(EU) 2018/605Oprava nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (Úř. věst. L 101, 20.4.2018)

Publikováno: Úř. věst. L 111, 2.5.2018, s. 10-10 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 2. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. května 2018 Nabývá účinnosti: 2. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

( Úřední věstník Evropské unie L 101 ze dne 20. dubna 2018 )

1.

Strana 34, 8. bod odůvodnění a články 2 a 4:

místo:

„20. října 2018“,

má být:

„10. listopadu 2018“.

2.

Strana 34, článek 3:

místo:

„20. října 2025“,

má být:

„10. listopadu 2025“.

3.

Strany 35 a 36, příloha, body 1 a 2:

místo:

„20. října 2018“,

má být:

„10. listopadu 2018“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU