(EU) 2019/1676Nařízení Komise (EU) 2019/1676 ze dne 7. října 2019, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 257, 8.10.2019, s. 11-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2019 Nabývá účinnosti: 28. října 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1676

ze dne 7. října 2019,

kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chyby v příloze II části A tabulce 2 a v příloze II části E kategoriích potravin 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 0.8.3.3, 14.1.4, 15.1 a 15.2. Proto by v českém znění podmínky použití (omezení/výjimky) potravinářských přídatných látek v těchto ustanoveních měly být opraveny, aby byla zajištěna právní srozumitelnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(2)

Lotyšské znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chybu v příloze II části E kategorii potravin 04.1.2. Proto by v lotyšském znění podmínky použití (omezení/výjimky) potravinářských přídatných látek v tomto ustanovení měly být opraveny, aby byla zajištěna právní srozumitelnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(3)

Slovenské znění nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahuje chybu v příloze II části E kategorii potravin 07.1. Proto by ve slovenském znění podmínky použití (omezení/výjimky) potravinářských přídatných látek v tomto ustanovení měly být opraveny, aby byla zajištěna právní srozumitelnost pro provozovatele potravinářských podniků a hladké fungování vnitřního trhu.

(4)

České, lotyšské a slovenské znění přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se opravuje takto:

1)

v části A tabulce 2 se řádek 4 nahrazuje tímto:

„4

Čokoládové mléko“;

2)

část E se opravuje takto:

a)

kategorie potravin 02.1 se opravuje takto:

i)

položka týkající se přídatné látky E 321 (Butylhydroxytoluen (BHT)) se nahrazuje tímto:

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

(41)

pouze tuky a oleje pro profesionální výrobu tepelně opracovaných potravin; oleje a tuky na smažení (kromě olivového oleje z pokrutin), vepřové sádlo, rybí tuk, hovězí a ovčí lůj, drůbeží tuk“;

ii)

položka týkající se přídatné látky E 900 (Dimethylpolysiloxan) se nahrazuje tímto:

„E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

pouze oleje a tuky na smažení“;

b)

kategorie potravin 02.2.2 se opravuje takto:

 

i) položka týkající se přídatné látky E 321 (Butylhydroxytoluen (BHT)) se nahrazuje tímto:

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

 

pouze tuk na smažení“;

ii)

položka týkající se přídatné látky E 479b (Směsný produkt interakce tepelně opracovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin) se nahrazuje tímto:

„E 479b

Směsný produkt interakce tepelně opracovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin

5  000

 

pouze tukové emulze na smažení“;

c)

(netýká se českého znění)

d)

v kategorii potravin 04.2.5.1 se položky týkající se přídatných látek E 210 – 213 (Kyselina benzoová – benzoany) a E 220 – 228 (Oxid siřičitý – siřičitany) nahrazují tímto:

„E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

500

(1) (2)

pouze výrobky se sníženým obsahem cukru a podobné nízkoenergetické výrobky nebo výrobky bez přidaného cukru, mermeladas

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze džemy, rosoly a marmelády ze sířeného ovoce“;

e)

v kategorii potravin 04.2.5.2 se položka týkající se přídatných látek E 210 – 213 (Kyselina benzoová – benzoany) nahrazuje tímto:

„E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

500

(1) (2)

pouze výrobky se sníženým obsahem cukru a podobné nízkoenergetické výrobky nebo výrobky bez přidaného cukru, mermeladas“;

f)

v kategorii potravin 04.2.5.3 se první položka týkající se přídatných látek E 210 – 213 (Kyselina benzoová – benzoany) nahrazuje tímto:

„E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

500

(1) (2)

ostatní pomazánky na bázi ovoce, mermeladas“;

g)

(netýká se českého znění)

h)

v kategorii potravin 08.2 se položka týkající se přídatné látky E 553b (Trikřemičitan hořečnatý Talek) nahrazuje tímto:

„E 553b

Trikřemičitan hořečnatý

Talek

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření párků, klobás a salámů“;

i)

kategorie potravin 08.3.1 se opravuje takto:

i)

první položka týkající se přídatné látky E 100 (Kurkumin) se nahrazuje tímto: :

„E 100

Kurkumin

20

 

pouze párky, klobásy a salámy“;

ii)

první a druhá položka týkající se přídatné látky E 120 (Kyselina karmínová, karmín) se nahrazují tímto:

„E 120

Kyselina karmínová, karmín

100

 

pouze párky, klobásy a salámy

Použije se:

do 31. července 2014

E 120

Kyselina karmínová, karmín

100

(66)

pouze párky, klobásy a salámy

Použije se:

od 1. srpna 2014“;

iii)

položky týkající se přídatných látek E 150a‐d (Karamel), E 160a (Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten), E 160c (Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin) a E 162 (Betalainová červeň, betanin) se nahrazují tímto:

„E 150a‐d

Karamel

quantum satis

 

pouze párky, klobásy a salámy

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

20

 

pouze párky, klobásy a salámy

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

10

 

pouze párky, klobásy a salámy

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze párky, klobásy a salámy“;

iv)

položka týkající se přídatné látky E 235 (Natamycin) se nahrazuje tímto:

„E 235

Natamycin

1

(8)

pouze povrchové ošetření párků, klobás a salámů konzervovaných sušením“;

v)

první, druhá a třetí položka týkající se přídatné látky E 392 (Výtažky z rozmarýnu) se nahrazují tímto:

„E 392

Výtažky z rozmarýnu

100

(46)

pouze sušené párky, klobásy a salámy

E 392

Výtažky z rozmarýnu

15

(46)

pouze maso s obsahem tuku nepřesahujícím 10 %, kromě sušených párků, klobás a salámů

E 392

Výtažky z rozmarýnu

150

(41) (46)

pouze maso s obsahem tuku vyšším než 10 %, kromě sušených párků, klobás a salámů“;

vi)

položka týkající se přídatné látky E 553b (Trikřemičitan hořečnatý Talek) se nahrazuje tímto:

„E 553b

Trikřemičitan hořečnatý

Talek

quantum satis

 

povrchové ošetření párků, klobás a salámů“;

j)

kategorie potravin 08.3.2 se opravuje takto:

i)

položky týkající se přídatných látek E 100 (Kurkumin) a E 120 (Kyselina karmínová, karmín) se nahrazují tímto:

„E 100

Kurkumin

20

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

E 120

Kyselina karmínová, karmín

100

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

Použije se:

do 31. července 2014

E 120

Kyselina karmínová, karmín

100

(66)

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

Použije se:

od 1. srpna 2014“;

ii)

položky týkající se přídatných látek E 150a‐d (Karamel), E 160a (Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten), E 160c (Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin) a E 162 (Betalainová červeň, betanin) se nahrazují tímto:

„E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

20

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

10

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze párky, klobásy a salámy, paštiky a teriny“;

iii)

položky týkající se přídatných látek E 235 (Natamycin) a E 243 (Ethyl-lauroyl-argininát) se nahrazují tímto:

„E 235

Natamycin

1

(8)

pouze povrchové ošetření párků, klobás a salámů konzervovaných sušením

E 243

Ethyl-lauroyl-argininát

160

 

kromě jemně mělněných párků, klobás a salámů, uzených párků, klobás a salámů a játrové paštiky“;

iv)

první, druhá a třetí položka týkající se přídatné látky E 392 (Výtažky z rozmarýnu) se nahrazují tímto:

„E 392

Výtažky z rozmarýnu

15

(46)

pouze maso s obsahem tuku nepřesahujícím 10 %, kromě sušených párků, klobás a salámů

E 392

Výtažky z rozmarýnu

150

(41)

(46)

pouze maso s obsahem tuku vyšším než 10 %, kromě sušených párků, klobás a salámů

E 392

Výtažky z rozmarýnu

100

(46)

pouze sušené párky, klobásy a salámy“;

v)

položka týkající se přídatné látky E 553b (Trikřemičitan hořečnatý Talek) se nahrazuje tímto:

„E 553b

Trikřemičitan hořečnatý

Talek

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření párků, klobás a salámů“;

k)

v kategorii potravin 08.3.3 se položka týkající se přídatné látky E 339 (Fosforečnany sodné) nahrazuje tímto:

„E 339

Fosforečnany sodné

12  600

(4) (89)

pouze v přírodních střívkách pro párky, klobásy a salámy“;

l)

v kategorii potravin 14.1.4 se položky týkající se skupin II a III a položky týkající se přídatných látek E 104 (Chinolinová žluť), E 110 (Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)) a E 124 (Ponceau 4R (košenilová červeň A)) nahrazují tímto:

„Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

Použije se:

do 31. července 2014

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

(74)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

Použije se:

od 1. srpna 2014

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

(25)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

Použije se:

do 31. července 2014

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

(25), (74)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

Použije se:

od 1. srpna 2014

E 104

Chinolinová žluť

10

(61)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

20

(61)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

10

(61)

kromě čokoládového mléka a výrobků ze sladu“;

m)

v kategorii potravin 15.1 se položky týkající se skupiny III a položky týkající se přídatné látky E 160b (Annatto, bixin, norbixin) nahrazují tímto:

„Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

 

kromě extrudovaných nebo expandovaných drobných slaných či pikantních pochutin

Použije se:

do 31. července 2014

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

(71)

kromě extrudovaných nebo expandovaných drobných slaných či pikantních pochutin

Použije se:

od 1. srpna 2014

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

200

 

pouze extrudované nebo expandované drobné slané či pikantní pochutiny

Použije se:

do 31. července 2014

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

200

(71)

pouze extrudované nebo expandované drobné slané či pikantní pochutiny

Použije se:

od 1. srpna 2014“

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

kromě extrudovaných nebo expandovaných drobných slaných či pikantních pochutin

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

20

 

pouze extrudované nebo expandované drobné slané či pikantní pochutiny“;

n)

v kategorii potravin 15.2 se položka týkající se skupiny III a položka týkající se přídatné látky E 160b (Annatto, bixin, norbixin) nahrazují tímto:

„Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

 

pouze pochutinové ořechy se slanou či pikantní polevou

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

pouze pochutinové ořechy se slanou či pikantní polevou“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU