(EU) 2017/1509Oprava nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017)

Publikováno: Úř. věst. L 7, 12.1.2018, s. 41-41 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 12. ledna 2018 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 12. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

( Úřední věstník Evropské unie L 224 ze dne 31. srpna 2017 )

Strana 96, příloha XIII, část b) Právnické osoby, subjekty a orgány, položka 23, třetí sloupec (‘Sídlo’):

místo:

„… SWIFT: DCBK KKPY“,

má být:

„… SWIFT: DCBK KPPY“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU