(EU) 2020/127Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (Úřední věstník Evropské unie L 27 ze dne 31. ledna 2020)

Publikováno: Úř. věst. L 36, 7.2.2020, s. 13-13 Druh předpisu: Oprava;Nařízení
Přijato: 7. února 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. února 2020 Nabývá účinnosti: 7. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

( Úřední věstník Evropské unie L 27 ze dne 31. ledna 2020 )

Strana 5, příloha se nahrazuje takto:

„PŘÍLOHA

„„PŘÍLOHA VIa

MAXIMÁLNÍ ČÁSTKY UVEDENÉ V ČL. 14 ODST. 2

(v EUR)

Belgie

10 076 707

Bulharsko

70 427 849

Česko

38 815 980

Dánsko

11 371 893

Německo

148 488 749

Estonsko

21 968 972

Irsko

39 700 643

Řecko

76 438 741

Španělsko

250 300 720

Francie

181 388 880

Chorvatsko

42 201 225

Itálie

190 546 556

Kypr

2 398 093

Lotyšsko

29 326 817

Litva

48 795 629

Lucembursko

1 843 643

Maďarsko

62 430 371

Malta

1 831 098

Nizozemsko

10 972 679

Rakousko

72 070 055

Polsko

329 472 633

Portugalsko

123 303 715

Rumunsko

241 375 835

Slovinsko

15 337 318

Slovensko

56 920 680

Finsko

73 005 307

Švédsko

52 887 719


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU