(EU) 2020/398Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/398 ze dne 13. března 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 78, 13.3.2020, s. 1-43 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. března 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. března 2020 Nabývá účinnosti: 14. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/398

ze dne 13. března 2020,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měly být změněny informace týkající se 161 osob a 11 subjektů v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 a měla by být vypuštěny položky týkající se dvou zemřelých osob.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění takto:

1)

ze seznamu se vypouštějí položky týkající se těchto osob:

„13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV“;

2)

položky týkající se níže uvedených osob a subjektů se nahrazují těmito položkami:

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV(Сергей Валерьевич AKCЁHOB)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.11.1972

Místo narození: Bělcy (Bălți), Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne 27. února 2014 za přítomnosti proruských ozbrojenců zvolen „předsedou vlády Krymu“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno úřadujícím ukrajinským prezidentem Oleksandrem Turčynovem za protiústavní. Aksjonov se aktivně zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března 2014 a byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Dne 9. dubna 2014 byl prezidentem Putinem jmenován úřadujícím „nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Dne 9. října 2014 byl formálně „zvolen“„nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce „opětovně zvolen“ v září 2019.

Člen Státní rady Ruska. Od ledna roku 2017 je členem generální rady strany Jednotné Rusko.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.11.1956

Místo narození: Vladimirovka (také známa jako Vladimirovca), Slobodzejský okres, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) nebo Bogomol, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym sehrál Konstantinov důležitou úlohu v rozhodnutích „Nejvyšší rady“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby v „referendu“ konaném 16. března 2014 hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014.

Od 17. března 2014„předseda“„Státní rady“ tzv. „Republiky Krym“. Do této funkce „opětně zvolen“ v září 2019.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.8.1976

Místo narození: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (Ruská SFSR) (nyní Ruská federace)

Coby bývalý místopředseda vlády Krymu sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v souvislosti s rozhodnutími, jež přijala „Nejvyšší rada“ ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. Aktivně se zasazoval o připojení Krymu k Ruské federaci.

Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního místopředsedy vlády“ tzv. Republiky Krym. V současné době je generálním ředitelem společnosti, která řídí Rusko-čínský investiční fond pro regionální rozvoj.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.7.1974

Místo narození: Charkov, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Berezovskij byl dne 1. března 2014 jmenován velitelem ukrajinského námořnictva, ale poté složil přísahu krymským ozbrojeným silám, čím porušil svou přísahu ukrajinskému námořnictvu.

Do října 2015 byl zástupcem velitele Černomořské flotily Ruské federace.

V současné době zástupce velitele Tichomořské flotily Ruské federace.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.6.1961

Místo narození: Moskva, Ruská federace, nebo Sevastopol, Ukrajina

Čalij se dne 23. února 2014 na základě veřejné aklamace stal „lidovým starostou Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014 stal samostatným celkem v rámci Ruské federace. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Od 1. do 14. dubna 2014 byl úřadujícím „gubernátorem“ Sevastopolu a je bývalým „zvoleným“ předsedou zákonodárného shromáždění města Sevastopolu. Bývalý člen „zákonodárného shromáždění“ města Sevastopolu (do září 2019).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.1.1970 nebo 29.3.1965

Místo narození: Artemivsk (Артемовск) (v roce 2016 přejmenován zpět na Bachmut/Бахмут), Doněcká oblast, Ukrajina

„Premiér“ Aksjonov jmenoval Zimu dne 3. března 2014 novým ředitelem Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) na Krymu a Zima toto jmenování přijal. Předal Ruské zpravodajské službě (FSB) důležité informace, včetně databáze. Jednalo se mimo jiné o informace o proevropských aktivistech z Majdanu a obráncích lidských práv na Krymu. Sehrál důležitou úlohu v souvislosti s bráněním orgánům Ukrajiny v kontrole nad krymským územím. Dne 11. března 2014 oznámili bývalí důstojníci Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu vytvoření nezávislé Krymské bezpečnostní služby. Od roku 2015 působí v Ruské zpravodajské službě (FSB).

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.9.1953 nebo 28.8.1953

Místo narození: Simferopol, Ukrajina

Jako místopředseda Nejvyšší rady Krymu Cekov inicioval společně se Sergejem Aksjonovem nezákonné rozpuštění vlády Autonomní republiky Krym. Pod pohrůžkou odvolání přiměl Vladimira Konstantinova, aby se do tohoto úsilí zapojil. Veřejně přiznal, že poslanci krymského parlamentu iniciovali pozvání ruských vojáků, aby převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Autonomní republiky Krym. Jako jeden z prvních krymských vedoucích představitelů veřejně žádal o připojení Krymu k Rusku.

Člen Rady federace Ruské federace za tzv. „Republiku Krym“ od roku 2014, „opětovně jmenován“ v září 2019.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.1.1958

Místo narození: Abakan, Chakasie, Ruská federace

Bývalý předseda Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace Ruské federace.

Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Bezpečnostního a obranného výboru Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

V červenci 2017 z funkce předsedy Bezpečnostního a obranného výboru odstoupil. Byl nadále členem Rady federace a Výboru pro vnitřní regulaci a parlamentní záležitosti.

Výnosem č. 372-SF byl Ozerov dne 10. října 2017 jmenován členem dočasné komise Rady federace pro ochranu státní svrchovanosti a zabránění vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace.

Jeho mandát v Radě federace skončil v září 2019. Od října 2019 poradce nadace Rospolitika.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.9.1952

Místo narození: Samarkand, Uzbekistán

První místopředseda Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti.

Džabarov dne 1. března 2014 v Radě federace jménem Výboru Rady federace Ruské federace pro mezinárodní záležitosti veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.11.1972

Místo narození: Sverdlovsk (Jekatěrinburg), Ruská federace

Předseda Výboru pro ústavní právo a budování státu při Radě federace Ruské federace.

Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlášeních se Klišas snažil ospravedlnit ruský vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že „ukrajinský prezident podporuje výzvu krymských orgánů adresovanou prezidentovi Ruské federace o poskytnutí všezahrnující pomoci na obranu občanů Krymu“.

17.3.2014

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.9.1929

Místo narození: Dylejevka, Doněcká oblast, Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina

Člen Výboru Rady federace Ruské federace pro federální záležitosti, regionální politiku a severní oblasti.

Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.4.1957

Místo narození: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Severní Osetie, Ruská federace

Bývalý člen Výboru pro mezinárodní záležitosti při Radě federace Ruské federace. Jeho povinnosti člena uvedené rady Ruské federace skončily v září 2017.

Od září 2017 je prvním místopředsedou parlamentu Severní Osetie.

Totoonov dne 1. března 2014 v Radě federace veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

17.3.2014

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.2.1953

Místo narození: Puškin, Leningradská oblast, Ruská federace

Člen Rady Státní dumy; lídr frakce Spravedlivé Rusko ve Státní dumě Ruské federace.

Inicioval návrh zákona umožňující Ruské federaci přijmout, pod záminkou ochrany ruských občanů, do svého uspořádání území cizí země bez souhlasu této země nebo mezinárodní smlouvy.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.7.1970

Místo narození: Petrohrad (bývalý Leningrad), Ruská federace

Bývalý místopředseda Státní dumy Ruské federace.

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu. Osobně vedl demonstrace na podporu použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

Bývalý místopředseda a stávající člen zahraničního výboru Státní dumy Ruské federace.

17.3.2014

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.1.1968

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro záležitosti Společenství nezávislých států (člen Liberálně-demokratické strany Ruska).

Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a připojení Krymu.

V současné době předseda Výboru Státní dumy Ruské federace pro zahraniční věci.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.9.1961

Místo narození: Vitebsk (Běloruská SSR), nyní Bělorusko

Bývalý velitel Černomořské flotily, admirál. Zástupce vrchního velitele ruského námořnictva.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

17.3.2014

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.7.1958

Místo narození: Siva, Permská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý velitel ruského Západního vojenského okruhu, jehož jednotky jsou rozmístěny na Krymu. Byl zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Od listopadu 2015 je velitelem sjednoceného štábu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti.

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.3.1958

Místo narození: Ordžonikidze (Vladikavkaz), Severoosetinská ASSR, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý velitel ruského Jižního vojenského okruhu, jehož ozbrojené síly se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení spadá Černomořská flotila; velká část přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.

Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojenského okruhu spadá rovněž Černomořská flotila.

V současné době je zaměstnán v ústředním aparátu ruského ministerstva obrany. Od 19. ledna roku 2017 působí jako poradce ministra obrany.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.12.1963

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý místopředseda vlády Ruské federace. Veřejně vyzýval k anexi Krymu.

Od roku 2018 zastává funkci generálního ředitele v jedné státní korporaci.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.1.1961

Místo narození: Záporoží (Ukrajinská SSR), nyní Ukrajina

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. Veřejně vyzýval k anexi Krymu.

Od října 2019 ministr pro integraci a makroekonomiku v Euroasijské hospodářské komisi.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (roz. TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (roz. ТЮТИНА))

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.4.1949,

Místo narození: Šepetovka, Chmelnycká oblast (Kamenec Podolský) (Ukrajinská SSR), nyní Ukrajina

Předsedkyně Rady federace. Dne 1. března 2014 na zasedání Rady federace veřejně podpořila rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.10.1954

Místo narození: Petrohrad (dříve Leningrad), Ruská federace

Bývalý předseda Státní dumy. Veřejně podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině. Veřejně podpořil smlouvu o znovusjednocení Ruska a Krymu a související federální ústavní zákon.

V současné době ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace (od října 2016). Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.4.1954

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Prezidentským výnosem ze dne 9. prosince 2013 byl jmenován ředitelem ruské federální státní tiskové agentury „Rossija Segodňa“.

Ústřední postava vládní propagandy podporující rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukrajině.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.3.1963

Místo narození: Sevastopol (Ukrajinská SSR), Ukrajina

Bývalý zástupce velitele Černomořské námořní flotily; kontradmirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

V současné době admirál, velitel ruské Baltské námořní flotily.

21.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.9.1956

Místo narození: Záporoží (Ukrajinská SSR), Ukrajina

Bývalý zástupce velitele Černomořské námořní flotily, kontradmirál.

Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným silám při okupaci svrchovaného ukrajinského území.

Na základě výnosu prezidenta Ruské federace byl dne 26. září 2017 z této funkce odvolán a propuštěn z vojenské služby.

Od září 2017 člen Rady federace Ruské federace, zastupující anektované město Sevastopol.

21.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.9.1964

Místo narození: Solncevo, Lipecká oblast, Ruská federace

Poradce prezidenta Ruské federace. Byl organizátorem procesu na Krymu, jehož prostřednictvím byla místní krymská společenství mobilizována k akcím zaměřeným na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.10.1955

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Předseda krymské volební komise. Odpovědný za organizaci krymského referenda. Podle ruského systému odpovědný za podpis výsledků „referenda“.

Jako předseda krymské volební komise se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a regionálních a místních voleb dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

21.3.2014

32.

generálporučík Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.12.1959

Místo narození: Oš, Kyrgyzská SSR, nyní Kyrgyzstán

Bývalý faktický velitel ruských jednotek rozmístěných na území protiprávně anektovaného Krymu (jež Rusko nadále oficiálně označuje za „místní domobranu“). Bývalý zástupce velitele Jižního vojenského okruhu. V současné době je vedoucím oddělení veřejné správy a národní bezpečnosti na Vojenské akademii ruského generálního štábu.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (rozená DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (rozená ДМИТРИЕВА))

Pohlaví: žena

Datum narození: 9.12.1954

Místo narození: Buj, Kostromská oblast, Ruská federace

Bývalá poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně a spolupředkladatelka nedávných legislativních návrhů v Rusku, které by měly regionům jiných zemí umožnit, aby se připojily k Rusku bez předchozího souhlasu jejich centrálních orgánů.

Od září 2015 členka Rady federace za Omskou oblast. V současné době je místopředsedkyní Výboru Rady federace pro ústavní právo a budování státu.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.11.1958

Místo narození: Bandurovo, Kirovogradská oblast, Ukrajinská SSR, nyní Ukrajina

Státní příslušnost: ruská

Místopředseda vlády. Odpovědný za dohled nad začleněním anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.9.1949

Místo narození: Moskva nebo Ostrov, Pskovská oblast, Ruská federace

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro tzv. „Krymský federální okruh“, odpovědný za provádění ústavních pravomocí ruské hlavy státu na území anektované Autonomní republiky Krym. Bývalý nestálý člen Rady bezpečnosti Ruské federace.

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Severokavkazský federální okruh (do června 2018).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.10.1965

Místo narození: Leningrad, SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Bývalý ministr pro záležitosti Krymu. Odpovědný za začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.

Bývalý náměstek personálního ředitele ruské vlády, odpovědný za organizaci práce vládní komise pro socioekonomický rozvoj tzv. „Republiky Krym“.

Bývalý personální ředitel Účetní komory Ruské federace. Od září 2019 auditor Účetní komory Ruské federace.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.8.1960

Místo narození: Alagir, Severoosetinská autonomní SSR, RSFSR (nyní Ruská federace)

Bývalý gubernátor anektovaného ukrajinského města Sevastopolu.

V současné době zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace pro Sibiřský federální okruh. Člen Bezpečnostní rady Ruské federace.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.5.1962

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Od roku 2014 členka Rady federace Ruska za anektovanou Autonomní republiku Krym, opětovně jmenována v roce 2019.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.12.1961

Místo narození: Taštagol, SSSR (nyní Ruská federace)

Místopředseda Státní dumy, Jednotné Rusko. Odpovědný za iniciování legislativy k začlenění anektované Autonomní republiky Krym do Ruské federace.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.9.1955

Místo narození: Kazaň, Ruská federace

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, první náměstek ministra obrany Ruské federace, armádní generál. Odpovědný za masivní rozmístění ruských vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou a za to, že nezabránil vyhrocení situace.

29.4.2014

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(také znám jako Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.7.1993

Místo narození: Praha, Česká republika

Aktivní člen „Luhanské gardy“. Účastnil se obsazení budovy oblastní kanceláře bezpečnostní služby v Luhansku.

Je i nadále aktivním bojovníkem armády Luhanské lidové republiky (LNR).

29.4.2014

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.1.1972

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Aktivní účastník a organizátor separatistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy Donbasu pro euroasijskou unii“. Bývalý „první místopředseda Rady ministrů“. Do 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

V únoru roku 2017 byl na základě rozhodnutí tzv. „Lidové rady“ zbaven mandátu člena „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛIН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.5.1981

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Jeden z vedoucích představitelů tzv. „Doněcké lidové republiky“. V roce 2014 se účastnil obsazení a okupace sídla oblastní správy v Doněcku. Do 4. září 2015 tzv. „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Od 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“. Od 7. září 2018 je tzv. „úřadujícím nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“. Po tzv. volbách konaných 11. listopadu 2018 je tzv. „nejvyšším představitelem Doněcké lidové republiky“.

29.4.2014

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.5.1983

Místo narození: Charcyzk, Doněcká oblast, Ukrajina

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radikální organizace „Lidové milice Donbasu“. Aktivně se účastnil obsazení řady státních budov v Doněcké oblasti.

Je členem „Lidové rady Doněcké lidové republiky“ a jejího „Výboru pro zahraniční politiku, vnější vztahy, informační politiku a informační technologie“.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (také znám jako Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.12.1970

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Identifikován jako člen hlavní zpravodajské služby (GRU) generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Byl zapojen do událostí ve Slovjansku. Vedoucí představitel veřejného hnutí „Nové Rusko“ (Novorossija). Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Dne 4. listopadu 2016 uspořádal v Moskvě Ruský pochod pro ruské nacionalisty, kteří podporují separatisty na východní Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické činnosti na východní Ukrajině.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.2.1964

Místo narození: Aleksejevka, Saratovská oblast, Ruská federace

Bývalý první zástupce personálního vedoucího prezidentské kanceláře Ruska. Odpovědný za dohled nad politickým začleněním anektované ukrajinské oblasti Krym k Ruské federaci.

V současné době od 5. října 2016 předseda Státní dumy Ruské federace.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.2.1957

Místo narození: Barnaul, Ruská federace

Bývalý velitel ruských výsadkářských sil, generálplukovník. Z titulu své vysoké funkce nese odpovědnost za nasazování ruských výsadkářských jednotek na Krymu.

V současné době předseda Obranného výboru Státní dumy Ruské federace.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.5.1960

Místo narození: Ignatovo, Vologdská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý předseda Ústavně-právního výboru Státní dumy. Odpovědný za to, že umožnil přijetí legislativy týkající se anexe Krymu a Sevastopolu k Ruské federaci.

Bývalý člen Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Poradce předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.1.1971

Místo narození: obec Skvorcovo, Simferopolská oblast, Krym, Ukrajina

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Krym. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů krymským obyvatelům.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1965 nebo 19.12.1962

Místo narození: Simferopol, Krym nebo Záporoží, Ukrajina

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.

Od října 2016 vedoucí úřadu Zákonodárného shromáždění Sevastopolu.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV

Vyacheslav VolodymyrovichPONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОв)

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.5.1965

Místo narození: Slovjansk (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý samozvaný „lidový starosta“ města Slovjansk (do 10. června 2014). Ponomarjov vyzval Vladimira Putina, aby vyslal ruské vojenské oddíly na ochranu města a později jej požádal o dodávku zbraní. Ponomarjovovi lidé jsou zapojení do únosů (zajali aktivistku Irmu Kratovou a reportéra Vice News Simona Ostrovského, kteří byli oba později propuštěni; zadrželi vojenské pozorovatele působící v souladu s Vídeňským dokumentem OBSE). Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (také znám jako Bes (Běs))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.12.1965

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Jeden z bývalých vůdců samozvané milice z města Horlivka. Převzal kontrolu nad budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké oblasti a poté obsadil místní sídlo ministerstva vnitra ve městě Horlivka. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, pod jehož vedením byl zapojen do vraždy člena městské rady města Horlivka Volodymyra Rybaka.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1980

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Jeden z bývalých vůdců ozbrojených sil samozvané „Doněcké lidové republiky“. Podle Pušilina, jednoho z vůdců tzv. Doněcké lidové republiky, je cílem těchto sil „chránit lid Doněcké lidové republiky a její územní celistvost“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.6.1970

Místo narození: Dněpropetrovsk (nyní Dněpro), Ukrajina

Bývalý poslanec parlamentu (Rady); v této funkci veřejně vyzýval k vytvoření tzv. „Federální republiky Nové Rusko“ (Novorossija), složené z jihovýchodních oblastí Ukrajiny. Bývalý „předseda“ tzv. „Parlamentu Svazu lidových republik“ („Parlament Nového Ruska“).

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.5.1980

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý předseda ústřední volební komise „Doněcké lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum o sebeurčení „Doněcké lidové republiky“ konané dne 11. května 2014. Bývalý „ministr práce a sociálních věcí“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.1.1981

Bývalý předseda volební komise „Luhanské lidové republiky“. Aktivně organizoval „referendum“ dne 11. května 2014 o sebeurčení „Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Pohlaví: žena

Datum narození: 18.3.1980

Místo narození: Michajlovka, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR, nebo Jevpatorija, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslankyně Státní dumy, zvolena za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalá prokurátorka tzv. „Republiky Krym“. Aktivně prováděla ruskou anexi Krymu.

V současné době místopředsedkyně Výboru pro mezinárodní záležitosti, členka Komise pro vyšetřování zahraničního vměšování do vnitřních záležitostí Ruské federace, členka Výboru Státní dumy Ruské federace pro bezpečnost a boj proti korupci.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.2.1979

Místo narození: Sevastopol, Krym, Ukrajina

Bývalý prokurátor města Sevastopol; v této funkci aktivně prováděl anexi Sevastopolu Ruskem.

Prokurátor Adygejské republiky.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1972

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý tzv. „předseda vlády Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“ (například 8. července 2014 prohlásil, že „naše vojsko provádí zvláštní operaci proti ukrajinským“ fašistům „“), signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky; předsedá „Svazu donbaských dobrovolníků“.

Aktivně zapojen do náboru a výcviku „dobrovolníků“ vysílaných do bojů v Donbasu.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 18.12.1972

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr bezpečnosti Doněcké lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistickou činnost bezpečnostních složek tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.10.1975

Bývalý tzv. „faktický místopředseda vlády pro sociální věci Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.11.1958

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. ‚ministr informací a hromadných sdělovacích prostředků ‚Doněcké lidové republiky‘‘. V současnosti poslanec tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“. Odpovědný za proseparatistickou propagandu tzv. „vlády“„Doněcké lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce na východní Ukrajině.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.1.1964

Místo narození: Iževsk, Ruská federace

Bývalý tzv. „předseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“, potvrzen dne 8. července 2014.

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Nadále vyvíjí činnost na podporu separatistických struktur Luhanské lidové republiky.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НIКIТIН)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.11.1971

Místo narození: Šargun, Uzbekistán

Bývalý tzv. „místopředseda Rady ministrů Luhanské lidové republiky“ (dříve byl tzv. „premiérem Luhanské lidové republiky“ a je bývalý mluvčí „Armády jihovýchodu“).

Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Odpovědný za prohlášení Armády jihovýchodu, že se ukrajinské prezidentské volby nemohou v „Luhanské lidové republice“ konat z důvodu „nového“ statusu regionu.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.4.1980 nebo 7.4.1979

Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast, Ukrajina

Do 25. března 2016 byl tzv. „předsedou Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“, odpovědným za separatistické „vládní“ činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědným za vyzvání Ruské federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové republiky“.

Signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“.

Bývalý člen tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

V současné době předseda tzv. „Veřejné komory Luhanské lidové republiky“.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович IВАКIН)

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.8.1954

Místo narození: Perevalsk (Luhanská oblast), Ukrajina

Bývalý „ministr vnitra Luhanské lidové republiky“, jako takový odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 24.6.1964 nebo 25.6.1964 nebo 26.6.1964

Místo narození: Luhansk (možná Kelmenci, Černovická oblast), Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr obrany“ a bývalý tzv. „nejvyšší představitel Luhanské lidové republiky“; v těchto funkcích byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové republiky“.

Bývalý zvláštní zástupce tzv. „Luhanské lidové republiky“ pro provádění Minských dohod.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.6.1956 nebo 6.10.1956

Místo narození: Dzeržinsk, Doněcká oblast, Ukrajina

Velitel kozáckých sil.

Odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.7.2014

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 1.9.1950

Místo narození: Kurumoch, Kujbyševská oblast, Ruská federace

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; bývalý ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Ke dni 4. ledna 2017 byl ředitelem Ruského institutu pro strategická studia. Je rovněž předsedou představenstva společnosti Almaz-Antey.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.7.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.11.1951

Místo narození: Perm, Ruská federace

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB). Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.10.1956

Místo narození: Žetikara, Kazašská sovětská socialistická republika (nyní Kazachstán)

Stálý člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.12.1950

Místo narození: Vladivostok, Ruská federace

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Je nadále předsedou Nejvyšší rady strany Jednotné Rusko.

Předseda představenstva státního podniku Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.5.1954

Velitel pátého odboru Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB).

Jakožto vyšší důstojník (generálplukovník) FSB stojí v čele odboru odpovědného za dohled nad zpravodajskými operacemi a mezinárodními aktivitami.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.7.1981

Místo narození: Kujbyšev (Samara), Ruská federace

Poslanec Státní dumy.

Jako poslanec dumy oznámil inauguraci „faktického velvyslanectví“ neuznané tzv. Doněcké lidové republiky v Moskvě a přispívá k narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

V současné době předseda Výboru ruské Státní dumy pro tělesnou výchovu, sport a mládež.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.10.1976

Místo narození: Centaroj, Čečensko, Ruská federace

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov učinil prohlášení na podporu protiprávní anexe Krymu a na podporu ozbrojeného povstání na Ukrajině. Mimo jiné dne 14. června 2014 prohlásil, „že učiní vše na pomoc při obnově Krymu“. V této souvislosti mu úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při protiprávní anexi Krymu. Kromě toho dne 1. června 2014 uvedl, že je na požádání připraven vyslat na Ukrajinu 74 000 čečenských dobrovolníků.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.12.1960

Místo narození: Vyselki, Krasnodarský kraj, Ruská federace

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje.

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym mu udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při protiprávní anexi Krymu. Při této příležitosti úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym uvedl, že Tkačov byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému „vedení“ Krymu podporu.

Bývalý ministr zemědělství Ruské federace.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.2.1983 (nebo 10.3.1983)

Místo narození: Severodoněck, Ukrajina

Jeden ze samozvaných vůdců „Doněcké lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím rozmístění ruských mírových sil. Měl vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Gubarev byl odpovědný za nábor osob pro ozbrojené síly separatistů.

Je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.

Přestože byl zatčen za ohrožování územní celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále hraje významnou roli v separatistických činnostech, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 5.7.1983 nebo 10.3.1983

Místo narození: Kachovka (Chersonská oblast), Ukrajina

Jakožto bývalá tzv. „ministryně zahraničních věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. „Doněcké lidové republiky“, čímž narušovala územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

Bývalá poslankyně tzv. „Lidové rady“„Doněcké lidové republiky“ (do listopadu 2018).

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.2.1960

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Bývalý tzv. „náměstek ministra obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak Berezin podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky. V současné době je předsedou Rady Svazu spisovatelů „Doněcké lidové republiky“.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.4.1956

Místo narození: Oděsa, Ukrajina

Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmístění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (také znám jako Abwehr)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.6.1972 (nebo 23.7.1972)

Místo narození: Vinnycká oblast, Ukrajina

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdriljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.2.1951

Místo narození: Novosibirsk, Ruská federace

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.

Člen správní rady státního podniku „United Engine Corporation“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 31.5.1960

Místo narození: Zagorsk (Sergijev Posad), Ruská federace

Jako první náměstek personálního ředitele prezidentské kanceláře je odpovědný za udělování pokynů ruským sdělovacím prostředkům s cílem ovlivnit informování ve prospěch separatistů na Ukrajině a ve prospěch anexe Krymu, čímž podporoval destabilizaci na východě Ukrajiny a anexi Krymu.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Pohlaví: žena

Datum narození: pravděpodobně 23.7.1981

Bývalá mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské lidové republiky“, která činila prohlášení ospravedlňující mimo jiné sestřelení ukrajinského vojenského letadla, držení rukojmích a bojové činnosti nelegálních ozbrojených skupin, což mělo za následek narušení územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny.

Bývalá mluvčí tiskové služby „Luhanské lidové republiky“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 13.1.1954

Místo narození: Dzeržinsk (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý předseda tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“; stál u zrodu politik a uspořádání nezákonného „referenda“, které vedly k vyhlášení tzv. „Doněcké lidové republiky“, což bylo porušením územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky. Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky. V současné době je předsedou Komunistické strany „Doněcké lidové republiky“.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.11.1967

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Přijetím funkce tzv. „ministra vnitra Republiky Krym“, do níž ho jmenoval ruský prezident (dekret č. 301) dne 5. května 2014, a svou činností ve funkci tzv. „ministra vnitra“ narušuje územní celistvost, svrchovanost a jednotu Ukrajiny.

V červnu 2018 byl z funkce tzv. „ministra vnitra Republiky Krym“ odvolán. Poradce „předsedy“ Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“.

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.12.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Arkady Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliardy rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Stroygazmontazh udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym. Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je majitelem společnosti Stroygazmontazh, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do protiprávně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Stroygazmontazh v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

Je předsedou představenstva nakladatelství Prosvescheniye, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.7.1974

Místo narození: Puškino, Moskevská oblast, Ruská federace

Konstantin Malofejev je úzce napojen na ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem Aleksandra Borodaje, bývalého tzv. „předsedy vlády“„Doněcké lidové republiky“; během procesu anexe Krymu udržoval styky se Sergejem Aksjonovem, tzv. „předsedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistům. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistů. Kromě toho se několikrát veřejně vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu a začlenění Ukrajiny do Ruska; konkrétně v červnu 2014 prohlásil, že „do Ruska nelze začlenit celou Ukrajinu. Možná východ (Ukrajiny)“.

Konstantin Malofejev takto svým jednáním podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1951

Místo narození: Leningrad, SSSR (Petrohrad, Ruská federace)

Jurij Kovalčuk již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je předsedou a největším akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši 38 %. Tato banka je považována za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace.

Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace. Bank Rossiya je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 24.1.1950

Místo narození: Bělorusko nebo Moskva nebo Leningrad, SSSR (Moskva nebo Petrohrad, Ruská federace)

Nikolaj Šamalov již dlouho patří mezi osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzakladatelem družstva Ozero Dača, společnosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců okolo prezidenta Putina.

Má prospěch ze svých vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí. Je druhým největším akcionářem banky Bank Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši 10 %. Tato banka je považována za osobní banku vysoce postavených úředníků Ruské federace. Od protiprávní anexe Krymu tato banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž upevňuje jejich integraci do Ruské federace.

Bank Rossiya je významně zainteresována ve skupině National Media Group, která ovládá televizní stanice, jež aktivně podporují politiky ruské vlády za účelem destabilizace Ukrajiny.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (také znám jako „Car“)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.10.1974

Místo narození: Gorskyj, Luhanská oblast, Ukrajina

Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strelkova/Girkina ve funkci tzv. „ministra obrany“„Doněcké lidové republiky“. Od dubna 2014 údajně velí divizi separatistických bojovníků v Doněcku a přislíbil, že vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou vojenskou agresi. Kononov tudíž podporoval činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra obrany“ odvolán.

Vedoucí ředitelství pro sociální pomoc penzionovaným příslušníkům ozbrojených sil a výchovu k vlastenectví, které podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.1.1983

Místo narození: Debalcevo, Ukrajina

Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat v boji i na zbývajícím území země. Ruděnko tudíž podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Poslanec tzv. „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.9.1976

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Bývalý zástupce tzv. „Doněcké lidové republiky“ působící v Moskvě. Ve svých prohlášeních hovořil mimo jiné o tom, že milice jsou připraveny na vedení partyzánské války a že se zmocnily zbraňových systémů ukrajinských ozbrojených sil. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Jeden z vedoucích představitelů „Svazu doněckých dobrovolníků“.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Pohlaví: muž

Datum narození: 26.7.1956

Místo narození: Cioburciu, Slobodzejská oblast, Moldavská republika

Bývalý tzv. „místopředseda vlády pro sociální věci“„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný za separatistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Chráněnec ruského bývalého místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. Bývalý vedoucí Úřadu Rady ministrů „Doněcké lidové republiky“.

Do března 2017 působil jako tzv. „zplnomocněný zástupce prezidenta“ tzv. „Podněsterské moldavské republiky“ v Ruské federaci.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

12.9.2014

104.

Georgiy L’vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.11.1954

Místo narození: Kochmes, Komijská ASSR (nyní Ruská federace)

„Místopředseda vlády“ Krymu a zplnomocněný zástupce Krymu odpovědný prezidentu Putinovi. Od začátku protiprávní anexe hrál Muradov významnou úlohu při upevňování ruské institucionální kontroly nad Krymem. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.5.1971

Místo narození: Džankoj, Ukrajina

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ Krymu. Šeremet hrál klíčovou úlohu při organizaci a provedení referenda o sjednocení s Ruskem, které na Krymu proběhlo dne 16. března. V době konání referenda Šeremet údajně velel promoskevským „silám domobrany“ na Krymu. Podporuje tudíž činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Dne 18. září 2016 zvolen poslancem Dumy za protiprávně anektovaný Krymský poloostrov.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.2.1948

Místo narození: Krasnojarsk, Ruská federace

Místopředseda Rady federace Ruské federace. Dne 1. března 2014 Vorobjov na zasedání Rady federace veřejně podpořil rozmístění ruských sil na Ukrajině. Následně hlasoval pro přijetí souvisejícího výnosu.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.4.1946

Místo narození: Alma-Ata, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. „Doněckou lidovou republikou“.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.8.1949

Místo narození: Klin, Moskevská oblast, Ruská federace

Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Od září 2018 nejvyšší představitel Dagestánské republiky.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 19.8.1957

Místo narození: Stefanidin Dar, Rostovská oblast, Ruská federace

Bývalý předseda („ataman“) Svazu ruských a zahraničních kozáckých sil. Poslanec Státní dumy. Místopředseda Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

Podpořil anexi Krymu a přiznal, že ruští kozáci se aktivně účastní ukrajinského konfliktu na straně separatistů podporovaných Moskvou. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.8.1960

Místo narození: Stěpnoj Dvorec, Ruská federace

Bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

V současné době předseda Výboru ruské Státní dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.4.1948

Místo narození: Opočka, Ruská federace

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Člen prezídia ústředního výboru Komunistické strany Ruské federace.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.3.1964

Místo narození: Rudny, Kostanajská oblast, Kazašská SSR (nyní Kazachstán)

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první místopředseda Výboru Státní dumy pro vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou integraci a kontakt s krajany. Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

Nadále aktivně podporuje separatistické politiky.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.8.1950

Místo narození: Bogorodick, Ruská federace

První místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.9.1972

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.5.1953

Místo narození: Puškin, Ruská federace

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

V současné době člen ústřední volební komise.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 7.1.1972

Místo narození: Pavlovo na Něvě, Ruská federace

První místopředsedkyně Výboru Státní dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 2014 hlasovala pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 11.2.1968

Generálmajor ruské armády. Bývalý velitel 76. výsadkářské divize, která se podílela na ruské vojenské přítomnosti na území Ukrajiny, zejména během protiprávní anexe Krymu. Od roku 2018 je zástupcem náčelníka štábu výsadkářské divize.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.8.1952

Místo narození: Čeremchovo, Irkutská oblast, Ruská federace

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blízkých spolupracovníků prezidenta Putina (oba působili v Drážďanech jako důstojníci KGB) a je členem nejvyšší rady strany Jednotné Rusko. Má prospěch ze svých vazeb na ruského prezidenta tím, že získává vysoké pozice ve státem kontrolovaných firmách. Je předsedou koncernu Rostec, největší ruské státem kontrolované obranné a průmyslové korporace. Dceřiná společnost koncernu Rostec, Technopromexport, na základě rozhodnutí ruské vlády plánuje vybudování energetických zařízení na Krymu, čímž by se podpořila jeho integrace do Ruské federace.

Dále také společnost Rosoboronexport, dceřiná společnost koncernu Rostec, podporuje integraci krymských společností působících v oblasti obrany do ruského obranného průmyslu, čímž se konsoliduje protiprávní anexe Krymu do Ruské federace.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.2.1963

Místo narození: Kišiněv, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika)

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý poslanec Státní dumy, předseda Komise Státní dumy pro právní ustanovení týkající se rozvoje vojensko-průmyslového komplexu Ruské federace. Je předním členem strany Jednotné Rusko a podnikatelem s významnými investicemi na Ukrajině a na Krymu.

Dne 20. března 2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

V současné době je členem Rady federace Ruské federace. Místopředseda Výboru pro zahraniční věci.

12.9.2014

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.9.1982 nebo 23.9.1982

Jako bývalý tzv. „vedoucí Ústřední volební komise v Luhansku“ nesl odpovědnost za organizaci tzv. „voleb“ konaných 2. listopadu 2014 v „Luhanské lidové republice“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. V době mezi říjnem 2015 a prosincem 2017 působil jako tzv. „ministr spravedlnosti“„Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedené funkce přijal a vykonával a organizoval nezákonné „volby“, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Ve spolupráci se separatistickými orgány nadále podporuje a legitimizuje separatistické politiky.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (také znám jako Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.9.1981

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ v „Národní radě“„Luhanské lidové republiky“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „hlavy“„Luhanské lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné. Od roku 2014 je „hlavou“ tzv. „Odborové federace“ a poslancem tzv. „Lidové rady“„Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (také známa jako Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN nebo Larysa AIRAPETYAN)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Pohlaví: žena

Datum narození: 21.2.1970

Bývalá tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Kandidovala v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci „nejvyšší představitelky“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že přijala výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním a oficiálním kandidováním v nezákonných „volbách“ aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (také znám jako Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.8.1957

Místo narození: Stalino (nyní Doněck), Ukrajina

Poslanec „Parlamentu“ tzv. Doněcké lidové republiky a předseda veřejného sdružení Svaz veteránů jednotek „Donbass Berkut“ a člen veřejného hnutí „Svobodný Donbas“. Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci nejvyššího představitele tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (také znám jako Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.8.1977

Místo narození: Makijivka (Doněcká oblast), Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr zahraničních věcí“ a tzv. „první místopředseda“„parlamentu“„Doněcké lidové republiky“. Kandidoval v nezákonných „volbách“ konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci tzv. „nejvyššího představitele“„Doněcké lidové republiky“. Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými právními předpisy, a tudíž nezákonné.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával a že se nezákonných „voleb“ jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

Od června 2019 předseda tzv. „Veřejné komory Doněcké lidové republiky“.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 23.2.1969

Místo narození: obec Bělozeroje, Romodanovský okres, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý tzv. první místopředseda vlády a bývalý „generální prokurátor“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V současné době je poradcem ředitele moskevské pobočky Vyšetřovací komise Ruské federace (GSU SK).

29.11.2014

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 29.8.1969 nebo 1973

Místo narození: Sverdlovsk, Luhansk, Ukrajina

Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 11.3.1976

Místo narození: Džambul/Taraz (Kazachstán)

Bývalá „ministryně pro školství, vědu, kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (také znám jako Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.3.1963

Místo narození: Archangelsk, Ruská federace

Bývalý tzv. „ministr Rady ministrů“ (vedoucí úřadu pro vládní záležitosti) „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (také znám jako Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.3.1961

Místo narození: Vodjanske, Dobropilský okres, Doněcká oblast, Ukrajina

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Bývalý tzv. „ministr školství“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V současnosti je zaměstnán v Doněcké akademii managementu a státní služby, která podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké lidové republiky“.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.5.1980 nebo 21.10.1983

Místo narození: Snižne, Doněcká oblast, Ukrajina

г. Снежное Донецкой области, Украина

Člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Bývalý předseda veřejného hnutí „Svobodný Donbas“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (také znám jako Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 12.3.1964

Místo narození: Romny, Sumská oblast, Ukrajina

Ромны, Сумская область, Украина

Bývalý „místopředseda“„Lidové rady“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V současné době působí jako tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (také znám jako Fritz, Srb)

(Алексей Юрьевич Mильчаков)

Pohlaví: muž

Datum narození: 30.4. 1991

Místo narození: Petrohrad, Ruská federace

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená separatistická skupina účastnící se bojů na východní Ukrajině.

V této funkci aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.6.1966

Místo narození: Doněck, Ukrajina

Mluvčí a „zástupce velitele“„Lidových milicí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.5.1972 nebo 30.5.1972

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr spravedlnosti“ nezákonné tzv. „Luhanské lidové republiky“. Bývalý předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V červnu 2018 byl z funkce předsedy „ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ odvolán.

Nadále podporuje a legitimizuje separatistické politiky.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (také znám jako KUZOVLEV, také znám jako TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ, také znám jako КУЗОВЛЕВ, také znám jako ТAMБOB).

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.1.1967

Místo narození: Mičurinsk, Tambovská oblast, Ruská federace

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерaция

Bývalý tzv. vrchní velitel lidových milicí „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

Bývalý velitel 8. armády ruských ozbrojených sil. Náčelník štábu a první zástupce velitele ruského Jižního vojenského okruhu.

16.2.2015

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA

(Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА také známa jako Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ)

Pohlaví: žena

Datum narození: 20.1.1988

Místo narození: Krasnoarmijsk

Bývalá tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

V současné době ředitelka odboru pro organizaci práce tzv. „Rady ministrů Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.5.1971

Místo narození: Něvinnomyssk, Stavropolský kraj, Ruská federace

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерaция

Bývalý tzv. „ministr pro finance a daně“„Doněcké lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra pro finance a daně“ odvolán. Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 5.1.1967

Místo narození: Baranikovka, Bilovodský okres, Luhanská oblast, Ukrajina

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Tzv. „ministr financí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.4.1985

Místo narození: Cherson, Ukrajina

Bývalý tzv. „ministr komunikací“ tzv. „Doněcké lidové republiky“ (do října 2019).

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 10.12.1976

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Bývalá tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj a obchod“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijala a vykonávala, aktivně podpořila činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Bývalá vedoucí zahraničně ekonomického odboru úřadu předsedy „Luhanské správy“.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.7.1978 (nebo 23.3.1975)

Místo narození: Krasny Luč, Vorošilovgrad, Luhanská oblast, Ukrajina

Bývalý „generální prokurátor“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ (do října 2017). V současné době působí jako „ministr spravedlnosti“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.5.1955

Místo narození: Omsk, Ruská federace

Jako bývalý náměstek ministra obrany podporoval rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Od 28. prosince 2016 byl náměstkem ministra zahraničních věcí.

Nyní zastává pozici velvyslance v diplomatickém sboru Ruské federace.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.5.1956

Místo narození: Kaunas, Litva

Bývalý první náměstek ministra obrany (do 17. listopadu 2015); v této funkci se podílel na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.

Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílí na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V současné době zaměstnáván v agentuře Rosatom.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 9.11.1963

Místo narození: bývalá Německá demokratická republika

Bývalý velitel Západního vojenského okruhu. Bývalý ředitel hlavního útvaru operací a zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. Aktivně se podílí na přípravě a provádění vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině.

V souladu s uvedenými činnostmi generálního štábu se operačním velením ozbrojených sil aktivně podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády, která ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Od července 2018 je náměstkem ministra obrany.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 14.3.1955

Místo narození: Žilino, Kaliningradská oblast, Ruská federace

První místopředseda výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid“, která organizovala veřejné demonstrace na podporu separatistů, čímž podpořila politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh federálního ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym do Ruské federace a vytvoření nových federálních subjektů v rámci Ruské federace – Republiky Krym a města Sevastopol s federálním statusem“.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 28.8.1977

Místo narození: Bekabad, Uzbekistánská SSR (nyní Uzbekistán)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Místopředseda Výboru Státní dumy pro etnické otázky.

Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován místopředsedou Rady ministrů tzv. „Republiky Krym“ a v této funkci usiloval o začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace, za což mu byla udělena medaile „za obranu Republiky Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných prohlášeních, mimo jiné na svém profilu internetové stránky (krymské pobočky) Jednotné Rusko a v článku zveřejněném dne 3. července 2016 na internetové stránce NTV.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 20.10.1972

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci.

Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“ a v srpnu 2014 prvním místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že byl osobně zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném 22. března 2016 na internetových stránkách gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na internetových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“„Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád „za oddanost službě“.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 17.10.1969

Místo narození: Kular, Usť-Janský okres, Jakutská ASSR (nyní Ruská federace)

Poslanec Státní dumy zvolený za protiprávně anektované město Sevastopol.

Člen výboru Státní dumy pro kontrolu a regulaci.

Jakožto člen městské správy Sevastopolu v únoru a březnu roku 2014 podporoval činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně obhajoval, mimo jiné na svých osobních internetových stránkách a v rozhovoru zveřejněném 21. února 2016 na internetových stránkách nation-news.ru.

Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy o vlast“ 2. stupně.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 3.8.1981

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Člen Výboru Státní dumy pro finanční trhy.

Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 jmenován místopředsedou Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl zapojen do událostí v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 12. března 2016 na internetové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení do procesu anexe mu byla místními „orgány“ udělena medaile „za obranu Republiky Krym“.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 24.6.1965

Místo narození: Belogorsk, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslankyně Státní dumy, zvolena za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Členka Výboru Státní dumy pro kulturu.

Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady Autonomní republiky Krym a od března roku 2014 podporuje začlenění protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu do Ruské federace. Světlana Savčenková byla v září 2014 zvolena do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. Při mnoha příležitostech ve veřejných prohlášeních, mimo jiné v rozhovorech zveřejněných ve dnech 2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na internetové stránce c-pravda.ru, hájila protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu. V roce 2014 jí byl „orgány“„Republiky Krym“ propůjčen ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“ a v roce 2015 řád „za oddanost službě“.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 4.7.1971

Místo narození: Simferopol, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně anektovanou Autonomní republiku Krym.

Člen Výboru Stání dumy pro záležitosti Společenství nezávislých států (SNS), euroasijskou integraci a vztahy s krajany.

Pavel Šperov byl v září roku 2014 zvolen do Státní rady tzv. „Republiky Krym“.

Veřejně přiznal, mimo jiné v rozhovoru zveřejněném dne 3. září 2016 na internetové stránce ldpr-rk.ru, svou úlohu v událostech v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, a zejména svou úlohu při pořádání nezákonného referenda o protiprávní anexi tohoto poloostrova.

9.11.2016

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV

ЧЕРЕЗОВ, Андрей Владимирович

Pohlaví: muž

Náměstek ministra energetiky Ruské federace.

Datum narození: 12.10.1967

Místo narození: Salair, Kemerovská oblast, Ruská federace

Je zčásti odpovědný za rozhodnutí o přesunutí plynových turbín, které dodala společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO společnosti OAO VO Technopromexport a které mají být instalovány na Krymu. Toto rozhodnutí přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

ГРАБЧАК, Евгений Петрович

Pohlaví: muž

Vedoucí odboru na Ministerstvu energetiky Ruské federace.

Datum narození: 18.7.1981

Místo narození: Ust-Labinsk, Krasnodarský kraj, Ruská federace

Osoba odpovědná v rámci Ministerstva energetiky Ruské federace za rozvoj projektů v oblasti elektrické energie na Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a tak narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

4.8.2017

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 21.2.1977

Místo narození: Omsk, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalý „gubernátor Sevastopolu“ (do července 2019).

Ovsjannikov byl ve volbách dne 10. září 2017 uspořádaných Ruskou federací v protiprávně anektovaném městě Sevastopol zvolen „gubernátorem Sevastopolu“.

Dne 28. července 2016 jej prezident Putin jmenoval úřadujícím „gubernátorem Sevastopolu“. Ve své funkci usiloval o další začlenění protiprávně anektovaného Krymského poloostrova do Ruské federace a jako takový nese odpovědnost za aktivní podporu nebo provádění činností nebo politik, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

V roce 2017 učinil veřejná prohlášení na podporu protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu a u příležitosti výročí nezákonného „krymského referenda“. Vyznamenal veterány tzv. „jednotek domobrany“, jež usnadnily rozmístění ruských sil na Krymském poloostrově před jeho protiprávní anexí Ruskou federací, a vyzýval k tomu, aby se Sevastopol stal jižním hlavním městem Ruské federace.

Od října 2019 náměstek ministra průmyslu a obchodu Ruské federace.

21.11.2017

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 20.5.1971

Místo narození: Krym, Ukrajina

Místopředsedkyně krymské volební komise. Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a voleb do místních a regionálních orgánů dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.8.1979

Místo narození: Simferopol, Krym, Ukrajina

Tajemnice krymské volební komise. Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 a voleb do místních a regionálních orgánů dne 8. září 2019 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.6.1968

Bývalý místopředseda sevastopolské volební komise (do května 2019). Z tohoto titulu se podílel na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 1964 (pravděpodobně: 21. dubna)

Bývalá tajemnice sevastopolské volební komise (do května 2019). Z tohoto titulu se podílela na uspořádání ruských prezidentských voleb dne 18. března 2018 konaných na protiprávně anektovaném Krymu a v protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA / Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Pohlaví: žena

Datum narození: 30.3.1982

Místo narození: Šachty, Rostovská oblast, SSSR (nyní Ruská federace)

Bývalá „předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Vedoucí ředitelství pro vnitřní politiku, které je součástí úřadu tzv. „nejvyššího představitele Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO / Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 22.2.1983

Místo narození: Sverdlovsk (Jekatěrinburg), SSSR (nyní Ruská federace)

„Předsedkyně“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Ze své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila činnosti a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.3.1970

Místo narození: Vorošilovgrad – Luhansk, Vorošilovgradská oblast, Ukrajinská SSR (nyní Ukrajina)

„Zvolený vůdce“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA / Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолiйович БIДЬОВКА)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.3.1981

Místo narození: Makkijivka – Doněcká oblast, Ukrajina

„Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 8.12.1987

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Místo narození: Luhansk „Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil a prováděl činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále destabilizovala.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексiй Олексiйович НАЙДЕНКО)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.6.1980

Místo narození: Doněck, Ukrajina

„Místopředseda“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

10.12.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 7.4.1985

Místo narození: Autonomní republika Krym, Ukrajina

Bývalý „tajemník“„ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

Úřadující předseda „ústřední volební komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

Максим Олександрович СВIДЧЕНКО

Pohlaví: muž

Datum narození: 6.4.1978

„Místopředseda“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Ze své funkce se podílel na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořil a prováděl politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívají k další destabilizaci Ukrajiny.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO / Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Pohlaví: žena

Datum narození: 31.5.1986

„Tajemnice“„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. Ze své funkce se podílela na uspořádání tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž aktivně podpořila a prováděla politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny.

10.12.2018

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 27.1.1963

Místo narození: Kaliningrad, Ruská federace

Vedoucí ředitelství pro hranice při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“, kontradmirál. V této funkci byl odpovědný za akce námořní flotily pobřežní stráže Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 10.6.1971

Místo narození: Ivanovská oblast, Ruská federace

Zástupce vedoucího ředitelství pro hranice – vedoucí oddělení pobřežní stráže při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“. V této funkci se účastnil operací proti ukrajinským lodím a jejich posádkám během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй Михайлович САЛЯЄВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 22.8.1978 nebo 4.12.1975

Velící důstojník hlídkové lodě „Don“ (označení 353) náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených dne 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám a najíždělo do remorkéru ukrajinského námořnictva „Jany Kapu“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН / Андрiй Олегович ШIПIЦИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 25.12.1969

Místo narození: Astrachaň, Ruská federace

Velící důstojník hlídkové lodě „Izumrud“ náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Pohlaví: muž

Datum narození: 15.6.1976

Místo narození: Ruzajevka, Mordvinsko (Ruská federace)

Vedoucí útvaru kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. V této funkci odpovídal za koordinaci akcí sil Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským plavidlům a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ, Сергiй Олексiйович ЩЕРБАКОВ)

Pohlaví: muž

Datum narození: 2.11.1986

Velel protiponorkové lodi „Suzdalec“ náležející Černomořské flotile Ruské federace, která se 25. listopadu 2018 účastnila akcí Ruské federace proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, a aktivně se podílel na blokádě remorkéru „Jany Kapu“ a zajištění dělového člunu „Nikopol“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019“

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“

(dříve znám jako PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirova 52, Simferopol, Krym, Ukrajina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefonní číslo:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

[email protected]

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parlament“ usnesení vyhlašující vyvlastnění majetku patřící podniku Chernomorneftegaz jménem „Krymské republiky“. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 29. listopadu 2014 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Черноморнефтегаз“). Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky „Republiky Krym“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

5.

Tzv. „Federální stát Nové Rusko“

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Mediální zdroje:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. „Doněcká lidová republika“ a tzv. „Luhanská lidová republika“ dohodu o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové Rusko“, který nebyl uznán.

Tento akt je v rozporu s ukrajinským ústavním právem, a tudíž i mezinárodním právem, a ohrožuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

6.

International Union of Public Associations „Great Don Army“ (Mezinárodní svaz veřejných sdružení „Velká donská armáda“)

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское“

Oficiální informace:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Telefonní číslo:

+7-8-908-178-65-57

Sociální média: Cossack National Guard (Kozácká národní garda) http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresa: 346465 Ruská federace, Rostovská oblast, October District, St Zaplavskaya, S. Shosseynaya 1

Druhá adresa: Voroshilovskiy prospekt 12/85-87/13, Rostov na Donu, Ruská federace

Registrace byla v roce 2017 zrušena.

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Má vazby na Nikolaye Kozitsyna, jenž je velitelem kozáckých sil a je odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.

25.7.2014

7.

„Sobol“

„Соболь“

Oficiální informace:

http://soboli.net

Sociální média:

http://vk.com/sobolipress

http://www.русскоедвижение.рф/

Telefonní číslo:

(0652) 60-23-93

E-mail: [email protected]

Adresa: Ukrajina, Krym, Simferopol, str. Kiev, 4 (u autobusového nádraží „Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpovědná za otevřenou podporu použití síly k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

8.

Tzv. „Lugansk Guard“ („Luhanská garda“)

„Луганская гвардия“

Sociální média a další informace:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Milice domobrany v Luhansku, odpovědné za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožují stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Mají vazby na Germana PROKOPIVA, aktivního vůdce odpovědného za účast na obsazení budovy oblastní kanceláře Ukrajinské bezpečnostní služby v Luhansku; z obsazené budovy pořídil videozáznam určený prezidentu Putinovi a Rusku.

25.7.2014

16.

Federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (dříve známa jako rekreační středisko „Nizhnyaya Oreanda“ Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Resort ‘Nizhnyaya Oreanda’, 298658, Jalta, Oreanda, budova 12, Ukrajina

Санаторий „Нижняя Ореанда“, 298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, дом 12, Україна

[email protected]

+7 (3654) 31-25-48

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 21. března 2014 rozhodnutí č. 1767-6/14 „o otázkách týkajících se zřízení Sdružení sanatorií a rekreačních středisek“, jež prohlašuje, že majetek rekreačního střediska „Nizhnyaya Oreanda“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrována dne 9. října 2014 jako federální státní rozpočtová organizace „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ „САНАТОРИЙ ‚НИЖНЯЯ ОРЕАНДА‘ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

17.

Podnik „Republiky Krym“„Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zheleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district, Ukrajina

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт. Азовское, Джанкойский район, Украина

kód: 01271681

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek podniku „Azovsky likerovodochny zavod“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské ‚orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

Probíhá konkurzní řízení.

25.7.2014

19.

Federální státní rozpočtový ústav pro vědu a výzkum „All-Russian national scientific research institute for wine growing and wine making ‚Magarach‘(Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘) Ruské akademie věd“

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‚Магарач‘ РАН“

(Dříve znám jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‚Magarach‘“

Dříve znám jako: „State enterprise Magarach of the national institute of wine“ („Státní podnik Magarach Národního vinařského institutu“)

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)

298600, Kirov str. 31 Jalta, Krym, Ukrajina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

[email protected]

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 19916/14 „o změně usnesení státní rady ‚Republiky Krym‘“ č. 18366/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území ‚Republiky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarach‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrována dne 15. ledna 2015 jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‚Magarach‘“

(Государственное бюджетное учреждение Республики Крым ‚Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач“‘). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Dne 7. února 2017 bylo státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“ National Institute of Wine „Magarach“ přeměněno na federální rozpočtové vědecké zařízení „All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking ‚Magarach‘“ Ruské akademie věd.

25.7.2014

25.

Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine) Мир Луганщине (Mír Luhansku)

https://mir-lug.info/

Adresa: Karl Marx Str. 7, Luhansk, Urkajina,

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина,

[email protected]

Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Luhanské lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.

Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezákonných „voleb“, aktivně podpořila činnosti a politiky, jež narušují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.

29.11.2014

32.

Prapor „Zarya“

(Батальон „Заря“)

https://vk.com/public73385255

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.

Podle dostupných informací je součástí tzv. „jednotek 2. armády“„Luhanské lidové republiky“.

16.2.2015

35.

Prapor „Kalmius“

Батальон „Кальмиус“

 

Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje akce narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispívá k další destabilizaci Ukrajiny.

Je rovněž označována jako samostatná hlídková dělostřelecká brigáda (jednotka 08802) a je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.

16.2.2015“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU