(EU) 2019/787Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úřední věstník Evropské unie L 130 ze dne 17. května 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 316I, 6.12.2019, s. 3-3 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 6. prosince 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 6. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

( Úřední věstník Evropské unie L 130 ze dne 17. května 2019 )

Strana 30, čl. 51 odst. 2:

místo:

„2.   Bez ohledu na odstavec 1 se článek 16, čl. 20 písm. c), články 21, 22 a 23, čl. 24 odst. 1, 2 a 3, čl. 24 odst. 4 první a druhý pododstavec, čl. 24 odst. 8 a 9, články 25 až 42, články 46 a 47, čl. 50 odst. 1, 4 a 6, bod 39 písm. d) a bod 40 písm. d) přílohy I a definice uvedené v článku 3, jež se týkají těchto ustanovení, použijí ode dne 8. června 2019.“,

má být:

„2.   Bez ohledu na odstavec 1 se čl. 14 odst. 2, článek 16, čl. 20 písm. c), články 21, 22 a 23, čl. 24 odst. 1, 2 a 3, čl. 24 odst. 4 první a druhý pododstavec, čl. 24 odst. 8 a 9, články 25 až 42, články 46 a 47, čl. 50 odst. 1, 4 a 6, bod 39 písm. d) a bod 40 písm. d) přílohy I a definice uvedené v článku 3, jež se týkají těchto ustanovení, použijí ode dne 8. června 2019.“

Strana 32, příloha I, bod 4 „Vínovice“, písm. a) bod i):

místo:

„i)

je vyrobena výhradně destilací vína, alkoholizovaného vína nebo vinného destilátu destilovaného na méně než 86 % objemových alkoholu;“,

má být:

„i)

je vyrobena výhradně destilací vína, alkoholizovaného vína nebo vinného destilátu, a to na méně než 86 % objemových alkoholu;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU