(EU) 2019/630Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/630 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 25. dubna 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 335, 13.10.2020, s. 20-20 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 28. června 2023 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2023 Nabývá účinnosti: 28. června 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/20


Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/630 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

( Úřední věstník Evropské unie L 111 ze dne 25. dubna 2019 )

Strana 8, čl. 1 bod 2 – nový čl. 47a odst. 6 druhý pododstavec návětí:

místo:

„Úplné a včasné splacení není považováno za pravděpodobné, pokud dlužník neprovádí pravidelné a včasné platby, jejichž výše se rovná kterékoli z těchto částek:“;

má být:

„Úplné a včasné splacení lze považovat za pravděpodobné, pokud dlužník provedl pravidelné a včasné platby, jejichž výše se rovná kterékoli z těchto částek:“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU