(EU) 2018/957Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 173, 9.7.2018)

Publikováno: Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 77-77 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 29. března 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. března 2019 Nabývá účinnosti: 29. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

( Úřední věstník Evropské unie L 173 ze dne 9. července 2018 )

Strana 22, čl. 1 bod 2 písm. c) druhý pododstavec druhá věta:

místo:

„Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec písm. h), nahradí zaměstnavatel vyslanému pracovníkovi tyto výdaje v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi použitelnými pro daný pracovní poměr.“,

má být:

„Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec písm. i), nahradí zaměstnavatel vyslanému pracovníkovi tyto výdaje v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi použitelnými pro daný pracovní poměr.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU