(EU) 2016/1226Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej (Úř. věst. L 202, 28.7.2016)

Publikováno: Úř. věst. L 339, 14.12.2016, s. 12-12 Druh předpisu: Oprava
Přijato: 14. prosince 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej

( Úřední věstník Evropské unie L 202 ze dne 28. července 2016 )

Strana 6, příloha nahrazující přílohu IX nařízení (EU) č. 1308/2013, položka „olivový olej“ – sloupec „Nepovinný vyhrazený údaj“:

místo:

„robustní“,

má být:

„silný“;

místo:

„delikátní“,

má být:

„mírný“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU