(EU) 2017/1124Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1124 ze dne 23. června 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 4-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. června 2017 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. června 2017 Nabývá účinnosti: 25. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1124

ze dne 23. června 2017,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s čl. 46 odst. 6 nařízení (EU) č. 267/2012 má Rada odpovídajícím způsobem změnit přílohu VIII uvedeného nařízení, pokud Organizace spojených národů rozhodne o změně identifikačních údajů týkajících se některé osoby nebo subjektu zařazených na seznam.

(3)

OSN rozhodla o změně identifikačních údajů týkajících se 23 osob a 14 subjektů uvedených na seznamu v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Příloha VIII nařízení (EU) č. 267/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Radu

předsedkyně

H. DALLI


(1)  Úř.věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Identifikační a jiné údaje týkající se osob uvedených níže a na seznamu v příloze VIII nařízení (EU) č. 267/2012 se nahrazují tímto:

Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 1

A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

Fyzické osoby

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Funkce: vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL). Datum narození: a) 1958, b) 1959. Místo narození: Ábádán, Írán (islámská republika). Další informace: Má „vazby na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.“

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Hodnost: viceadmirál. Funkce: náčelník společného štábu íránských Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1961. Místo narození: Kermán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Ali Akbar Ahmedian. Další informace: změněná pozice.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkce: ředitel finančního a rozpočtového oddělení Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 31. prosince 1952. Státní příslušnost: Írán. Číslo pasu: a) I0005159, vydaný v Íránu, b) 10005159, vydaný v Íránu.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkce: předseda Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 15. ledna 1954. Číslo pasu: A0002987, vydaný v Íránu. Další informace: vykonával funkci náměstka ministra obrany.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel banky Sepah, která podporuje Organizaci leteckého průmyslu a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin SHIG a SBIG, které byly označeny podle rezoluce 1737 (2006). Datum narození: 11. srpna 1956. Adresa: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of).

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titul: Dr. Další informace: ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkum v obranném průmyslu (Defence Industries Training and Research Institute). Také znám jako: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Další informace: v letech 2012–2013 vykonával funkci náměstka ministra obrany.

Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkce: vedoucí oddělení pro obchod a mezinárodní záležitosti Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 3. dubna 1961. Také znám jako: Reza-Gholi Ismaili. Číslo pasu: A0002302, vydaný v Íránu (islámské republice).

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a bývalý vedoucí Střediska pro fyzikální výzkum (PHRC). Číslo pasu: a) A0009228 (nepotvrzeno (pravděpodobně Írán)), b) 4229533 (nepotvrzeno (pravděpodobně Írán)). Další informace: Agentura MAAE si jej vyžádala k pohovoru o činnostech střediska PHRC v době, kdy byl jeho vedoucím, ale Írán to odmítl.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel odbojových sil Basídž. Datum narození: 1959. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Mohammed Hijazi.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Fajr Industrial Group, která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v programu balistických raket. Datum narození: 28. září 1955. Číslo pasu: G4506013, vydaný v Íránu (islámská republika).

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v programu balistických raket. Datum narození: 10. září 1958. Číslo pasu: A0030940, vydaný v Íránu (islámská republika).

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

22)

Naser Maleki. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v íránském programu balistických raket. Datum narození: 1960. Číslo pasu: A0003039, vydaný v Íránu (islámská republika). Národní identifikační číslo: Írán (islámská republika) 0035-11785, vydaný v Íránu (islámská republika). Další informace: Naser Maleki je také úředníkem Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), který dohlíží na program balistických raket Šaháb-3. Šaháb-3 je v současnosti používaná íránská balistická raketa dlouhého doletu.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Hodnost: brigádní generál. Datum narození: a) 11. února 1949, b) 11. února 1952, c) 11. února 1953, d) 11. února 1961. Místo narození: a) Nadžaf, Irák, b) Teherán, Írán (islámská republika). Další informace: bývalý zástupce velitele generálního štábu ozbrojených sil pro logistiku a průmyslový výzkum. Vedoucí státního ústředí pro boj proti pašování, podílel se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnost: generálporučík. Funkce: rektor Univerzity obranných technologií Maleka Aštara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Další informace: katedra chemie Univerzity obranných technologií Maleka Aštara je přidružená k Ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a provádí pokusy s beryliem. Náměstek ministra pro vědu, výzkum a technologie.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

33)

Morteza Rezaie. Hodnost: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1956. Také znám jako: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Hodnost: kontradmirál. Funkce: velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC). Také znám jako: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Hodnost: generálmajor. Funkce: velitel, Islámské revoluční gardy IRGC (Pasdarán). Datum narození: 1952. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Yahya Raheem Safavi.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

37)

Hosein Salimi. Hodnost: generál. Funkce: velitel vzdušných sil, Islámské revoluční gardy IRGC (Pasdarán). Také znám jako: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Číslo pasu: D08531177, vydaný v Íránu (islámská republika).

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel sil al-Kuds. Datum narození: 11. března 1957. Místo narození: Qom, Írán (islámská republika). Také znám jako: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Číslo pasu: 008827, vydaný v Íránu. Další informace: povýšen do hodnosti generálmajora, i nadále zastává funkci velitele sil al-Kuds.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel pozemních sil Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1944. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

41)

Mohammad Baqer Zolqadr. Funkce: generál, důstojník Islámských revolučních gard (IRGC), náměstek ministra vnitra pro bezpečnostní otázky. Také znám jako: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

42)

Azim Aghajani. Funkce: člen sil al-Kuds, které jsou součástí Islámských revolučních gard (IRGC) a podléhají velení velitele sil al-Kuds generálmajora Quasema Soleimaniho, jenž byl označen v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007). Také znám jako: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Státní příslušnost: Írán (islámská republika). Číslo pasu: a) 6620505, vydaný v Íránu (islámská republika), b) 9003213, vydaný v Íránu (islámská republika). Další informace: napomáhal porušování bodu 5 rezoluce 1747 (2007), který zakazuje vyvážet z Íránu zbraně a související materiál.

Datum označení ze strany OSN: 18. 4. 2012.

43)

Ali Akbar Tabatabaei. Funkce: člen sil al-Kuds, které jsou součástí Islámských revolučních gard (IRGC) a podléhají velení velitele sil al-Kuds generálmajora Quasema Soleimaniho, jenž byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007). Datum narození: 1967. Také znám jako: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi; b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Státní příslušnost: Írán (islámská republika). Číslo pasu: a) 9003213, vydaný v Íránu / neznámo, b) 6620505, vydaný v Íránu / neznámo. Další informace: napomáhal porušování bodu 5 rezoluce 1747 (2007), který zakazuje vyvážet z Íránu zbraně a související materiál.

Datum označení ze strany OSN: 18. 4. 2012.

Subjekty

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Také známa jako: Ammunition Industries Group. Další informace: Skupina AMIG ovládá subjekt 7th of Tir, který je označen podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v íránském programu na výrobu odstředivek Samotnou skupinu AMIG vlastní a ovládá Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce 1737 (2006).

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

8)

Cruise Missile Industry Group. Také známa jako: Naval Defense Missile Industry Group. Další informace: Výroba a vývoj střel s plochou dráhou letu. Odpovědná za námořní střely, včetně střel s plochou dráhou letu.

Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.

9)

Defence Industries Organisation (DIO). Další informace: Organizace obranného průmyslu (DIO) je zastřešující subjekt ovládaný Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na výrobě komponentů v rámci programu na výrobu odstředivek a na raketovém programu.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

15)

Fajr Industrial Group. Další informace: a) Instrumentation Factory Plant, b) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

22)

Kala-Electric. Také znám jako: Kalaye Electric. Další informace: dodavatel společnosti PFEP – Natanz.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

36)

Parchin Chemical Industries. Další informace: pobočka Organizace obranného průmyslu (DIO), která vyrábí střelivo, výbušniny a pevné hnací hmoty pro rakety a řízené střely.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Další informace: provádí údržbu různých typů letadel včetně MI-171, které používají vzdušné síly Islámských revolučních gard (IRGC).

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

41)

Qods Aeronautics Industries. Další informace: vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky (UAV), padáky, paraglidy, paramotory, atd. Islámské revoluční gardy (IRGC) se chlubily používáním těchto produktů v rámci své doktríny asymetrické války.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

43)

Sanam Industrial Group. Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO), která jménem AIO nakupuje zařízení pro raketový program.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

45)

7th of Tir. Další informace: subjekt podřízený Organizaci obranného průmyslu (DIO), který je obecně pokládán za subjekt přímo zapojený do íránského jaderného programu.

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO).

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO).

Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.

52)

Sho'a' Aviation. Další informace: vyrábí ultralehká letadla, o nichž Islámské revoluční gardy (IRGC) tvrdí, že jich využívají v rámci své doktríny asymetrické války.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Další informace: podřízená subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO), který se podílí na mezinárodní nákupu vybavení pro řízené střely.

Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU