(EU) 2017/302Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (Úř. věst. L 43, 21.2.2017)

Publikováno: Úř. věst. L 105, 21.4.2017, s. 21-21 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 21. dubna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

( Úřední věstník Evropské unie L 43 ze dne 21. února 2017 )

Strana 257, bod 2.1. Emise amoniaku z chovu prasat:

místo:

„10.

Kotce s podestýlkou s kombinovaným generováním hnoje (kejda a tuhý hnůj).

Plemenné prasnice

Nelze použít ve stávajících provozech bez pevných betonových podlah.“

11.

Boxy pro krmení/ležení na pevné podlaze (v případě kotců s podestýlkou).

Prasnice k připuštění a březí prasnice

má být:

„10.

Kotce s podestýlkou s kombinovaným generováním hnoje (kejda a tuhý hnůj).

Plemenné prasnice

Nemusí být všeobecně použitelná ve stávajících provozech kvůli technickým nebo ekonomickým důvodům.

11.

Boxy pro krmení/ležení na pevné podlaze (v případě kotců s podestýlkou).

Prasnice k připuštění a březí prasnice

Nelze použít ve stávajících provozech bez pevných betonových podlah.“

Strany 277, bod 4.13.1. Techniky pro snižování emisí amoniaku z prostorů pro nosnice a plemennou drůbež pro brojlery nebo kuřice:

místo:

„Odstraňování hnoje pásy (v případě obohaceného nebo neobohaceného klecového systému) s alespoň:

jedním odstraněním týdně se sušením na vzduchu; nebo

dvěma odstraněními týdně bez sušení na vzduchu.

Pásy jsou umístěné pod klecemi pro odebírání hnoje. Frekvence odstraňování může být jednou týdně (se sušením na vzduchu) nebo větší (bez sušení na vzduchu). Sběrný pás může být odvětrávaný pro účely sušení hnoje. Použít lze i vzdušné rázy pro sušení na pásu na hnůj.“

má být:

„Systém chovu

Popis

Odstraňování hnoje pásy (v případě obohaceného nebo neobohaceného klecového systému) s alespoň:

jedním odstraněním týdně se sušením na vzduchu; nebo

dvěma odstraněními týdně bez sušení na vzduchu.

Pásy jsou umístěné pod klecemi pro odebírání hnoje. Frekvence odstraňování může být jednou týdně (se sušením na vzduchu) nebo větší (bez sušení na vzduchu). Sběrný pás může být odvětrávaný pro účely sušení hnoje. Použít lze i vzdušné rázy pro sušení na pásu na hnůj.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU