %

4,366  %

4,904  %

129

2,049  %

3,021  %

3,381  %

3,111  %

4,367  %

4,901  %

130

2,054  %

3,027  %

3,384  %

3,116  %

4,368  %

4,898  %

131

2,059  %

3,032  %

3,386  %

3,121  %

4,369  %

4,895  %

132

2,065  %

3,038  %

3,389  %

3,126  %

4,370  %

4,892  %

133

2,070  %

3,043  %

3,392  %

3,130  %

4,371  %

4,889  %

134

2,075  %

3,048  %

3,395  %

3,135  %

4,372  %

4,886  %

135

2,080  %

3,054  %

3,397  %

3,139  %

4,373  %

4,883  %

136

2,085  %

3,059  %

3,400  %

3,144  %

4,374  %

4,880  %

137

2,089  %

3,064  %

3,402  %

3,148  %

4,375  %

4,878  %

138

2,094  %

3,069  %

3,405  %

3,153  %

4,376  %

4,875  %

139

2,099  %

3,074  %

3,407  %

3,157  %

4,377  %

4,872  %

140

2,104  %

3,078  %

3,410  %

3,161  %

4,378  %

4,869  %

141

2,108  %

3,083  %

3,412  %

3,165  %

4,378  %

4,867  %

142

2,113  %

3,088  %

3,415  %

3,169  %

4,379  %

4,864  %

143

2,117  %

3,092  %

3,417  %

3,174  %

4,380  %

4,862  %

144

2,121  %

3,097  %

3,419  %

3,178  %

4,381  %

4,859  %

145

2,126  %

3,102  %

3,421  %

3,181  %

4,382  %

4,857  %

146

2,130  %

3,106  %

3,424  %

3,185  %

4,383  %

4,854  %

147

2,134  %

3,110  %

3,426  %

3,189  %

4,383  %

4,852  %

148

2,138  %

3,115  %

3,428  %

3,193  %

4,384  %

4,849  %

149

2,142  %

3,119  %

3,430  %

3,197  %

4,385  %

4,847  %

150

2,147  %

3,123  %

3,432  %

3,200  %

4,386  %

4,845  %


Splatnost (v letech)

Hongkongský dolar

Indická rupie

Mexické peso

Nový tchajwanský dolar

Novozélandský dolar

Jihoafrický rand

1

0,255  %

3,509  %

4,199  %

–0,012  %

0,020  %

3,004  %

2

0,240  %

4,108  %

4,242  %

0,042  %

–0,047  %

3,265  %

3

0,250  %

4,605  %

4,405  %

0,089  %

–0,047  %

3,712  %

4

0,277  %

5,017  %

4,627  %

0,130  %

–0,020  %

4,242  %

5

0,321  %

5,362  %

4,889  %

0,165  %

0,030  %

4,812  %

6

0,379  %

5,634  %

5,121  %

0,195  %

0,100  %

5,408  %

7

0,441  %

5,841  %

5,324  %

0,220  %

0,183  %

5,990  %

8

0,500  %

6,004  %

5,510  %

0,242  %

0,267  %

6,533  %

9

0,552  %

6,119  %

5,685  %

0,261  %

0,346  %

7,024  %

10

0,596  %

6,214  %

5,851  %

0,277  %

0,413  %

7,454  %

11

0,633  %

6,284  %

6,010  %

0,320  %

0,464  %

7,819  %

12

0,668  %

6,331  %

6,160  %

0,388  %

0,506  %

8,124  %

13

0,706  %

6,363  %

6,299  %

0,471  %

0,544  %

8,375  %

14

0,752  %

6,382  %

6,425  %

0,561  %

0,581  %

8,575  %

15

0,806  %

6,391  %

6,538  %

0,655  %

0,619  %

8,726  %

16

0,869  %

6,394  %

6,637  %

0,750  %

0,659  %

8,828  %

17

0,939  %

6,392  %

6,721  %

0,845  %

0,703  %

8,890  %

18

1,012  %

6,385  %

6,789  %

0,937  %

0,752  %

8,920  %

19

1,087  %

6,376  %

6,840  %

1,028  %

0,804  %

8,925  %

20

1,162  %

6,364  %

6,875  %

1,115  %

0,862  %

8,910  %

21

1,236  %

6,350  %

6,892  %

1,199  %

0,925  %

8,879  %

22

1,309  %

6,335  %

6,894  %

1,280  %

0,991  %

8,837  %

23

1,380  %

6,320  %

6,886  %

1,357  %

1,059  %

8,786  %

24

1,448  %

6,304  %

6,868  %

1,431  %

1,127  %

8,728  %

25

1,515  %

6,287  %

6,843  %

1,502  %

1,195  %

8,665  %

26

1,579  %

6,270  %

6,813  %

1,569  %

1,262  %

8,599  %

27

1,641  %

6,254  %

6,780  %

1,634  %

1,328  %

8,532  %

28

1,700  %

6,237  %

6,743  %

1,695  %

1,392  %

8,463  %

29

1,757  %

6,221  %

6,705  %

1,754  %

1,454  %

8,394  %

30

1,811  %

6,205  %

6,665  %

1,810  %

1,515  %

8,325  %

31

1,863  %

6,189  %

6,625  %

1,863  %

1,573  %

8,257  %

32

1,913  %

6,173  %

6,585  %

1,914  %

1,629  %

8,191  %

33

1,961  %

6,158  %

6,544  %

1,963  %

1,683  %

8,125  %

34

2,007  %

6,143  %

6,505  %

2,009  %

1,735  %

8,062  %

35

2,051  %

6,129  %

6,465  %

2,054  %

1,785  %

8,000  %

36

2,093  %

6,115  %

6,427  %

2,096  %

1,833  %

7,940  %

37

2,133  %

6,102  %

6,389  %

2,137  %

1,879  %

7,882  %

38

2,172  %

6,089  %

6,353  %

2,176  %

1,923  %

7,826  %

39

2,209  %

6,076  %

6,317  %

2,213  %

1,966  %

7,772  %

40

2,245  %

6,064  %

6,282  %

2,249  %

2,007  %

7,720  %

41

2,279  %

6,052  %

6,249  %

2,283  %

2,046  %

7,670  %

42

2,312  %

6,040  %

6,216  %

2,316  %

2,084  %

7,622  %

43

2,343  %

6,029  %

6,185  %

2,347  %

2,120  %

7,575  %

44

2,373  %

6,018  %

6,155  %

2,378  %

2,155  %

7,530  %

45

2,402  %

6,008  %

6,125  %

2,407  %

2,189  %

7,487  %

46

2,430  %

5,998  %

6,097  %

2,435  %

2,221  %

7,445  %

47

2,457  %

5,988  %

6,070  %

2,461  %

2,252  %

7,405  %

48

2,483  %

5,979  %

6,044  %

2,487  %

2,282  %

7,366  %

49

2,508  %

5,970  %

6,018  %

2,512  %

2,311  %

7,329  %

50

2,532  %

5,961  %

5,994  %

2,536  %

2,339  %

7,293  %

51

2,555  %

5,952  %

5,970  %

2,559  %

2,366  %

7,259  %

52

2,577  %

5,944  %

5,947  %

2,581  %

2,392  %

7,225  %

53

2,599  %

5,936  %

5,925  %

2,603  %

2,417  %

7,193  %

54

2,620  %

5,928  %

5,903  %

2,624  %

2,441  %

7,162  %

55

2,640  %

5,921  %

5,883  %

2,644  %

2,464  %

7,132  %

56

2,659  %

5,914  %

5,863  %

2,663  %

2,487  %

7,103  %

57

2,678  %

5,907  %

5,843  %

2,682  %

2,508  %

7,075  %

58

2,696  %

5,900  %

5,825  %

2,700  %

2,529  %

7,048  %

59

2,714  %

5,893  %

5,807  %

2,717  %

2,550  %

7,022  %

60

2,731  %

5,887  %

5,789  %

2,734  %

2,570  %

6,996  %

61

2,747  %

5,881  %

5,772  %

2,751  %

2,589  %

6,972  %

62

2,763  %

5,875  %

5,756  %

2,767  %

2,607  %

6,948  %

63

2,779  %

5,869  %

5,740  %

2,782  %

2,625  %

6,925  %

64

2,794  %

5,863  %

5,724  %

2,797  %

2,642  %

6,903  %

65

2,808  %

5,858  %

5,709  %

2,811  %

2,659  %

6,881  %

66

2,822  %

5,853  %

5,695  %

2,825  %

2,676  %

6,860  %

67

2,836  %

5,847  %

5,681  %

2,839  %

2,692  %

6,840  %

68

2,849  %

5,842  %

5,667  %

2,852  %

2,707  %

6,820  %

69

2,862  %

5,837  %

5,654  %

2,865  %

2,722  %

6,801  %

70

2,875  %

5,833  %

5,641  %

2,878  %

2,737  %

6,782  %

71

2,887  %

5,828  %

5,628  %

2,890  %

2,751  %

6,764  %

72

2,899  %

5,823  %

5,616  %

2,902  %

2,764  %

6,746  %

73

2,911  %

5,819  %

5,604  %

2,913  %

2,778  %

6,729  %

74

2,922  %

5,815  %

5,593  %

2,925  %

2,791  %

6,712  %

75

2,933  %

5,811  %

5,581  %

2,936  %

2,804  %

6,696  %

76

2,943  %

5,807  %

5,570  %

2,946  %

2,816  %

6,680  %

77

2,954  %

5,803  %

5,560  %

2,957  %

2,828  %

6,665  %

78

2,964  %

5,799  %

5,549  %

2,967  %

2,840  %

6,650  %

79

2,974  %

5,795  %

5,539  %

2,977  %

2,851  %

6,635  %

80

2,984  %

5,791  %

5,529  %

2,986  %

2,862  %

6,621  %

81

2,993  %

5,788  %

5,520  %

2,996  %

2,873  %

6,607  %

82

3,002  %

5,784  %

5,510  %

3,005  %

2,884  %

6,594  %

83

3,011  %

5,781  %

5,501  %

3,014  %

2,894  %

6,580  %

84

3,020  %

5,777  %

5,492  %

3,022  %

2,904  %

6,567  %

85

3,028  %

5,774  %

5,483  %

3,031  %

2,914  %

6,555  %

86

3,037  %

5,771  %

5,475  %

3,039  %

2,924  %

6,542  %

87

3,045  %

5,768  %

5,466  %

3,047  %

2,934  %

6,530  %

88

3,053  %

5,765  %

5,458  %

3,055  %

2,943  %

6,519  %

89

3,061  %

5,762  %

5,450  %

3,063  %

2,952  %

6,507  %

90

3,068  %

5,759  %

5,442  %

3,071  %

2,961  %

6,496  %

91

3,076  %

5,756  %

5,435  %

3,078  %

2,969  %

6,485  %

92

3,083  %

5,753  %

5,427  %

3,085  %

2,978  %

6,474  %

93

3,090  %

5,751  %

5,420  %

3,093  %

2,986  %

6,464  %

94

3,097  %

5,748  %

5,413  %

3,100  %

2,994  %

6,453  %

95

3,104  %

5,745  %

5,406  %

3,106  %

3,002  %

6,443  %

96

3,111  %

5,743  %

5,399  %

3,113  %

3,010  %

6,433  %

97

3,117  %

5,740  %

5,392  %

3,120  %

3,017  %

6,424  %

98

3,124  %

5,738  %

5,386  %

3,126  %

3,025  %

6,414  %

99

3,130  %

5,735  %

5,379  %

3,132  %

3,032  %

6,405  %

100

3,136  %

5,733  %

5,373  %

3,138  %

3,039  %

6,396  %

101

3,142  %

5,731  %

5,367  %

3,144  %

3,046  %

6,387  %

102

3,148  %

5,728  %

5,361  %

3,150  %

3,053  %

6,378  %

103

3,154  %

5,726  %

5,355  %

3,156  %

3,060  %

6,370  %

104

3,160  %

5,724  %

5,349  %

3,162  %

3,067  %

6,361  %

105

3,165  %

5,722  %

5,343  %

3,167  %

3,073  %

6,353  %

106

3,171  %

5,720  %

5,338  %

3,173  %

3,079  %

6,345  %

107

3,176  %

5,718  %

5,332  %

3,178  %

3,086  %

6,337  %

108

3,182  %

5,716  %

5,327  %

3,184  %

3,092  %

6,329  %

109

3,187  %

5,714  %

5,321  %

3,189  %

3,098  %

6,322  %

110

3,192  %

5,712  %

5,316  %

3,194  %

3,104  %

6,314  %

111

3,197  %

5,710  %

5,311  %

3,199  %

3,109  %

6,307  %

112

3,202  %

5,708  %

5,306  %

3,204  %

3,115  %

6,300  %

113

3,207  %

5,706  %

5,301  %

3,209  %

3,121  %

6,292  %

114

3,212  %

5,704  %

5,296  %

3,213  %

3,126  %

6,285  %

115

3,216  %

5,703  %

5,292  %

3,218  %

3,132  %

6,279  %

116

3,221  %

5,701  %

5,287  %

3,223  %

3,137  %

6,272  %

117

3,225  %

5,699  %

5,282  %

3,227  %

3,142  %

6,265  %

118

3,230  %

5,697  %

5,278  %

3,231  %

3,147  %

6,259  %

119

3,234  %

5,696  %

5,273  %

3,236  %

3,152  %

6,252  %

120

3,238  %

5,694  %

5,269  %

3,240  %

3,157  %

6,246  %

121

3,243  %

5,693  %

5,265  %

3,244  %

3,162  %

6,240  %

122

3,247  %

5,691  %

5,260  %

3,248  %

3,167  %

6,234  %

123

3,251  %

5,689  %

5,256  %

3,253  %

3,172  %

6,228  %

124

3,255  %

5,688  %

5,252  %

3,257  %

3,176  %

6,222  %

125

3,259  %

5,686  %

5,248  %

3,260  %

3,181  %

6,216  %

126

3,263  %

5,685  %

5,244  %

3,264  %

3,186  %

6,210  %

127

3,266  %

5,683  %

5,240  %

3,268  %

3,190  %

6,205  %

128

3,270  %

5,682  %

5,236  %

3,272  %

3,194  %

6,199  %

129

3,274  %

5,681  %

5,233  %

3,276  %

3,199  %

6,194  %

130

3,278  %

5,679  %

5,229  %

3,279  %

3,203  %

6,188  %

131

3,281  %

5,678  %

5,225  %

3,283  %

3,207  %

6,183  %

132

3,285  %

5,677  %

5,222  %

3,286  %

3,211  %

6,178  %

133

3,288  %

5,675  %

5,218  %

3,290  %

3,215  %

6,173  %

134

3,292  %

5,674  %

5,215  %

3,293  %

3,219  %

6,168  %

135

3,295  %

5,673  %

5,211  %

3,297  %

3,223  %

6,163  %

136

3,298  %

5,671  %

5,208  %

3,300  %

3,227  %

6,158  %

137

3,302  %

5,670  %

5,204  %

3,303  %

3,231  %

6,153  %

138

3,305  %

5,669  %

5,201  %

3,306  %

3,234  %

6,148  %

139

3,308  %

5,668  %

5,198  %

3,310  %

3,238  %

6,144  %

140

3,311  %

5,666  %

5,195  %

3,313  %

3,242  %

6,139  %

141

3,314  %

5,665  %

5,191  %

3,316  %

3,245  %

6,135  %

142

3,317  %

5,664  %

5,188  %

3,319  %

3,249  %

6,130  %

143

3,320  %

5,663  %

5,185  %

3,322  %

3,252  %

6,126  %

144

3,323  %

5,662  %

5,182  %

3,325  %

3,256  %

6,121  %

145

3,326  %

5,661  %

5,179  %

3,328  %

3,259  %

6,117  %

146

3,329  %

5,660  %

5,176  %

3,331  %

3,263  %

6,113  %

147

3,332  %

5,659  %

5,173  %

3,334  %

3,266  %

6,109  %

148

3,335  %

5,657  %

5,171  %

3,336  %

3,269  %

6,105  %

149

3,338  %

5,656  %

5,168  %

3,339  %

3,272  %

6,100  %

150

3,340  %

5,655  %

5,165  %

3,342  %

3,276  %

6,096  %


Splatnost (v letech)

Real

Juan renminbi

Ringgit

Ruský rubl

Singapurský dolar

Jihokorejský won

1

2,554  %

2,137  %

1,410  %

3,899  %

–0,018  %

0,368  %

2

4,014  %

2,240  %

1,571  %

4,280  %

0,032  %

0,421  %

3

5,162  %

2,339  %

1,730  %

4,626  %

0,093  %

0,471  %

4

6,005  %

2,436  %

1,864  %

4,946  %

0,164  %

0,512  %

5

6,597  %

2,534  %

1,983  %

5,224  %

0,247  %

0,542  %

6

7,020  %

2,632  %

2,095  %

5,467  %

0,340  %

0,557  %

7

7,324  %

2,727  %

2,208  %

5,677  %

0,427  %

0,577  %

8

7,538  %

2,816  %

2,325  %

5,854  %

0,500  %

0,611  %

9

7,691  %

2,898  %

2,445  %

6,007  %

0,555  %

0,638  %

10

7,816  %

2,974  %

2,570  %

6,142  %

0,589  %

0,641  %

11

7,898  %

3,043  %

2,696  %

6,259  %

0,605  %

0,617  %

12

7,942  %

3,106  %

2,823  %

6,358  %

0,611  %

0,578  %

13

7,959  %

3,164  %

2,947  %

6,438  %

0,614  %

0,538  %

14

7,956  %

3,217  %

3,068  %

6,499  %

0,620  %

0,501  %

15

7,938  %

3,267  %

3,187  %

6,542  %

0,629  %

0,474  %

16

7,908  %

3,314  %

3,303  %

6,564  %

0,645  %

0,458  %

17

7,871  %

3,357  %

3,413  %

6,571  %

0,668  %

0,455  %

18

7,828  %

3,398  %

3,515  %

6,566  %

0,698  %

0,464  %

19

7,780  %

3,436  %

3,606  %

6,551  %

0,737  %

0,487  %

20

7,730  %

3,472  %

3,684  %

6,529  %

0,784  %

0,524  %

21

7,679  %

3,506  %

3,749  %

6,502  %

0,839  %

0,573  %

22

7,626  %

3,538  %

3,801  %

6,471  %

0,900  %

0,631  %

23

7,574  %

3,568  %

3,844  %

6,437  %

0,965  %

0,696  %

24

7,521  %

3,597  %

3,878  %

6,401  %

1,031  %

0,764  %

25

7,469  %

3,624  %

3,906  %

6,363  %

1,098  %

0,834  %

26

7,419  %

3,650  %

3,928  %

6,326  %

1,165  %

0,905  %

27

7,369  %

3,675  %

3,945  %

6,287  %

1,231  %

0,976  %

28

7,320  %

3,698  %

3,959  %

6,249  %

1,296  %

1,046  %

29

7,273  %

3,720  %

3,969  %

6,212  %

1,360  %

1,114  %

30

7,227  %

3,742  %

3,977  %

6,175  %

1,421  %

1,181  %

31

7,183  %

3,762  %

3,982  %

6,138  %

1,481  %

1,247  %

32

7,140  %

3,781  %

3,986  %

6,103  %

1,539  %

1,310  %

33

7,099  %

3,799  %

3,988  %

6,068  %

1,594  %

1,371  %

34

7,059  %

3,817  %

3,990  %

6,034  %

1,648  %

1,430  %

35

7,021  %

3,834  %

3,990  %

6,002  %

1,700  %

1,487  %

36

6,984  %

3,850  %

3,989  %

5,970  %

1,750  %

1,542  %

37

6,949  %

3,865  %

3,988  %

5,940  %

1,798  %

1,595  %

38

6,915  %

3,880  %

3,986  %

5,910  %

1,844  %

1,646  %

39

6,882  %

3,894  %

3,984  %

5,881  %

1,888  %

1,695  %

40

6,850  %

3,908  %

3,981  %

5,854  %

1,931  %

1,742  %

41

6,820  %

3,921  %

3,979  %

5,827  %

1,972  %

1,787  %

42

6,791  %

3,934  %

3,976  %

5,802  %

2,011  %

1,830  %

43

6,762  %

3,946  %

3,972  %

5,777  %

2,049  %

1,872  %

44

6,735  %

3,957  %

3,969  %

5,753  %

2,086  %

1,912  %

45

6,709  %

3,968  %

3,966  %

5,730  %

2,121  %

1,951  %

46

6,684  %

3,979  %

3,963  %

5,708  %

2,154  %

1,988  %

47

6,660  %

3,989  %

3,959  %

5,686  %

2,187  %

2,024  %

48

6,637  %

3,999  %

3,956  %

5,666  %

2,218  %

2,059  %

49

6,614  %

4,009  %

3,953  %

5,646  %

2,248  %

2,092  %

50

6,593  %

4,018  %

3,949  %

5,626  %

2,277  %

2,124  %

51

6,572  %

4,027  %

3,946  %

5,608  %

2,305  %

2,155  %

52

6,552  %

4,036  %

3,943  %

5,590  %

2,332  %

2,185  %

53

6,532  %

4,044  %

3,940  %

5,573  %

2,358  %

2,214  %

54

6,513  %

4,052  %

3,937  %

5,556  %

2,384  %

2,242  %

55

6,495  %

4,060  %

3,934  %

5,540  %

2,408  %

2,268  %

56

6,478  %

4,068  %

3,931  %

5,524  %

2,431  %

2,294  %

57

6,461  %

4,075  %

3,928  %

5,509  %

2,454  %

2,319  %

58

6,444  %

4,082  %

3,925  %

5,494  %

2,476  %

2,344  %

59

6,429  %

4,089  %

3,922  %

5,480  %

2,497  %

2,367  %

60

6,413  %

4,096  %

3,920  %

5,467  %

2,518  %

2,390  %

61

6,398  %

4,102  %

3,917  %

5,453  %

2,538  %

2,412  %

62

6,384  %

4,108  %

3,914  %

5,440  %

2,557  %

2,433  %

63

6,370  %

4,114  %

3,912  %

5,428  %

2,576  %

2,454  %

64

6,356  %

4,120  %

3,909  %

5,416  %

2,594  %

2,474  %

65

6,343  %

4,126  %

3,907  %

5,404  %

2,612  %

2,493  %

66

6,331  %

4,132  %

3,905  %

5,393  %

2,629  %

2,512  %

67

6,318  %

4,137  %

3,903  %

5,382  %

2,645  %

2,530  %

68

6,306  %

4,142  %

3,900  %

5,371  %

2,661  %

2,548  %

69

6,294  %

4,147  %

3,898  %

5,361  %

2,677  %

2,565  %

70

6,283  %

4,152  %

3,896  %

5,350  %

2,692  %

2,582  %

71

6,272  %

4,157  %

3,894  %

5,341  %

2,707  %

2,599  %

72

6,261  %

4,162  %

3,892  %

5,331  %

2,721  %

2,614  %

73

6,251  %

4,166  %

3,890  %

5,322  %

2,735  %

2,630  %

74

6,241  %

4,171  %

3,888  %

5,313  %

2,749  %

2,645  %

75

6,231  %

4,175  %

3,887  %

5,304  %

2,762  %

2,660  %

76

6,221  %

4,179  %

3,885  %

5,295  %

2,775  %

2,674  %

77

6,212  %

4,184  %

3,883  %

5,287  %

2,788  %

2,688  %

78

6,203  %

4,188  %

3,881  %

5,279  %

2,800  %

2,701  %

79

6,194  %

4,192  %

3,880  %

5,271  %

2,812  %

2,714  %

80

6,185  %

4,195  %

3,878  %

5,263  %

2,824  %

2,727  %

81

6,177  %

4,199  %

3,877  %

5,255  %

2,835  %

2,740  %

82

6,168  %

4,203  %

3,875  %

5,248  %

2,846  %

2,752  %

83

6,160  %

4,206  %

3,873  %

5,241  %

2,857  %

2,764  %

84

6,152  %

4,210  %

3,872  %

5,234  %

2,867  %

2,776  %

85

6,145  %

4,213  %

3,871  %

5,227  %

2,878  %

2,787  %

86

6,137  %

4,217  %

3,869  %

5,220  %

2,888  %

2,798  %

87

6,130  %

4,220  %

3,868  %

5,213  %

2,898  %

2,809  %

88

6,123  %

4,223  %

3,866  %

5,207  %

2,907  %

2,820  %

89

6,116  %

4,226  %

3,865  %

5,201  %

2,917  %

2,830  %

90

6,109  %

4,229  %

3,864  %

5,195  %

2,926  %

2,840  %

91

6,102  %

4,232  %

3,863  %

5,189  %

2,935  %

2,850  %

92

6,096  %

4,235  %

3,861  %

5,183  %

2,944  %

2,860  %

93

6,089  %

4,238  %

3,860  %

5,177  %

2,953  %

2,870  %

94

6,083  %

4,241  %

3,859  %

5,171  %

2,961  %

2,879  %

95

6,077  %

4,243  %

3,858  %

5,166  %

2,969  %

2,888  %

96

6,071  %

4,246  %

3,857  %

5,161  %

2,977  %

2,897  %

97

6,065  %

4,249  %

3,856  %

5,155  %

2,985  %

2,906  %

98

6,059  %

4,251  %

3,855  %

5,150  %

2,993  %

2,914  %

99

6,053  %

4,254  %

3,854  %

5,145  %

3,001  %

2,923  %

100

6,048  %

4,256  %

3,853  %

5,140  %

3,008  %

2,931  %

101

6,042  %

4,258  %

3,852  %

5,135  %

3,015  %

2,939  %

102

6,037  %

4,261  %

3,851  %

5,130  %

3,023  %

2,947  %

103

6,032  %

4,263  %

3,850  %

5,126  %

3,030  %

2,955  %

104

6,027  %

4,265  %

3,849  %

5,121  %

3,037  %

2,962  %

105

6,022  %

4,268  %

3,848  %

5,117  %

3,043  %

2,970  %

106

6,017  %

4,270  %

3,847  %

5,112  %

3,050  %

2,977  %

107

6,012  %

4,272  %

3,846  %

5,108  %

3,056  %

2,984  %

108

6,007  %

4,274  %

3,845  %

5,104  %

3,063  %

2,991  %

109

6,003  %

4,276  %

3,844  %

5,099  %

3,069  %

2,998  %

110

5,998  %

4,278  %

3,843  %

5,095  %

3,075  %

3,005  %

111

5,993  %

4,280  %

3,842  %

5,091  %

3,081  %

3,012  %

112

5,989  %

4,282  %

3,842  %

5,087  %

3,087  %

3,018  %

113

5,985  %

4,284  %

3,841  %

5,084  %

3,093  %

3,025  %

114

5,980  %

4,286  %

3,840  %

5,080  %

3,099  %

3,031  %

115

5,976  %

4,288  %

3,839  %

5,076  %

3,105  %

3,037  %

116

5,972  %

4,290  %

3,838  %

5,072  %

3,110  %

3,044  %

117

5,968  %

4,291  %

3,838  %

5,069  %

3,116  %

3,050  %

118

5,964  %

4,293  %

3,837  %

5,065  %

3,121  %

3,055  %

119

5,960  %

4,295  %

3,836  %

5,062  %

3,126  %

3,061  %

120

5,956  %

4,297  %

3,835  %

5,058  %

3,131  %

3,067  %

121

5,953  %

4,298  %

3,835  %

5,055  %

3,136  %

3,073  %

122

5,949  %

4,300  %

3,834  %

5,052  %

3,142  %

3,078  %

123

5,945  %

4,302  %

3,833  %

5,048  %

3,146  %

3,084  %

124

5,942  %

4,303  %

3,833  %

5,045  %

3,151  %

3,089  %

125

5,938  %

4,305  %

3,832  %

5,042  %

3,156  %

3,094  %

126

5,935  %

4,306  %

3,831  %

5,039  %

3,161  %

3,099  %

127

5,931  %

4,308  %

3,831  %

5,036  %

3,165  %

3,105  %

128

5,928  %

4,309  %

3,830  %

5,033  %

3,170  %

3,110  %

129

5,924  %

4,311  %

3,829  %

5,030  %

3,174  %

3,115  %

130

5,921  %

4,312  %

3,829  %

5,027  %

3,179  %

3,119  %

131

5,918  %

4,314  %

3,828  %

5,024  %

3,183  %

3,124  %

132

5,915  %

4,315  %

3,828  %

5,021  %

3,187  %

3,129  %

133

5,912  %

4,317  %

3,827  %

5,018  %

3,192  %

3,134  %

134

5,909  %

4,318  %

3,827  %

5,015  %

3,196  %

3,138  %

135

5,906  %

4,319  %

3,826  %

5,013  %

3,200  %

3,143  %

136

5,903  %

4,321  %

3,825  %

5,010  %

3,204  %

3,147  %

137

5,900  %

4,322  %

3,825  %

5,007  %

3,208  %

3,152  %

138

5,897  %

4,323  %

3,824  %

5,005  %

3,212  %

3,156  %

139

5,894  %

4,324  %

3,824  %

5,002  %

3,216  %

3,160  %

140

5,891  %

4,326  %

3,823  %

5,000  %

3,220  %

3,164  %

141

5,888  %

4,327  %

3,823  %

4,997  %

3,223  %

3,168  %

142

5,886  %

4,328  %

3,822  %

4,995  %

3,227  %

3,173  %

143

5,883  %

4,329  %

3,822  %

4,992  %

3,231  %

3,177  %

144

5,880  %

4,331  %

3,821  %

4,990  %

3,234  %

3,181  %

145

5,878  %

4,332  %

3,821  %

4,988  %

3,238  %

3,184  %

146

5,875  %

4,333  %

3,820  %

4,985  %

3,241  %

3,188  %

147

5,872  %

4,334  %

3,820  %

4,983  %

3,245  %

3,192  %

148

5,870  %

4,335  %

3,819  %

4,981  %

3,248  %

3,196  %

149

5,867  %

4,336  %

3,819  %

4,979  %

3,252  %

3,200  %

150

5,865  %

4,337  %

3,818  %

4,976  %

3,255  %

3,203  %


Splatnost (v letech)

Turecká lira

Americký dolar

Jen

1

12,212  %

0,027  %

–0,152  %

2

12,942  %

0,031  %

–0,157  %

3

13,089  %

0,051  %

–0,160  %

4

13,117  %

0,095  %

–0,159  %

5

13,088  %

0,158  %

–0,152  %

6

13,044  %

0,235  %

–0,144  %

7

13,002  %

0,315  %

–0,130  %

8

12,960  %

0,391  %

–0,114  %

9

12,900  %

0,468  %

–0,095  %

10

12,805  %

0,531  %

–0,075  %

11

12,679  %

0,592  %

–0,054  %

12

12,533  %

0,648  %

–0,031  %

13

12,373  %

0,693  %

–0,008  %

14

12,202  %

0,731  %

0,015  %

15

12,025  %

0,764  %

0,040  %

16

11,845  %

0,795  %

0,066  %

17

11,664  %

0,824  %

0,090  %

18

11,484  %

0,849  %

0,110  %

19

11,306  %

0,869  %

0,125  %

20

11,131  %

0,885  %

0,134  %

21

10,960  %

0,897  %

0,137  %

22

10,794  %

0,906  %

0,137  %

23

10,633  %

0,914  %

0,137  %

24

10,477  %

0,923  %

0,139  %

25

10,327  %

0,934  %

0,145  %

26

10,182  %

0,946  %

0,156  %

27

10,043  %

0,957  %

0,173  %

28

9,910  %

0,963  %

0,195  %

29

9,782  %

0,963  %

0,224  %

30

9,660  %

0,954  %

0,260  %

31

9,543  %

0,936  %

0,303  %

32

9,431  %

0,913  %

0,351  %

33

9,324  %

0,886  %

0,403  %

34

9,221  %

0,858  %

0,457  %

35

9,124  %

0,831  %

0,513  %

36

9,030  %

0,807  %

0,569  %

37

8,940  %

0,784  %

0,626  %

38

8,855  %

0,765  %

0,682  %

39

8,773  %

0,749  %

0,737  %

40

8,694  %

0,737  %

0,792  %

41

8,619  %

0,729  %

0,846  %

42

8,547  %

0,725  %

0,899  %

43

8,478  %

0,724  %

0,950  %

44

8,411  %

0,726  %

1,000  %

45

8,348  %

0,733  %

1,049  %

46

8,287  %

0,742  %

1,096  %

47

8,228  %

0,755  %

1,142  %

48

8,172  %

0,772  %

1,187  %

49

8,118  %

0,792  %

1,231  %

50

8,066  %

0,816  %

1,273  %

51

8,016  %

0,842  %

1,313  %

52

7,967  %

0,872  %

1,353  %

53

7,921  %

0,904  %

1,391  %

54

7,876  %

0,937  %

1,428  %

55

7,833  %

0,971  %

1,464  %

56

7,791  %

1,007  %

1,499  %

57

7,751  %

1,042  %

1,533  %

58

7,712  %

1,078  %

1,565  %

59

7,674  %

1,114  %

1,597  %

60

7,638  %

1,149  %

1,628  %

61

7,603  %

1,185  %

1,658  %

62

7,568  %

1,220  %

1,687  %

63

7,535  %

1,255  %

1,715  %

64

7,503  %

1,289  %

1,742  %

65

7,472  %

1,323  %

1,769  %

66

7,442  %

1,356  %

1,794  %

67

7,413  %

1,388  %

1,819  %

68

7,385  %

1,420  %

1,844  %

69

7,357  %

1,451  %

1,867  %

70

7,331  %

1,482  %

1,890  %

71

7,305  %

1,512  %

1,913  %

72

7,279  %

1,541  %

1,934  %

73

7,255  %

1,570  %

1,956  %

74

7,231  %

1,598  %

1,976  %

75

7,208  %

1,625  %

1,996  %

76

7,185  %

1,652  %

2,016  %

77

7,163  %

1,679  %

2,035  %

78

7,142  %

1,704  %

2,054  %

79

7,121  %

1,729  %

2,072  %

80

7,100  %

1,754  %

2,089  %

81

7,080  %

1,778  %

2,107  %

82

7,061  %

1,801  %

2,123  %

83

7,042  %

1,824  %

2,140  %

84

7,023  %

1,847  %

2,156  %

85

7,005  %

1,869  %

2,172  %

86

6,988  %

1,890  %

2,187  %

87

6,971  %

1,911  %

2,202  %

88

6,954  %

1,932  %

2,217  %

89

6,937  %

1,952  %

2,231  %

90

6,921  %

1,971  %

2,245  %

91

6,906  %

1,991  %

2,259  %

92

6,890  %

2,010  %

2,272  %

93

6,875  %

2,028  %

2,285  %

94

6,860  %

2,046  %

2,298  %

95

6,846  %

2,064  %

2,311  %

96

6,832  %

2,081  %

2,323  %

97

6,818  %

2,098  %

2,335  %

98

6,805  %

2,115  %

2,347  %

99

6,791  %

2,131  %

2,358  %

100

6,778  %

2,147  %

2,370  %

101

6,766  %

2,163  %

2,381  %

102

6,753  %

2,179  %

2,392  %

103

6,741  %

2,194  %

2,402  %

104

6,729  %

2,208  %

2,413  %

105

6,717  %

2,223  %

2,423  %

106

6,706  %

2,237  %

2,433  %

107

6,694  %

2,251  %

2,443  %

108

6,683  %

2,265  %

2,453  %

109

6,672  %

2,279  %

2,463  %

110

6,661  %

2,292  %

2,472  %

111

6,651  %

2,305  %

2,481  %

112

6,641  %

2,318  %

2,490  %

113

6,630  %

2,330  %

2,499  %

114

6,620  %

2,343  %

2,508  %

115

6,611  %

2,355  %

2,516  %

116

6,601  %

2,367  %

2,525  %

117

6,592  %

2,379  %

2,533  %

118

6,582  %

2,390  %

2,541  %

119

6,573  %

2,401  %

2,549  %

120

6,564  %

2,413  %

2,557  %

121

6,555  %

2,424  %

2,565  %

122

6,547  %

2,434  %

2,573  %

123

6,538  %

2,445  %

2,580  %

124

6,530  %

2,455  %

2,588  %

125

6,521  %

2,466  %

2,595  %

126

6,513  %

2,476  %

2,602  %

127

6,505  %

2,486  %

2,609  %

128

6,497  %

2,496  %

2,616  %

129

6,490  %

2,505  %

2,623  %

130

6,482  %

2,515  %

2,629  %

131

6,474  %

2,524  %

2,636  %

132

6,467  %

2,533  %

2,643  %

133

6,460  %

2,543  %

2,649  %

134

6,452  %

2,551  %

2,655  %

135

6,445  %

2,560  %

2,662  %

136

6,438  %

2,569  %

2,668  %

137

6,432  %

2,578  %

2,674  %

138

6,425  %

2,586  %

2,680  %

139

6,418  %

2,594  %

2,686  %

140

6,411  %

2,603  %

2,691  %

141

6,405  %

2,611  %

2,697  %

142

6,399  %

2,619  %

2,703  %

143

6,392  %

2,627  %

2,708  %

144

6,386  %

2,634  %

2,714  %

145

6,380  %

2,642  %

2,719  %

146

6,374  %

2,649  %

2,724  %

147

6,368  %

2,657  %

2,730  %

148

6,362  %

2,664  %

2,735  %

149

6,356  %

2,672  %

2,740  %

150

6,350  %

2,679  %

2,745  %


PŘÍLOHA II

Základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy

Základní rozpětí uvedená v této příloze jsou vyjádřena v bazických bodech a nezahrnují žádné zvýšení v souladu s čl. 77c odst. 1 písm. c) směrnice 2009/138/ES.

1.   Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Základní rozpětí se použijí na expozice denominované ve všech měnách.

Základní rozpětí pro trvání od 11 do 30 let se rovnají základním rozpětím pro trvání 10 let.

Trvání (v letech)

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Chorvatsko

Česká republika

Kypr

Dánsko

1

0

0

31

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

46

0

4

0

2

46

5

3

47

0

5

0

4

51

5

4

50

0

6

1

5

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

9

53

0

8

2

6

58

5

11

53

0

9

3

7

60

5

12

50

0

10

3

8

62

5

13

50

0


Trvání (v letech)

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Maďarsko

Irsko

1

0

0

0

0

385

4

16

2

0

0

0

0

239

4

22

3

1

0

0

0

212

4

24

4

2

0

0

0

185

4

25

5

4

0

0

0

170

4

27

6

5

0

0

0

167

4

28

7

5

0

0

0

164

4

29

8

6

0

1

0

168

2

30

9

7

0

2

0

170

1

30

10

8

0

3

0

172

4

30


Trvání (v letech)

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Nizozemsko

Polsko

1

6

5

5

0

16

0

4

2

14

11

11

0

22

0

4

3

19

14

15

0

24

0

4

4

22

16

17

0

25

0

4

5

24

18

19

0

27

0

4

6

25

19

20

0

28

0

4

7

27

20

22

0

29

0

4

8

28

22

23

1

30

0

4

9

30

23

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0

4


Trvání (v letech)

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španělsko

Švédsko

Spojené království

1

24

9

12

18

5

0

0

2

40

17

15

21

11

0

0

3

46

19

18

25

15

0

0

4

47

20

19

29

17

0

0

5

50

21

20

33

19

0

0

6

52

23

22

36

20

0

0

7

53

24

23

38

22

0

0

8

53

26

24

39

23

0

0

9

50

27

24

40

24

0

0

10

50

25

25

40

25

0

0


Trvání (v letech)

Lichtenštejnsko

Norsko

Švýcarsko

Austrálie

Brazílie

Kanada

Chile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

19

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

16

10

0

0

0

0

12

0

13


Trvání (v letech)

Čína

Kolumbie

Hongkong

Indie

Japonsko

Malajsie

Mexiko

1

0

11

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

36

0

10

0

0

10

5

3

38

0

10

0

0

10

6

3

41

0

10

0

0

10

7

4

43

0

10

0

0

10

8

7

41

0

10

0

0

10

9

5

38

0

10

0

0

10

10

5

40

0

10

1

0

10


Trvání (v letech)

Nový Zéland

Rusko

Singapur

Jižní Afrika

Jižní Korea

Thajsko

Tchaj-wan

1

0

0

0

6

9

1

4

2

0

0

0

8

12

0

4

3

0

0

0

9

12

0

4

4

0

0

0

9

14

0

4

5

0

1

0

8

15

0

4

6

0

5

0

9

15

0

4

7

0

7

0

11

16

0

4

8

0

11

0

12

16

0

4

9

0

17

0

13

16

0

4

10

0

17

0

14

16

0

4


Trvání (v letech)

Spojené státy

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Expozice vůči finančním institucím

2.1   Euro

Trvání (v letech)

Stupeň úvěrové kvality 0

Stupeň úvěrové kvality 1

Stupeň úvěrové kvality 2

Stupeň úvěrové kvality 3

Stupeň úvěrové kvality 4

Stupeň úvěrové kvality 5

Stupeň úvěrové kvality 6

1

6

20

44

117

231

545

1 183

2

6

20

44

117

231

545

952

3

8

22

45

111

227

542

777

4

9

25

48

113

226

541

643

5

10

27

53

116

226

541

541

6

11

29

57

121

226

541

541

7

12

32

59

124

226

541

541

8

12

32

58

122

226

541

541

9

13

33

58

122

226

541

541

10

13

35

59

122

226

541

541

11

14

36

59

122

226

541

541

12

14

36

59

122

226

541

541

13

15

37

59

122

226

541

541

14

15

37

59

122

226

541

541

15

15

37

59

122

226

541

541

16

15

37

59

122

226

541

541

17

15

37

59

122

226

541

541

18

15

37

59

122

226

541

541

19

15

37

59

122

226

541

541

20

16

37

59

122

226

541

541

21

16

37