(EU) 2019/2033Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 79-83 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 2. prosince 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 2. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.12.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 405/79


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014

( Úřední věstník Evropské unie L 314 ze dne 5. prosince 2019 )

1.

Strana 20, čl. 9 odst. 1:

místo:

„1.

Investiční podnik musí mít kapitál sestávající ze souhrnu jeho kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 a splňovat neustále všechny tyto podmínky:

a)

Image 1

,

b)

Image 2

,

c)

Image 3

(…)“,

má být:

„1.

Investiční podnik musí mít kapitál sestávající ze souhrnu jeho kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 a splňovat neustále všechny tyto podmínky:

a)

Image 4

,

b)

Image 5

,

c)

Image 6

(…)“.

2.

Strana 46, čl. 57 odst. 2:

místo:

„2.

Do 26. června 2026, nebo do dne, kdy se na úvěrové instituce použije alternativní standardizovaný přístup stanovený v části třetí hlavě IV kapitole 1a (…)“,

má být:

„2.

Do 26. června 2026, nebo do dne, kdy se na úvěrové instituce použije pro účely kapitálových požadavků alternativní standardizovaný přístup stanovený v části třetí hlavě IV kapitole 1a (…)“.

3.

Strana 52, článek 62 (změny nařízení (EU) č. 575/2013), bod 10 písm. a):

místo:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

„i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1; (…)

ii)

výše konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, která se vztahuje k danému dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;

b)

menšinové podíly dceřiného podniku vyjádřené jako procentní podíl všech nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 tohoto podniku včetně souvisejícího emisního ážia, nerozděleného zisku a ostatních fondů.“;“,

má být:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

„i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1; (…)

ii)

výše konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, která se vztahuje k danému dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;

b)

menšinové podíly dceřiného podniku vyjádřené jako procentní podíl všech položek kmenového kapitálu tier 1 tohoto podniku.“;“.

4.

Strana 53, článek 62 (změny nařízení (EU) č. 575/2013), bod 11 písm. a):

místo:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1; (…)

ii)

výše konsolidovaného kapitálu tier 1, která se vztahuje k dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;

b)

kvalifikovaný kapitál tier 1 dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl všech nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 1 tohoto podniku včetně souvisejícího emisního ážia, nerozděleného zisku a ostatních fondů.“;“,

má být:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1; (…)

ii)

výše konsolidovaného kapitálu tier 1, která se vztahuje k dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;

b)

kvalifikovaný kapitál tier 1 dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl všech položek kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 tohoto podniku.“;“.

5.

Strana 53, článek 62 (změny nařízení (EU) č. 575/2013), bod 12 písm. a):

místo:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích; (…)

ii)

výše kapitálu, která se vztahuje k tomuto dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice, požadavků uvedených v článku 500 tohoto nařízení a veškerých dodatečných místních dohledových požadavků na kapitál ve třetích zemích;

b)

kvalifikovaný kapitál dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl všech kapitálových nástrojů tohoto podniku, které jsou zahrnuty do položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2, včetně souvisejícího emisního ážia, nerozděleného zisku a ostatních fondů.“;“,

má být:

„a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„(…)

i)

(…)

součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích; (…)

ii)

výše kapitálu, která se vztahuje k tomuto dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních dohledových požadavků na kapitál ve třetích zemích;

b)

kvalifikovaný kapitál dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl součtu všech položek kmenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 a položek kapitálu tier 2, vyjma částek uvedených v čl. 62 písm. c) a d), tohoto podniku.“;“.

6.

Strana 55, článek 62 (změny nařízení (EU) č. 575/2013), bod 25:

místo:

„25.

v článku 395 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

(…) vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou institucemi, nepřesahuje 25 % kapitálu tier 1 instituce.“;“,

má být:

„25.

v čl. 395 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.

(…) vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou institucemi nebo investičními podniky, nepřesahuje 25 % kapitálu tier 1 instituce.“;“.

7.

Strana 56, článek 62 (změny nařízení (EU) č. 575/2013), bod 33:

místo:

„33.

v čl. 498 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„(…) na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice 2004/39/ES.“;“,

má být:

„33.

Článek 498 se nahrazuje tímto:

„Článek 498

Výjimky pro obchodníky s komoditami

Do dne 26. června 2021 (…) na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice 2004/39/ES.“;“.

8.

Strana 57, článek 63 (změny nařízení (EU) č. 600/2014), bod 4 písm. e):

místo:

„e)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„(…)

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. září 2021.

(…)“;“,

má být:

„e)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„(…)

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. září 2020.

(…)“;“.

9.

Strana 57, článek 63 (změny nařízení (EU) č. 600/2014), bod 4 písm. f):

místo:

„e)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„(…)

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. září 2021.

(…)“;“,

má být:

„e)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„(…)

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. září 2020.

(…)“;“.

10.

Strana 61, článek 63 (změny nařízení (EU) č. 600/2014), body 6 a 7:

místo:

„6.

článek 49 se nahrazuje tímto: (…);

7.

v článku 52 se doplňuje nový odstavec, který zní: (…);“,

má být:

„6.

článek 49 se nahrazuje tímto:

 

(…);

6a)

článek 50 se mění tako:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.“,

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“,

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“;

7.

v článku 52 se doplňuje nový odstavec, který zní: (…);“.

11.

Strana 63, čl. 66 odst. 3 písm. b):

místo:

„b)

ustanovení čl. 62 bodu 30 písm. b) se použije ode dne 25. prosince 2019.“,

má být:

„b)

ustanovení čl. 62 bodů 30, 32 a 33 se použije ode dne 25. prosince 2019.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU