(EU) 2019/2121Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení (Úřední věstník Evropské unie L 321 ze dne 12. prosince 2019)

Publikováno: Úř. věst. L 20, 24.1.2020, s. 24-24 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 24. ledna 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení

( Úřední věstník Evropské unie L 321 ze dne 12. prosince 2019 )

Strana 11, čl. 1 bod 3 písm. c):

místo:

 

„„Komise přijme prováděcí akty uvedené v písmeni ea) do 2. července 2020.““,

má být:

 

„„Komise přijme prováděcí akty uvedené v písmeni ea) do 2. července 2021.““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU