32016D0319Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/319 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 60, 5.3.2016, s. 78-87 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 4. března 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. března 2016 Nabývá účinnosti: 5. března 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (SZBP) 2016/849 Pozbývá platnosti: 29. května 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/319

ze dne 4. března 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 a 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/183/SZBP.

(2)

Dne 2. března 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2270 (2016), kterou se na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, doplňuje 16 osob a 12 subjektů, a aktualizovala identifikační údaje týkající se jedné osoby a dvou subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I rozhodnutí 2013/183/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Položky seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí 2013/183/SZBP týkající se jedné osoby a sedmi subjektů by měly být zrušeny, neboť jsou uvedeny v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(5)

Příloha II rozhodnutí 2013/183/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2013/183/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. března 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52.


PŘÍLOHA

1.

Níže uvedené osoby a subjekty se zařazují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí 2013/183/SZBP:

A.   Osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam

Odůvodnění

13.

Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

datum narození: 12. října 1954; státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Choe Chun-sik byl ředitelem Druhé akademie přírodních věd (SANS) a vedoucím programu KLDR pro rakety dlouhého doletu.

14.

Choe Song Il

 

číslo pasu: 472320665

pas platný do: 26. září 2017;

číslo pasu: 563120356

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

datum narození: 27. května 1961; státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Hyon Kwang II je vedoucím oddělení vědeckého rozvoje Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

datum narození: 15. dubna 1957; státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

17.

Jang Yong Son

 

datum narození: 20. února 1957;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

číslo pasu: 4721202031;

pas platný do: 21. února 2017;

státní příslušnost: KLDR;

datum narození: 18. října 1976

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

číslo pasu:

PS472330208;

pas platný do: 4. července 2017;

státní příslušnost: KLDR;

2.3.2016

Kang Mun Kil se jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung, zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním.

20.

Kang Ryong

 

datum narození: 21. srpna 1969;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

číslo pasu: 199421147, pas platný do: 29. prosince 2014;

číslo pasu: 381110042, pas platný do: 25. ledna 2016;

číslo pasu: 563210184, pas platný do: 18. června 2018;

datum narození: 7. listopadu 1966,

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

22.

Kim Kyu

 

datum narození: 30. července 1968; státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Úředník společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro vnější vztahy.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

datum narození: 1964, státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Kim Tong My'ong je generálním ředitelem banky Tanchon Commercial Bank a minimálně od roku 2002 zastával v této bance různé funkce. Podílel se rovněž na správě záležitostí společnosti Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

datum narození: 18. února 1962;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce KOMID v Íránu.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

číslo pasu: 563120630;

pas platný do: 20. března 2018,

datum narození: 25. května 1972;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

datum narození: 29. října 1945;

číslo pasu: P0381230469;

pas platný do: 6. dubna 2016;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Ri Man Gon je ministr vojenského průmyslu.

27.

Ryu Jin

 

datum narození: 7. srpna 1965;

číslo pasu: 563410081;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce KOMID v Sýrii.

28.

Yu Chol U

 

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Yu Chol U je ředitelem Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

2)

Údaje o níže uvedené osobě ze seznamu v příloze I rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam

Odůvodnění

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

 

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával transakce pro TCB. Komerční banka Tanchon byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených typů zbraní.

3)

Níže uvedené subjekty se zařazují na seznam subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP:

B.   Subjekty

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam

Další informace

21.

Akademie vědy národní obrany

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Akademie vědy národní obrany je zapojena do úsilí KLDR o pokrok ve vývoji programu balistických raket a jaderného programu.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KLDR; číslo IMO: 5342883.

2.3.2016

Společnost Chongchongang Shipping Company se prostřednictvím svého plavidla Chong Chon Gang pokusila v červenci 2013 přímo dovézt do KLDR nedovolenou zásilku konvenčních zbraní.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, PyongchonDistrict, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchjongjang, KLDR; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank poskytuje finanční služby společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a bance Tanchon Commercial Bank. Přinejmenším od roku 2007 zprostředkovala DCB stovky finančních transakcí v hodnotě milionů dolarů jménem společnosti KOMID a banky Tanchon Commercial Bank. V některých případech DCB transakce vědomě zprostředkovala za použití klamavých finančních praktik.

24.

Hesong Trading Company

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) je mateřskou společností Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

KKBC poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Hyoksin Trading Corporation, podléhající společnosti Korea Ryonbong General Corporation. Společnost KKBC je bankou Tanchon Commercial Bank využívána ke zprostředkování převodů finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů zahrnujících prostředky související se společností Korea Mining Development Trading Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Mateřskou společností Korea Kwangson Trading Corporation je společnost Korea Ryongbong General Corporation.

27.

Ministerstvo pro jadernou energetiku

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Ministerstvo pro jadernou energetiku bylo vytvořeno v roce 2013 za účelem modernizace jaderné energetiky KLDR s cílem zvýšit produkci jaderného materiálu, zlepšit jeho kvalitu a dále rozvíjet nezávislý jaderný průmysl KLDR. Jako takové je toto ministerstvo považováno za zásadního hráče ve vývoji jaderných zbraní v KLDR, má na starosti každodenní fungování jaderného programu země a podléhají mu další organizace v jaderné oblasti.

Pod toto ministerstvo spadá řada organizací v jaderné oblasti a středisek jaderného výzkumu, jakož i dva výbory: Výbor pro aplikaci izotopů a Výbor pro jadernou energii. Ministerstvem pro jadernou energetiku je rovněž řízeno středisko jaderného výzkumu v Yongbyunu, o němž je známo, že se tam nachází zařízení na výrobu plutonia v KLDR. Skupina odborníků ve své zprávě z roku 2015 dále uvedla, že dne 9. dubna 2014 byl do čela Ministerstva pro jadernou energetiku jmenován Ri Je-son, bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), který byl zařazen na seznam výborem ustaveným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006) v roce 2009 za účast na nukleárních programech či jejich podporu.

28.

Odbor vojenského průmyslu

(Odbor dodávek pro vojenský průmysl)

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Odbor vojenského průmyslu je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Odpovídá za dohled na vývoj balistických raket KLDR včetně raket Taepo Dong-2. Dohlíží na programy výroby, výzkumu a vývoje zbraní v KLDR, včetně programu balistických raket KLDR. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhá Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž zařazená na seznam v srpnu 2010. Odbor vojenského průmyslu v uplynulých letech pracoval na vývoji po silnici přepravovatelných mezikontinentálních balistických střel KN08.

29.

Národní úřad pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu

NADA

KLDR

2.3.2016

Tento úřad se v KLDR podílí na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru včetně vypouštění družic a nosných raket.

30.

Kancelář 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39;

Third Floor; Division 39

KLDR

2.3.2016

Vládní subjekt KLDR.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pchjongjang, KLDR; Alternativní adresa: Nungrado, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau je v KLDR hlavní zpravodajskou organizací, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, operačního útvaru a tzv. „kanceláře 35“ se zpravodajskou službou Korejské lidové armády. Reconnaissance General Bureau obchoduje s konvenčními zbraněmi a ovládá severokorejskou společnost Green Pine Associated Corporation, která se zabývá výrobou konvenčních zbraní.

32.

Druhý hospodářský výbor

 

Kangdong, KLDR

2.3.2016

Druhý hospodářský výbor je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Druhý hospodářský výbor dohlíží na výrobu balistických raket KLDR a řídí činnosti KOMID.

4)

Údaje o níže uvedených subjektech ze seznamu v příloze I rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP se nahrazují těmito údaji:

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam

Další informace

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající GBAE. Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let 20. století zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu.

Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce KLDR v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v jaderném zařízení Yongbyon. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM), plavidla s čísly IMO:

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

c)

Chong Rim 2

8916293

d)

Dawnlight

9110236

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

f)

Gold Star 3 (benevolence 2)

8405402

g)

Hoe Ryong

9041552

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

j)

JH 86

8602531

k)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

l)

Jin Tal

9163154·

m)

Jin Teng

9163166

n)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

o)

Mi Rim

8713471

p)

Mi Rim 2

9361407

q)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

r)

Orion Star (Richocean)

9333589

s)

Ra Nam 2

8625545

t)

RaNam 3

9314650

u)

Ryo Myong

8987333

v)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

w)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

x)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

y)

South Hill 2

8412467

z)

South Hill 5

9138680

aa)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

bb)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

cc)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

dd)

Grand Karo

8511823

ee)

Tong Hung 1

8661575

 

Donghung Dong, Central District. PO Box 120. Pchjongjang, KLDR;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (číslo IMO: 1790183) je provozovatelem/správcem plavidla Chong Chon Gang. Uvedená společnost hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci roku 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí č. 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi.

5)

Ze seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP se vypouštějí tato osoba a tyto subjekty.

I.   Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.

B.   Subjekty

4.

Druhý hospodářský výbor

7.

Hesong Trading Corporation

10.

Korea Kwangson Trading Corporation

11.

Odbor vojenského průmyslu (Odbor dodávek pro vojenský průmysl)

12.

Hlavní zpravodajská služba (Reconnaissance General Bureau) (RGB) (Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586)

II.   Osoby a subjekty poskytující finanční služby, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení

A.   Osoby

3.

Kim Tong-Myo'ng (Kim Chin-so'k)

B.   Subjekty

3.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

4.

Kancelář 39 Korejské strany pracujících (Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU