(EU) 2018/1074Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1074 ze dne 30. července 2018, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 194, 31.7.2018, s. 32-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. července 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. července 2018 Nabývá účinnosti: 31. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/1074

ze dne 30. července 2018,

kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V souladu s čl. 47a odst. 1 nařízení (EU) 2017/1509 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsažený v přílohách XV, XVI, XVII a XVIII uvedeného nařízení.

(3)

Rada dospěla k závěru, že některé údaje týkající se osob a subjektů uvedených v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by měly být aktualizovány.

(4)

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se:

a)

stávající položky označují 1–30;

b)

následující položky nahrazují tímto:

 

Jméno

(a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„3.

HYON Chol-hae (také znám jako HYON Chol Hae)

Datum narození: 1934

Místo narození: Mandžusko, Čína.

22.12.2009

Od dubna 2016 maršál Korejské lidové armády. Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.

6.

PAK Jae-gyong (také znám jako Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Datum narození: 1933

Cestovní pas číslo: 554410661

22.12.2009

Bývalý náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a bývalý náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem. Člen ústředního výboru Korejské strany pracujících.

16.

KIM Jong-gak (také znám jako KIM Jong Gak)

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

20.5.2016

Bývalý ředitel odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

18.

KIM Won-hong (také znám jako KIM Won Hong)

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pchjongjang, KLDR.

Cestovní pas č.: 745310010

20.5.2016

Generál. První náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády. Bývalý ředitel odboru pro státní bezpečnost. Bývalý ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

21.

SON Chol-ju (také znám jako SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Generálplukovník Korejské lidové armády. Náměstek ředitele odpovědný za organizaci Korejské lidové armády a bývalý politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.“

2.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „b) Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ se stávající položky označují 1–5:

3.   

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 oddíle „c) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b)“ se:

a)

následující položky se nahrazují tímto:

 

Jméno

(a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Datum narození: 11.5.1950

Místo narození: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy byla společně se svým manželem KIM Yong Namem, synem KIM Su Gwangem a snachou KIM Kyong Hui zapojena do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Byla majitelkou několika bankovních účtů v Unii, které na její jméno zřídil její syn KIM Su Gwang. Byla rovněž zapojena do několika bankovních převodů z účtů své snachy KIM Kyong Hui na bankovní účty mimo Unii.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Datum narození: 18.8.1976

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

20.4.2018

KIM Su Gwang je podle zjištění skupiny odborníků pracovníkem Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau), subjektu označeného ze strany OSN. Podle zjištění skupiny odborníků byl spolu se svým otcem KIM Yong Namem zapojen do systému klamavých finančních praktik, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. KIM Su Gwang otevřel řadu bankovních účtů v několika členských státech, a to i jménem svých rodinných příslušníků. V průběhu svého působení v diplomatických službách byl zapojen do různých bankovních převodů velkého rozsahu na bankovní účty v Unii nebo na účty mimo Unii, a to i na účty otevřené na jméno své manželky KIM Kyong Hui.“

b)

stávající položky označují 1–6.

4.   

V příloze XVI nařízení (EU) 2017/1509 se v části „Seznam osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 34 odst. 1 a 3“, oddíle „a) Fyzické osoby“ následující položka nahrazuje tímto:

 

Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„4.

JON Chol Young

(také znám jako: JON Chol Yong)

číslo pasu: 563410192

diplomat na velvyslanectví KLDR v Angole

datum narození: 30.4.1975

22.1.2018

Zástupce společnosti Green Pine Associated Corporation v Angole a diplomat KLDR akreditovaný v Angole.

Společnost Green Pine byla na seznam OSN zařazena za činnosti zahrnující porušování zbrojního embarga OSN. Společnost Green Pine rovněž sjednávala smlouvy za účelem modernizace angolských námořních plavidel v rozporu se zákazy stanovenými v rezolucích Rady bezpečnosti OSN.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU