(EU) 2016/113Oprava nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 23, 29.1.2016)

Publikováno: Úř. věst. L 75, 22.3.2016, s. 72-72 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. března 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. března 2016 Nabývá účinnosti: 22. března 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Oprava nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky

( Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 29. ledna 2016 )

Strana 16, název nařízení:

místo:

„Nařízení Komise (EU) 2016/113“,

má být:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/113“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU