(EU) 2019/1776Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 31, 4.2.2020, s. 10-10 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 4. února 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2020 Nabývá účinnosti: 4. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

( Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019 )

Strana 1030, země vývozu Švýcarsko, třetí sloupec se nahrazuje tímto:

„Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Sektion Tabak- und Biersteuer

Administration fédérale des douanes AFD — Section Impôts sur le tabac et sur la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Sezione imposte sul tabacco e sulla birra

Federal Customs Administration FCA — Section Tobacco and Beer Tax“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU