(EU) 2020/706Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/706 ze dne 26. května 2020, kterým se po třísté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 164, 27.5.2020)

Publikováno: Úř. věst. L 195, 19.6.2020, s. 117-117 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 19. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2020 Nabývá účinnosti: 19. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 195/117


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/706 ze dne 26. května 2020, kterým se po třísté čtrnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

( Úř. věst. L 164, 27.5.2020 )

Strana 50, příloha se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (původním písmem: أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى) (s dostatečnou spolehlivostí také znám jako a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; b) Hajji Abdallah; c) Abu ‘Umar al-Turkmani; d) Abdullah Qardash; e) Abu ‘Abdullah Qardash; f) al-Hajj Abdullah Qardash; g) Hajji Abdullah Al-Afari; h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi; i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla; j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; s nedostatečnou spolehlivostí také znám jako a) Al-Ustadh; b) Ustadh Ahmad). Datum narození: a) 5. 10. 1976; b) 1. 10. 1976. Místo narození: a) Tall’Afar, Irák; b) Mosul, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: Vůdce Islámského státu v Iráku a Levantě, uvedeného na seznamu jako Al-Qaida in Iraq. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 21. 5. 2020.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU