(EU) 2020/1267Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1267 ze dne 10. září 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 298, 11.9.2020, s. 1-20 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. září 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. září 2020 Nabývá účinnosti: 12. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.11.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1267

ze dne 10. září 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být změněny údaje týkající se 41 osob a 28 subjektů v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se položky týkající se níže uvedených osob a subjektů nahrazují těmito položkami:

 

„Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.7.1974

Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté složil přísahu krymským ozbrojeným silám, čím porušil svou přísahu ukrajinskému námořnictvu.

Do října 2015 byl zástupcem velitele Černomořské flotily Ruské federace.

V současné době zástupce velitele Tichomořské flotily Ruské federace a viceadmirál.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.9.1961

Místo narození: Vitebsk (Běloruská SSR), nyní Bělorusko

Bývalý velitel Černomořské flotily, admirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Náčelník štábu a první zástupce vrchního velitele ruského námořnictva.

17.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.9.1964

Místo narození: Solncevo, Lipecká oblast, Ruská federace

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. Byl organizátorem procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla místní krymská společenství mobilizována k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.11.1958

Místo narození: Bandurovo, Kirovogradská oblast, Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Bývalý místopředseda vlády. Odpovědný za dohled nad začleněním anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace. Zástupce personálního vedoucího kanceláře prezidenta Ruské federace.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.12.1961

Místo narození: Taštagol, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý místopředseda Státní dumy. Odpovědný za iniciování legislativy k začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace. Poslanec Dumy, předseda frakce Jednotné Rusko.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(také znám jako Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.7.1993 nebo 6.7.1991

Místo narození: Praha, Česká republika

Aktivní člen „Luhanské gardy“. Účastnil se obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní služby v Luhansku.

Je i nadále aktivním bojovníkem armády „Luhanské lidové republiky“.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.5.1983

Místo narození: Charcyzk, Doněcká oblast, Ukrajina

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radikální organizace „Lidové milice Donbasu“. Aktivně se účastnil obsazení řady státních budov v Doněcké oblasti.

Bývalý člen „Lidové rady Doněcké lidové republiky“ a jejího „Výboru pro zahraniční politiku, vnější vztahy, informační politiku a informační technologie“.

29.4.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (také znám jako Bes (Běs))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

také znám jako Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1965

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Jeden z bývalých vůdců samozvané milice z města Horlivka. Převzal kontrolu nad budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve městě Horlivka. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, pod jehož vedením byl zapojen do vraždy člena městské rady města Horlivka Volodymyra Rybaka.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.10.1956

Místo narození: Žetikara, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (také znám jako Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.6.1972 (nebo 23.7.1972)

Místo narození: Obec Frontovka, Vinnycká oblast, Ukrajina

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdryljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.2.1951

Místo narození: Novosibirsk, Ruská federace

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

Člen správní rady a zástupce generálního ředitele státního podniku „United Engine Corporation“, člen správní rady státního podniku „JSC Research and Production Enterprise Temp“, pojmenovaného po F. Korotkovi.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

25.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.12.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Arkadij Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliard rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Strojgazmontaž udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym.

30.7.2014

 

 

 

Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je bývalým majitelem společnosti Strojgazmontaž, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Strojgazmontaž v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

 

 

 

 

Je majitelem dvou společností – Mostotrest a Strojgazmontaž-Most, které jsou označeny z důvodu činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (subjekt č. 43 a subjekt č. 46 v této příloze).

Za jeho úlohu při výstavbě mostu přes Kerčský průliv mu bylo v březnu 2020 uděleno státní vyznamenání „Hrdina práce Ruské federace“.

Je předsedou představenstva nakladatelství Prosveščenije, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

 

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (také znám jako „Car“)

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.10.1974

Místo narození: Hirske, Luhanská oblast, Ukrajina

Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina ve funkci tzv. „ministra obrany“„Doněcké lidové republiky“. Od dubna 2014 údajně velí divizi separatistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou agresi. Kononov tudíž podporoval činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra obrany“ odvolán.

Vedoucí ředitelství pro sociální pomoc penzionovaným příslušníkům ozbrojených sil a výchovu k vlastenectví, které podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Pohlaví: mužské

Možné datum narození: 27.12.1977

Místo narození: Tiraspol, Moldavská republika

Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky. Výkonný ředitel a předseda rady velitelů „Svazu donbaských dobrovolníků“.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 1.3.1977

Místo narození: Frunze, Slobodzejská oblast, Moldavská republika

Bývalý tzv. „ministr vnitra“„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.8.1957

Místo narození: Stefanidin Dar, Rostovská oblast, Ruská federace

Bývalý předseda („ataman“) Svazu ruských a zahraničních kozáckých sil. Poslanec Státní dumy. První místopředseda Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

Podpořil anexi Krymu a přiznal, že ruští kozáci se aktivně účastní ukrajinského konfliktu na straně separatistů podporovaných Moskvou. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (také známa jako Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN nebo Larysa AIRAPETYAN)

(roz. ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (roz. ЖИЛКО)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Pohlaví: žena

Datum narození: 21.2.1970

Místo narození: možná Antracyt, Luhanská oblast, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Kandidovala v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci „nejvyšší představitelky“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala a oficiálně kandidovala v nezákonných „volbách“, aktivně podporovala činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.5.1980 nebo 21.10.1983

Místo narození: Snižne, Doněcká oblast, Ukrajina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Bývalý člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Bývalý předseda veřejného hnutí „Svobodný Donbas“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (také znám jako Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.3.1964

Místo narození: Romny, Sumská oblast, Ukrajina

Ромны, Сумская область, Украина

nebo možná obec Gornjatskyj, Perevalský rajón, Luhanská oblast, Ukrajina.

Bývalý „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

V současné době působí jako tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

29.11.2014

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (roz. FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ – roz. ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (roz. FILIPPOVA)

(Катерина Володимирiвна ГОГIАШВIЛI – roz. ФIЛIППОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 20.1.1988

Místo narození: Krasnoarmijsk (nyní Pokrovsk), Doněcká oblast, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Bývalá ředitelka odboru pro organizaci práce tzv. „Rady ministrů Doněcké lidové republiky“. Zástupkyně vedoucího kanceláře tzv. „Ombudsmana Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1978 (nebo 23.3.1975)

Místo narození: Krasny Luč, Vorošilovgrad, Luhanská oblast, Ukrajina

Bývalý „generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ (do října 2017). V současné době tzv. „ministr spravedlnosti“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.10.1972

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Místopředseda Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném 22. března 2016 na internetových stránkách gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na internetových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“„Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost službě“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.10.1969

Místo narození: Kular, Usť-Janský okres, Jakutská ASSR (nyní Ruská federace)

Poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektované město Sevastopol.

Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci a předseda expertního výboru pro vypracování legislativy pro Krym a Sevastopol.

Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně obhajoval, mimo jiné na svých osobních internetových stránkách a v rozhovoru zveřejněném 21. února 2016 na internetových stránkách nation-news.ru.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 2. stupně.

9.11.2016

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TCHERESOW)

ЧЕРЕЗОВ, Андрей Владимирович

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.10.1967

Místo narození: Salair, Kemerovská oblast, Ruská federace

Náměstek ministra energetiky Ruské federace.

Je zčásti odpovědný za rozhodnutí o přesunutí plynových turbín, které dodala společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO společnosti OAO VO Technopromexport a které mají být instalovány na Krymu. Toto rozhodnutí přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

ГРАБЧАК, Евгений Петрович

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.7.1981

Místo narození: Usť-Labinsk, Krasnodarský kraj, Ruská federace

Bývalý vedoucí odboru na Ministerstvu energetiky Ruské federace; v této funkci byl na ministerstvu odpovědný za rozvoj projektů v oblasti elektrické energie na Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a tak narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Náměstek ministra energetiky Ruské federace.

4.8.2017

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 17.7.1970

Místo narození: Rjazaň, Ruská federace

Bývalý předseda sevastopolské volební komise. Z tohoto titulu se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Vrchní federální inspektor pro moskevskou oblast.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 7.6.1968

Místo narození: Novorossijsk, Ruská federace

Bývalý místopředseda sevastopolské volební komise (do května 2019). Z tohoto titulu se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.4.1985

Místo narození: Obec Lekarstvennoje, Autonomní republika Krym, Ukrajina

Bývalý „tajemník“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Úřadující předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.4.1978

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

„Místopředseda“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 31.5.1986

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

„Tajemnice“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

10.12.2018

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.8.1978 nebo 4.12.1975

Velící důstojník hlídkové lodě „Don“ (označení 353) náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených dne 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám a najíždělo do remorkéru ukrajinského námořnictva „Jany Kapu“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.12.1969

Místo narození: Astrachaň, Ruská federace

Velící důstojník hlídkové lodě „Izumrud“ náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 26.1.1971

Vedoucí útvaru kerčského kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. Podílel se na operacích proti ukrajinským lodím během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.11.1986

Velel protiponorkové lodi „Suzdalec“ náležející Černomořské flotile Ruské federace, která se 25. listopadu 2018 účastnila akcí Ruské federace proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, a aktivně se podílel na blokádě remorkéru „Jany Kapu“ a zajištění dělového člunu „Nikopol“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.3.1960

Místo narození: Krasnodar, SSSR (nyní Ruská federace)

Předseda sevastopolské volební komise. V této funkci se podílel na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporoval činnosti a prováděl politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 1972

Místopředsedkyně sevastopolské volební komise. V této funkci se podílela na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардiвна ПИРКОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.8.1967

Místo narození: Sevastopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Tajemnice sevastopolské volební komise. V této funkci se podílela na organizaci místních voleb v protiprávně anektovaném městě Sevastopolu, které se konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně podporovala činnosti a prováděla politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 27.5.1956

Místo narození: Uglič, SSSR (nyní Ruská federace)

Členka Rady federace Ruské federace za protiprávně anektované město Sevastopol. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрiй Михайлович ГОЦАНЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.7.1966

Místo narození: Novaja Derevňa / Nove Selo, SSSR (nyní Ruská federace)

Premiér tzv. „Republiky Krym“. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci tzv. Krymské republiky do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.11.1971

Místo narození: Sevastopol, SSSR (nyní Ukrajina)

Předseda tzv. „zákonodárného shromáždění“ protiprávně anektovaného města Sevastopolu. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV (Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV (Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1980

Místo narození: Krasnojarsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Tzv. „úřadující gubernátor“ protiprávně anektovaného města Sevastopolu. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se podílí na další integraci protiprávně anektovaného města Sevastopolu do Ruské federace, a tím aktivně podporuje činnosti a provádí politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.1.2020

 

Subjekty

 

Název (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“

(dříve znám jako PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirova 52, Simferopol, Krym, Ukrajina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefonní číslo:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

[email protected]

Registrační číslo: 1149102099717

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parlament“ usnesení vyhlašující vyvlastnění majetku patřící podniku Černomorněftěgaz jménem „Krymské republiky“. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 29. listopadu 2014 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Černomorněftěgaz“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky „Republiky Krym“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

3.

Tzv. Luhanská lidová republika

‘Луганская народная республика’ (ЛНР)

‘Luganskaya narodnaya respublika’ (LNR)

Oficiální informace:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

Tzv. Luhanská lidová republika byla vyhlášena 27. dubna 2014. Je odpovědná za uspořádání nezákonného „referenda“11. května 2014. Dne 12. května 2014 byla vyhlášena nezávislost. Dne 22. května 2014 vytvořily tzv. Doněcká lidová republika a tzv. Luhanská lidová republika tzv. Federální stát Nové Rusko. Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do separatistické „Armády jihovýchodu“ a dalších nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž narušuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

4.

Tzv. „Doněcká lidová republika“

‘Донецкая народная республика’ (ДНР)

‘Donetskaya narodnaya respublika’ (DNR)

Oficiální informace:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

Tzv. „Doněcká lidová republika“ byla vyhlášena 7. dubna 2014.

Je odpovědná za uspořádání nezákonného referenda 11. května 2014. Dne 12. května 2014 byla vyhlášena nezávislost.

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. „Doněcká lidová republika“ a tzv. „Luhanská lidová republika“ dohodu o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové Rusko“.

Tyto kroky představují porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

5.

Tzv. „Federální stát Nové Rusko“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Mediální zdroje:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. „Doněcká lidová republika“ a tzv. „Luhanská lidová republika“ dohodu o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové Rusko“, který nebyl uznán.

Tento akt je v rozporu s ukrajinským ústavním právem, a tudíž i mezinárodním právem, a ohrožuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

7.

„Sobol“

„Соболь“

Sociální média:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Telefonní číslo:

(0652) 60-23-93

E-mail: [email protected]

Adresa: Ukrajina, Krym, Simferopol, ul. Kiev 4 (u autobusového nádraží „Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpovědná za otevřenou podporu použití síly k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

13.

Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“

ГУП ГС „Севастопольский морской порт“

(dříve znám jako státní podnik „Sevastopol commercial seaport“)

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port“)

Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registrační číslo: 1149204004707

https://www.sevmp.ru/

[email protected]

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17. března.2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Sevastopolský námořní obchodní přístav“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná o největší obchodní přístav na Krymu. Dne 6. června 2014 byl přeregistrován jako státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopolský námořní přístav“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт“). Zřizovatel: vláda Sevastopolu (Правительство Севастополя).

25.7.2014

15.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“

(dříve znám jako státní podnik Universal -Avia

Государственное предприятие „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)

ul. Aeroflotskaya 5, 295021, Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel.: 24-80-89, 8 (978) 719-55-30

[email protected]

Registrační číslo: 1159102026742

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 24. března.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14 „o státním podniku ‚Universal-Avia‘“ (О Государственном предприятии „Универсал-Авиа“), v němž je vyhlášeno, že majetek státního podniku „Universal-Avia“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа“). Zřizovatel: Ministerstvo dopravy „Republiky Krym“ (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium ‚Nizhnyaya Oreanda‘“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (dříve známa jako rekreační středisko „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort „Nižňaja Oreanda“, 298658, Jalta, Oreanda, budova 12, Ukrajina

Санаторий ‘Нижняя Ореанда’, 298658, г. Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

[email protected]

+7 (3654) 31-25-48

Registrační číslo: 1149102054221

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 21. března 2014 rozhodnutí č. 1767-6/14 „o otázkách týkajících se zřízení Sdružení sanatorií a rekreačních středisek“, v němž se prohlašuje, že majetek rekreačního střediska „Nižňaja Oreanda“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

 

 

 

Přeregistrována dne 9. října 2014 jako federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium Nižňaja Oreanda“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (Федеральное государственное бюджетное учреждение „Санаторий ‚Нижняя Ореанда‘ Управления делами президента Российской федерации“). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (Управление делами президента Российской федерации).

 

17.

Podnik „Republiky Krym“„Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

„Azovsky likerovodochny zavod“

ul. Železnodorožnaja 40, 296178 Azovskoje, Džankojský rajón, Ukrajina

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

kód: 01271681

Konkurzní řízení bylo uzavřeno.

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení Státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek subjektu „Azovskyj likerovodočnyj zavod‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

18.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Production-Agrarian Union ‚Massandra‘“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘“

Gosudarstvennoye unitarnoe predpriyatiye Respubliki Krym Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“

(dříve znám jako Federální státní rozpočtová organizace „Production-Agrarian Union ‚Massandra‘“ při Úřadu prezidenta Ruské federace

298650, Krym, Jalta, Massandra, ul. Vinoděla Jegorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Internetová stránka: http://massandra.su

+7 978 936 75 04

+7 3654 23 31 96

+7 3654 26 16 83

Registrační číslo: 1149102026985

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení Státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek státního koncernu „National Association of producers ‚Massandra‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

 

„Производственно-аграрное объединение ‚Массандра‘ Управления делами Президента Российской Федерации“

státní koncern „National Association of producers ‚Massandra‘ (Národní sdružení producentů ‚Massandra‘)“

Национальное производственно- аграрное объединение „Массандра“

(Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra“)

 

Dne 1. srpna 2014 byl přeregistrován jako federální státní rozpočtová organizace „Proizvodstvenno-agrarnoje objedinenije ‚Massandra‘“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (Федеральное государственное унитарное предприятие ‘Производственно-аграрное объединение “Массандра” Управления делами Президента Российской Федерации’). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (Управления делами Президента Российской федерации).

Dne 1. dubna 2019 přeregistrován jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Proizvodstvenno-agrarnoje objedinenije ‚Massandra‘“

 

19.

Federální státní rozpočtový ústav pro vědu a výzkum „All-Russian national scientific research institute for wine growing and wine making ‚Magarach‘ (Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘) Ruské akademie věd“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

Dříve znám jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‚Magarach‘“

298600, ul. Kirova 31 Jalta, Krym, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

[email protected]

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-55-91

Registrační číslo: 1159102130857

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvennnoje predprijatije ‚Agrofirma Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarač‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

 

Dříve znám jako: „State enterprise ‚Magarach‘ of the national institute of wine“ („Státní podnik Agrofirma ‚Magarač‘ Národního ústavu ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“) Государственное предприятие Агрофирма ‘Магарач’ Национального института винограда и вина ‘Магарач’

(Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

 

Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„Národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“

(Государственное бюджетное учреждение ‘Республики Крым’‘Национальный научно‐исследовательский институт винограда и вина “Магарач”’). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Dne 9. února 2015 bylo státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“ Národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství „Magarač“ přeměněno na federální rozpočtové vědecké zařízení „Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“ Ruské akademie věd.

 

20.

Akciová společnost „‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“

Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

Dříve znám jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“

298032, Krym, Sudak, Novyj Svet, ul. Šaljapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-978-9-140-140

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Registrační číslo: 1179102021460

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady Republiky Krym č. 1836-6/14“ ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Zavod šampanskich vin ‚Novyj Svet‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn.

25.7.2014

 

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin ‚Novy Svet‘“ (a dříve znám jako Státní podnik „‚Novy Svet‘, výrobce šumivých vín“ – „Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin ‚Novy Svet‘“)

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет“ (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet“)

 

Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 4. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„‚Novyj Svet‘, výrobce šumivých vín“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым)

Po reorganizaci byl 29. srpna 2017 nově registrován jako akciová společnost „‚Novyj Svet‘, výrobce šumivých vín“ (Aкционерное общество „Завод шампанских вин ‚Новый Свет‘“). Zřizovatel: Ministerstvo pro regulaci pozemkových a vlastnických vztahů „Republiky Krym“ (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

21.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION (SPOLEČNOST PRO LETECKOU A KOSMICKOU OBRANU)

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны ‚Алмаз — Антей‘“

(také známa jako CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; také známa jako ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; také známa jako ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО ‘Алмаз — Антей’;)

41 ul. Verejskaja, Moskva 121471, Ruská federace.

Internetová stránka: www.almaz-antey.ru

E-mail:

[email protected]

Registrační číslo: 1027739001993

Almaz-Antěj je společnost vlastněná ruským státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně raket země-vzduch, jež dodává ruské armádě. Ruské orgány dodávají těžkou vojenskou techniku separatistům na východě Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukrajiny. Separatisté tyto zbraně používají i k sestřelování letadel. Jako státem vlastněná společnost přispívá Almaz-Antěj k destabilizaci Ukrajiny.

30.7.2014

23.

Veřejná akciová společnost „Russian National Commercial Bank“

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк“)

295000, Simferopol, ul. Naberežnaja pojmenovaná na počest 60. výročí vzniku SSSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Internetová stránka: http://www.rncb.ru

Registrační číslo: 1027700381290

Po nezákonné anexi Krymu připadla Ruská národní komerční banka (RNCB) plně do vlastnictví takzvané „Republiky Krym“. V lednu roku 2016 se stala majetkem Federální agentury pro správu státního majetku, také známé jako Rosimuščestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

Před anexí tato banka nebyla na Krymu zastoupena, nyní se však stala jedním z hlavních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím poboček bank, které se z Krymu stahovaly, banka RNCB materiálně a finančně podporovala činnosti ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruské federace, a tím narušovala územní celistvost Ukrajiny.

30.7.2014

30.

Prapor „Sparta“

Батальон „Спарта“

https://vk.com/sparta_orb

+380713041088

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“. Je rovněž označován jako vojenská jednotka 08806 a jako „Gvardějský“ prapor. V listopadu 2017 byla jednotka pojmenována po zavražděném separatistickém vojenském veliteli Arsenu Pavlovovi (také známém jako Motorola).

16.2.2015

31.

Prapor „Somali“

Батальон „Сомали“

https://vk.com/club163716218/

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

33.

Brigáda „Prizrak“

Бригада „Призрак“

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

[email protected]

+38 (072) 116-94-11

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je součástí tzv. „2. armádního sboru“„Luhanské lidové republiky“.

Bývá označována rovněž jako 14. motostřelecký prapor.

16.2.2015

34.

Prapor „Oplot“

(Батальон „Оплот“)

Sociální média:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je rovněž označována jako 5. samostatná motostřelecká brigáda, která je od října 2018 pojmenována po Alexandrovi Zacharenkovi. Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

35.

Prapor „Kalmius“

Батальон „Кальмиус“

https://vk.com/reportage24

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Je rovněž označována jako samostatná hlídková dělostřelecká brigáda (jednotka 08802) a je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

37.

Hnutí „Novorossiya“ (Novorusko) Igora STRELKOVA

Движение Новороссия Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

[email protected]

Hnutí „Novorossija / Nové Rusko“ vzniklo v listopadu roku 2014 v Rusku a jeho vedoucím je ruský důstojník Igor Strelkov/Girkin (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).

Podle svých deklarovaných cílů se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci „Novému Rusku“, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.

16.2.2015

39.

OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)

také známa jako: Limited Liability Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“

Adresa: 119019, Moskva, ul. Nový Arbat 15, budova 2

+7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-mail: [email protected]

Datum registrace: 8.5.2014

Státní registrační číslo: 1147746527279

Daňové registrační číslo: 7704863782

Vlastník plynových turbín, které společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO původně dodala společnosti OAO „VO TPE“. Společnost OOO „VO TPE“ přesunula plynové turbíny za účelem jejich instalace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je odpovědná za realizaci projektu výstavby tepelných elektráren Balaklava a Tavričeskaja (Tauridská), v nichž byly uvedené turbíny instalovány.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

také známa jako: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“

Adresa: 115280 Moskva, Avtozavodskaja 14

http://ia.ru

Datum registrace: 31.1.1994

Státní registrační číslo: 1037739044111

Daňové registrační číslo: 7725056162

Společnost je v likvidaci.

Společnost specializovaná na kontrolní a komunikační systémy pro elektrárny, která uzavřela smlouvy na projekty týkající se výstavby elektráren a instalace plynových turbín v Sevastopolu a Simferopolu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

41.

„Státní jednotný podnik Republiky Krym ‚Crimean Sea Ports‘“ (Krymské námořní přístavy)

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‚Крымские морские порты‘“), včetně poboček:

Feodosia Commercial Port (Feodosijský obchodní přístav),

Kerch Ferry (Kerčský trajekt),

Kerch Commercial Port (Kerčský obchodní přístav).

ul. Kirova 28, Kerč 298312, Krym

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

[email protected]

Státní registrační číslo: 1149102012620

Daňové registrační číslo: 9111000450

„Krymský parlament“ přijal dne 17. března 2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ a dne 26. března 2014 usnesení č. 1865-6/14 „o státním podniku ‚Krymské námořní přístavy‘“ („О Государственном предприятии ‚Крымские морские порты‘“), jež prohlašuje, že majetek několika státních podniků, jež byly sloučeny do „státního jednotného podniku Republiky Krym ‚Krymské námořní přístavy‘“, je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tyto podniky fakticky zkonfiskovaly, přičemž podnik „Krymské námořní přístavy“ měl z nelegálního převodu jejich majetku prospěch.

16.9.2017

42.

AO Institute Giprostroymost- Saint-Petersburg

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adresa: 7 ul. Jabločkova, Petrohrad, 197198 Rusko

Internetová stránka: http://gpsm.ru

E-mail: [email protected]

Státní registrační číslo: 1037828021660

Daňové registrační číslo: 7826717210

Ústav AO „Institute Giprostrojmost – Sankt-Petěrburg“ se s ohledem na svůj architektonický návrh mostu přes Kerčský průliv podílel na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s Krymským poloostrovem protiprávně anektovaným k Ruské federaci, což narušuje územní celistvost Ukrajiny. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adresa: ul. Barklaja 6, budova 5, Moskva, 121087 Rusko

www.mostotrest.ru

[email protected]

Státní registrační číslo: 1027739167246

Daňové registrační číslo: 7701045732

Společnost PJSC Mostotrest se s ohledem na svoji státní zakázku na údržbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem; prostřednictvím další zakázky rovněž provozuje železniční trať na tomto mostě. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Adresa: ul. Tankistov 4, 298310 Kerč, Krym

Internetová stránka: http://zalivkerch.com

Státní registrační číslo: 1149102028602

Daňové registrační číslo: 9111001119

Společnost JSC Zaliv Shipyard se aktivně podílela na výstavbě nové železniční tratě směrem k mostu přes Kerčský průliv, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (skupina SGM)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adresa: Prospekt Vernadskogo 53, Moskva, 119415 Rusko

Internetová stránka: www.ooosgm.com

[email protected]

Státní registrační číslo: 1077762942212

Daňové registrační číslo: 7729588440

Korporace Strojgazmontaž (skupina SGM) se s ohledem na státní zakázku na výstavbu mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela na výstavbě tohoto mostu, který spojuje Rusko s protiprávně anektovaným Krymským poloostrovem. Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adresa:

ul. Barklaja 6, budova 7, Moskva 121087 Rusko

Registrační identifikační číslo: 1157746088170

Daňové identifikační číslo: 7730018980

E-mail: [email protected]

Strojgazmontaž Most OOO byla dceřinou společností hlavního dodavatele Strojgazmontaž, která řídila projekt výstavby mostu přes Kerčský průliv a byla zapojena do jeho výstavby. Majitelem této společnosti je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již byla označena z důvodu svých činností narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba č. 92 v této příloze). Společnost tedy podporuje začleňování protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

31.7.2018”


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU