(EU) 2015/2204Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2204 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. listopadu 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2204

ze dne 30. listopadu 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu.

(2)

Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 18. září 2015 ve věci T-121/13 zrušil rozhodnutí Rady, kterým byla na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazena společnost Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC).

(3)

Společnost OPIC by měla být na základě nového odůvodnění znovu zařazena na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje tento subjekt:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě.

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

č. 234, Taleghani St, Teherán, Írán

Společnost OPIC poskytuje íránské vládě výraznou podporu tím, že dává nejrůznějším subjektům napojeným na íránskou vládu, včetně dceřiných společností státem vlastněných společností, k dispozici finanční zdroje a finanční služby pro projekty rozvoje ropného a plynárenského průmyslu. OPIC rovněž vlastnila společnost IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.), kterou EU označila jako subjekt poskytující logistickou podporu íránské vládě.

Ropný a plynárenský průmysl pro íránskou vládu představuje významný zdroj financování,a existuje tedy potenciální propojení mezi příjmy z íránského ropného průmyslu a financováním činností Íránu, jež by mohly ohrozit nešíření zbraní hromadného ničení.

Ředitelem společnosti OPIC je Naser Maleki, osoba uvedená na seznamu OSN z důvodu svého postavení ředitele koncernu SHIG (Shahid Hemat Industrial Group), pracovníka MODAFL (Logistika íránského ministerstva obrany a ozbrojených sil) a dohlížitele na program výroby balistických raket Shahab-3 (v současnosti používaná íránská balistická střela dlouhého doletu). SHIG je subjektem uvedeným na seznamu OSN vzhledem k tomu, že je podřízeným subjektem AIO (Aerospaces Industries Organisation, subjektem uvedeným na seznamu EU) a podílí se na íránském programu výroby balistických raket. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je OPIC přímo propojen s íránskými činnostmi, jež by mohly ohrozit nešíření či souvisejí s vývojem nosičů jaderných zbraní.

1.12.2015“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU