(EU) 2020/900Oprava nařízení Rady (EU) 2020/900 ze dne 25. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii (Úřední věstník Evropské unie L 207 ze dne 30. června 2020)

Publikováno: Úř. věst. L 292, 7.9.2020, s. 3-3 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 7. září 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. září 2020 Nabývá účinnosti: 7. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/3


Oprava nařízení Rady (EU) 2020/900 ze dne 25. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii

( Úřední věstník Evropské unie L 207 ze dne 30. června 2020 )

Strana 7, článek 2, bod 4 (nový čl. 14 odst. 3):

místo:

„3.

Odchylně od odstavce 2 mohou plavidla uvedená v odstavci 2 lovit v oblastech uvedených v odstavci 1, pokud (…)“,

má být:

„3.

Odchylně od odstavce 2 mohou plavidla uvedená v odstavci 2 lovit v oblastech uvedených ve zmíněném odstavci, pokud (…)“.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU