(EU) 2019/1715Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Úřední věstník Evropské unie L 261 ze dne 14. října 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 303, 25.11.2019, s. 37-44 Druh předpisu: Prováděcí nařízení;Oprava
Přijato: 25. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“)

(Úřední věstník Evropské unie L 261 ze dne 14. října 2019)

Strany 87–93 se nahrazují tímto:

Oddíl C

CHED-PP

(pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625)

Image 1

Image 2

Image 3

Oddíl D

CHED-D

(pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2017/625)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU