(EU) 2020/1059Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1059 ze dne 27. dubna 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 týkající se označování některých výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 232, 20.7.2020, s. 28-36 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. dubna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 232/28


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1059

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 týkající se označování některých výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (2) obsahuje chyby v příloze I oddíle 1 bodě 1) podbodech IV. a V., pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok a roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku myček nádobí pro domácnost, a v příloze II bodě 1 písm. f) a i), pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok a roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok v informačním listu myček nádobí pro domácnost, které mají být uvedeny v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

(2)

Bulharské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 obsahuje chybu v příloze IV bodě 1 písm. c), pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok, které mají být poskytnuty u myček nádobí pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(3)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 obsahuje chybu v příloze IV bodě 1 písm. d), pokud jde o informace o roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok, které mají být poskytnuty u myček nádobí pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(4)

Italské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 obsahuje chybu v příloze VII bodě 1 písm. c) podbodě ii), pokud jde o výpočet normalizované roční spotřeby energie (SAEC ) některých myček nádobí pro domácnost v kWh za rok.

(5)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 obsahuje chybu v příloze VII bodě 3, pokud jde o výpočet roční spotřeby vody (AWC ) myček nádobí pro domácnost v litrech.

(6)

Bulharské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (3) obsahuje chybu v příloze II oddíle 1 bodě 1) podbodě IV., pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku chladicích spotřebičů pro domácnost tříd energetické účinnosti A+++ až C.

(7)

Bulharské, české, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 obsahuje chybu v příloze III bodě 1 písm. f), pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok v informačním listu chladicích spotřebičů pro domácnost, které mají být uvedeny v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

(8)

Bulharské, české, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 obsahuje chybu v příloze V bodě 1 písm. b), pokud jde o informace o roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok, které mají být poskytnuty u chladicích spotřebičů pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(9)

Bulharské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 (4) obsahuje chyby v příloze I oddíle 1 bodě 1) podbodech IV. a V., pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok a vážené roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku praček pro domácnost.

(10)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 obsahuje chyby v příloze II bodě 1 písm. f) a i), pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok a vážené roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok v informačním listu praček pro domácnost, které mají být uvedeny v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

(11)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 obsahuje chybu v příloze IV bodě 1 písm. c), pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok, které mají být poskytnuty u praček pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(12)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 obsahuje chybu v příloze IV bodě 1 písm. d), pokud jde o informace o vážené roční spotřebě vody (AWC ) v litrech za rok, které mají být poskytnuty u praček pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(13)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 obsahuje chyby v příloze VII bodě 2, pokud jde o výpočet vážené roční spotřeby vody (AWC ) praček pro domácnost v litrech.

(14)

Německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 obsahuje chybu v příloze VII bodě 3, pokud jde o výpočet váženého zbytkového obsahu vlhkosti (D) praček pro domácnost v procentech.

(15)

Řecké znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 (5) obsahuje chybu v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě IV., pokud jde o informace o spotřebě elektrické energie ve wattech v zapnutém stavu, které mají být uvedeny na energetickém štítku pro televizní přijímače.

(16)

Italské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 (6) obsahuje chyby v čl. 4 písm. c), d) a e), pokud jde o odkazy na třídu energetické účinnosti v reklamě a propagačních materiálech technického charakteru týkajících se klimatizátorů vzduchu a odkazy na jednokanálové klimatizátory vzduchu na obalu, v dokumentaci výrobku a reklamních materiálech.

(17)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 1.1 písm. a) podbodech V., VI., VII. a VIII., pokud jde o informace o návrhovém zatížení pro chladicí režim v kW, návrhovém zatížení pro topný režim v kW, hodnotě chladicího faktoru daného období (SEER) pro chladicí režim a hodnotě topného faktoru daného období (SCOP) pro topný režim, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A až G.

(18)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 1.1 písm. a) podbodě IX., pokud jde o informace o roční spotřebě energie v kWh za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A až G.

(19)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 1.5 podbodě iv) čísle 10, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnot SCOP a SEER u reverzibilních klimatizátorů vzduchu.

(20)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 2.1 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o návrhovém chladicím zatížení v kW a hodnotě SEER, které mají být uvedeny na energetickém štítku klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A až G.

(21)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 2.1 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o roční spotřebě energie v kWh za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A až G.

(22)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 2.5 podbodě iv) čísle 10, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnoty SEER u klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí.

(23)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 3.1 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o návrhovém topném zatížení v kW a hodnotě SCOP, které mají být uvedeny na energetickém štítku klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A až G.

(24)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 3.1 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o roční spotřebě energie v kWh za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A až G.

(25)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, řecké, rumunské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 3.5 podbodě iv) čísle 9, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnot SCOP u klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění.

(26)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 4.1 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu chlazení i vytápění v kW a o hodnotách jmenovitého chladicího faktoru (EERrated) a jmenovitého topného faktoru (COPrated) pro chlazení nebo vytápění, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních dvoukanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(27)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.1 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních dvoukanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(28)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.2 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnot topného faktoru (COP) a chladicího faktoru (EER) u reverzibilních dvoukanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(29)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 4.3 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu chlazení v kW a hodnotě EERrated, které mají být uvedeny na energetickém štítku dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(30)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.3 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(31)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.4 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnoty EER u dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(32)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 4.5 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu vytápění v kW a hodnotě COPrated, které mají být uvedeny na energetickém štítku dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(33)

Bulharské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.5 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(34)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 4.6 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnoty COP u dvoukanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(35)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 5.1 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu chlazení i vytápění v kW a o hodnotách EERrated a COPrated, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních jednokanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(36)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 5.1 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku reverzibilních jednokanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D. Uvedené chyby se vyskytují ve všech jazykových zněních.

(37)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 5.2 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnot EER a COP u reverzibilních jednokanálových klimatizátorů vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(38)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 5.3 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu chlazení v kW a hodnotě EERrated, které mají být uvedeny na energetickém štítku jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(39)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 5.3 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D. Uvedené chyby se vyskytují ve všech jazykových zněních.

(40)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 5.4 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnoty EER u jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(41)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chyby v příloze III bodě 5.5 písm. a) podbodech V. a VI., pokud jde o informace o jmenovitém výkonu vytápění v kW a hodnotě COPrated, které mají být uvedeny na energetickém štítku jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(42)

Anglické, bulharské, dánské, estonské, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 5.5 písm. a) podbodě VII., pokud jde o informace o hodinové spotřebě energie v kWh za 60 minut, které mají být uvedeny na energetickém štítku jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(43)

Bulharské, české, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 obsahuje chybu v příloze III bodě 5.6 podbodě iv) čísle 11, pokud jde o požadavky na provedení energetického štítku, které musí být splněny u hodnoty COP u jednokanálových klimatizátorů vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D.

(44)

Bulharské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské a španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 (7) obsahuje chybu v příloze I bodě 1.1 podbodě IV., pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) v kWh za rok, které mají být uvedeny na energetickém štítku bubnových sušiček pro domácnost s ventilací.

(45)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 obsahuje chyby v příloze II bodě 1 písm. f), pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) v informačním listu elektrických bubnových sušiček pro domácnost napájených ze sítě a o vážené roční spotřebě energie (AEC(Gas) a AEC(Gas)el ) v informačním listu plynových bubnových sušiček pro domácnost, které mají být uvedeny v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem, a v příloze III bodě 1 písm. f) podbodě i), pokud jde o technické parametry pro měření vážené roční spotřeby energie (AEC(Gas) a AEC(Gas)el ) plynových bubnových sušiček pro domácnost, které mají být uvedeny v technické dokumentaci uvedené v čl. 3 písm. c) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

(46)

Bulharské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské a španělské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 obsahuje chyby v příloze IV bodě 1 písm. d), pokud jde o informace o vážené roční spotřebě energie (AEC ) u elektrických bubnových sušiček pro domácnost napájených ze sítě a o vážené roční spotřebě energie (AEC(Gas) a AEC(Gas)el ) u plynových bubnových sušiček pro domácnost, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek, a v příloze IV bodě 1 písm. f), pokud jde o informace o spotřebě energie (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní, které mají být poskytnuty pro bubnové sušičky pro domácnost v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(47)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 obsahuje chybu v příloze VI bodě 2 druhém odstavci, pokud jde o váženou účinnost kondenzace (Ct ) kondenzační bubnové sušičky pro domácnost. Uvedená chyba se vyskytuje ve všech jazykových zněních.

(48)

Chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (8) obsahuje chyby v příloze I oddíle 1 bodě 2) podbodě IV., pokud jde o informace o vážené spotřebě energie (EC ) v kWh za 1 000 hodin, které mají být uvedeny na energetickém štítku pro elektrické světelné zdroje.

(49)

České, estonské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maltské, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 obsahuje chybu v příloze IV bodě 1 písm. b), pokud jde o informace o vážené spotřebě energie v kWh za 1 000 hodin, které mají být poskytnuty pro elektrické světelné zdroje v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek.

(50)

Německé znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 obsahuje chybu v příloze VII části 1 druhém a třetím odstavci, pokud jde o výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) modelu světelného zdroje.

(51)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(52)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010, (EU) č. 1060/2010, (EU) č. 1061/2010, (EU) č. 1062/2010, (EU) č. 626/2011, (EU) č. 392/2012 a (EU) č. 874/2012 byla přijata za použití stejného právního základu. Týkají se souvisejících požadavků na konkrétní skupiny výrobků spojených se spotřebou energie. Aby bylo zajištěno, že chyby v uvedených souvisejících právních aktech budou řešeny uceleně, měla by uvedená nařízení v přenesené pravomoci být opravena jediným právním aktem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

(netýká se českého znění)

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

v příloze III bodě 1 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

roční spotřeba energie (AEC ) v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;“;

3)

v příloze V bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VIII bodem 3 podbodem 2;“.

Článek 3

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

(netýká se českého znění)

Článek 4

Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

(netýká se českého znění)

Článek 5

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

příloha III se opravuje takto:

a)

v bodě 1.1 písm. a) se podbody V. až VIII. nahrazují tímto:

„V.

pro chladicí režim: návrhové zatížení v kW zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo;

VI.

pro topný režim: návrhové zatížení v kW až pro 3 otopná období zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici návrhové zatížení, se uvede „X“;

VII.

pro chladicí režim: chladicí faktor daného období (hodnota SEER) zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné místo;

VIII.

pro topný režim: topný faktor daného období (hodnota SCOP) až pro 3 otopná období zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné místo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici SCOP, se uvede „X“;“;

b)

(netýká se českého znění)

c)

v bodě 1.5 podbodě iv) se číslo 10 nahrazuje tímto:

Image 1

Hodnoty SCOP a SEER zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo:

Text „SEER“/„SCOP“: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.“;

d)

v bodě 2.1 písm. a) se podbody V. a VI. nahrazují tímto:

„V.

návrhové chladicí zatížení v kW zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo;

VI.

chladicí faktor daného období (hodnota SEER) zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné místo;“;

e)

(netýká se českého znění)

f)

v bodě 2.5 podbodě iv) se číslo 10 nahrazuje tímto:

Image 2

Hodnota SEER zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

Ohraničení: 3 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Text „SEER“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.“;

g)

v bodě 3.1 písm. a) se podbody V. a VI. nahrazují tímto:

„V.

návrhové topné zatížení v kW až pro 3 otopná období zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici návrhové zatížení, se uvede „X“;

VI.

topný faktor daného období (SCOP) až pro 3 otopná období zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné místo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici SCOP, se uvede „X“;“;

h)

(netýká se českého znění)

i)

(netýká se českého znění)

j)

(netýká se českého znění)

k)

(netýká se českého znění)

l)

(netýká se českého znění)

m)

(netýká se českého znění)

n)

(netýká se českého znění)

o)

(netýká se českého znění)

p)

(netýká se českého znění)

q)

(netýká se českého znění)

r)

v bodě 4.6 podbodě iv) se číslo 11 nahrazuje tímto:

Image 3

Hodnota COP zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

Text „COP“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.“;

s)

(netýká se českého znění)

t)

v bodě 5.1 písm. a) se podbod VII. nahrazuje tímto:

„VII.

hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut pro režim chlazení i vytápění zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;“;

u)

(netýká se českého znění)

v)

(netýká se českého znění)

w)

v bodě 5.3 písm. a) se podbod VII. nahrazuje tímto:

„VII.

hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;“;

x)

(netýká se českého znění)

y)

(netýká se českého znění)

z)

(netýká se českého znění)

aa)

v bodě 5.6 podbodě iv) se číslo 11 nahrazuje tímto:

Image 4

Hodnota COP zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

Text „COP“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.“.

Článek 6

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

(netýká se českého znění)

3)

(netýká se českého znění)

4)

(netýká se českého znění)

5)

v příloze VI bodě 2 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Vážená účinnost kondenzace (Ct ) kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 3.“.

Článek 7

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 se opravuje takto:

1)

(netýká se českého znění)

2)

v příloze IV bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

tam, kde to vyžaduje příloha I, vážená spotřeba energie v kWh na 1 000 hodin zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s částí 2 přílohy VII.“;

3)

(netýká se českého znění)

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 64).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (Úř. věst. L 178, 6.7.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU