(EU) 2019/1009Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 22.11.2019, s. 129-129 Druh předpisu: Nařízení;Oprava
Přijato: 22. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 22. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

( Úřední věstník Evropské unie L 170 ze dne 25. června 2019 )

1.

Strana 84, tabulka „KFV 3: POMOCNÁ PŮDNÍ LÁTKA“, druhý řádek:

místo:

„pH ± 1,0 % deklarované hodnoty“,

má být:

„pH ± 1,0 deklarované hodnoty“.

2.

Strana 85, tabulka „KFV 4: PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT“, třetí řádek:

místo:

„pH ± 1,0 % deklarované hodnoty“,

má být:

„pH ± 1,0 deklarované hodnoty“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU